Rak i Vaga (Vaga i Rak) - Slaganje horoskopskih znakova

Rak i Vaga

Ljubavni par Rak i Vaga poseduje potencijal za postepeni rast ljubavnih osećanja koja vremenom mogu procvetati u vrlo plodonosnu i raskošnu ljubav. Bez obzira na to što u samom startu prilikom upoznavanja možda može izgledati da ove osobe nemaju mnogo toga zajedničkog, ipak kada se zagrebe ispod površine uočljivog zakoračuje se u potpuno novi svet u kome se krije tajna koja postoji kao skrivena mogućnost koja upućuje na dublju suštinu ove ljubavi.

Uopšteno posmatrano, pošto osećajni Rak može poput boce plutati po moru ili okeanu emocija dok racionalna Vaga nastoji da gradi svoj svet na logičkim principima, na prvi pogled može izgledati da ovaj ljubavni par predstavlja dva nespojiva sveta. Međutim, ovaj ljubavni spoj se može pokazati komplementarnim jer obe osobe mogu biti snažno privučene ovim razlikama i mogu jedno u drugome naći upravo ono što njima nedostaje. Rak kao vodeni znak čije emocije mogu biti uzburkani okean, tražeći sigurno tlo može se nastaniti u srcu Vage u kojoj će pronaći čvrst oslonac i potporu, jer Vagi njen element vazduh dodeljuje racionalno ponašanje i veštinu diplomatskog odnošenja prema stvarima. S druge strane, Vaga uz pomoć Raka može upoznati novi svet sav satkan od emocija i na taj način pokušati da pronađe harmoniju i ravnotežu za kojom traga.

Mogućnost za dostizanje harmoničnog slaganja kod horoskopskih znakova Vage i Raka upotpunjuje i "partnerstvo" između planeta vladara ovih znakova. Venera kao vladar Vage i Mesec kao vladar Raka daju nagoveštaj za usklađivanje na dubljem nivou međusobnog slaganja. Venera kod Vage budi estetsko čulo dok Mesec kod Raka budi saosećajnost i brigu za članove porodice i doprinosi jačanju povezanosti sa porodicom i korenima tako da Vaga pod uticajem Raka može pronaći lepotu života u porodičnim vrednostima dok Vaga može Raku otkriti lepotu ljubavi u kojoj razum drži pod kontrolom emocije i daje čvrstinu i trajnost osećanjima.

Horoskopski znaci Rak i Vaga su po modalitetu kardinalni što ukazuje na to da su jako preduzimljivi i da ne vole da ćute o problemima već da nastoje da zajedničkim snagama rade na njihovom prevazilaženju. Kada dođe do krize u ljubavi Vaga poseduje energiju da konsoliduje situaciju u ljubavnoj vezi ili braku.

Po polaritetu Rak je Jin (negativni) znak dok je Vaga Jang (pozitivni) znak što ukazuje da Rak može biti introvertniji i zatvoreniji izvan okvira porodice dok je Vaga po prirodi ekstrovertnija i opuštenija tako da ovakva različitost može povremeno doprinositi javljanju nesporazuma i neslaganja usled moguće snažnije ljubomore kod Raka iz razloga što Vaga može usled svog otvorenijeg i opuštenijeg pristupa u ponašanju u društvenim odnosima ostavljati na Raka pogrešan utisak postojanja želje za koketiranjem sa drugim osobama.

Međutim, na slaganje dve osobe u ljubavi u značajnijoj meri mogu uticati i svi ostali faktori u ličnim horoskopima koji omogućavaju dobijanje celovitije slike o prirodi ljubavnog odnosa.

TVOJA BUDUĆNOST - POGLEDAJ OVDE
Kontakt za saradnju s medijima