Venera u Škorpiji - učiniće sve za ljubav!

Venera u Škorpiji Venera u Škorpiji predstavlja poziciju koja na prvi pogled može delovati kao sigurna ulaznica za lako ostvarenje pravog uživanja u ljubavi usled magnetične seksualne privlačnosti znaka Škorpije u kome je smeštena ova planeta ljubavi. Međutim, Venera u Škorpiji je u egzilu odnosno izgonu ili progonu što znači da joj pozicija u Škorpiji ne odgovara sasvim i da joj tu nije najprijatnije. U ovom položaju Venera ne može da na adekvatan način podstakne ostvarenje nežne i tanane ljubavi. Venera u Škorpiji ukazuje na to da osoba nema toliku potrebu da ljubav doživljava na nežan i suptilan način usled toga što joj od Škorpije može dolaziti slika o ljubavi koja je iskrivljena strastima i požudama. Venera je u Škorpiji dakle, prinuđena da "postupa" po Škorpijinim "naređenjima".

Venera posmatrana sa Zemlje je najsjajnije nebesko telo dok je Pluton (vladar Škorpije) najudaljenija i najmračnija planeta u Sunčevom sistemu. Planeta Venera (svetlost, toplota) nastoji da kod osobe podstiče ostvarenje nežnosti i jasnoće u ljubavi dok Pluton (tama) podstiče zagonetnost i misterioznije ponašanje u ljubavi kao i javljanje pojačane želje za agresivnijim zavodjenjem u ljubavi usled čega su mogućnosti Venere ovde sužene a njena funkcija oslabljena samim tim što je prinuđena da se na neki način "brani" usled čega na osobu može uticati tako da osoba ne može da ispoljava svoju nežnost na adekvatan način zato što ni u samoj prirodi te osobe često nema produhovljenih nežnih ljubavnih osećanja već pre instinktivna potreba za požudnijom, pohotnijom telesnom ljubavlju što doprinosi da osoba može češće biti u nekom "grču" i da može osećati potrebu da kroz pojačano ispoljavanje opsesivne vatrene strastvenosti u ljubavi pokuša da na neki način nadoknadi toplinu i nežnost u ljubavnom odnosu odnosno u ljubavnoj vezi.

Simbolika Venere se u astrologiji poistovećuje sa grčkom boginjom ljubavi i lepote Afroditom, dok se simbolika Plutona poistovećuje sa grčkim bogom Hadom koji je u grčkoj mitologiji predstavljen kao bog podzemnog sveta. Afrodita boginja lepote i ljubavi je u Atini slavljena u baštama (en kapois) ali ne kao boginja vegetacije već kao boginja lepote koja je u tolikoj meri zanosno i čarobno lepa da se pod njenim nogama rascvetava cveće. Venera odnosno Afrodita svetlošću svojih motiva isijava najlepše i najjasnije oblike ljubavi. Ali, Afrodita ima i dva lica. Prema starijem predanju Afrodita je Zevsova i Dionina kći i predstavljena je kao zemaljska Afrodita koja pripada celom narodu i koja se naziva Pandemos dok je prema mlađem predanju Afrodita rođena iz morske pene i predstavljena je kao nebeska Afrodita koja se naziva Urania. Kasnije je u grčkoj mitologiji Afrodita Pandemos postala simbol čulne (telesne) ljubavi i ona je suprotstavljena Afroditi Uraniji kao boginji nebeske (uzvišene, produhovljene) ljubavi. Pošto je Venera koja se poistovećuje sa Afroditom u znaku Škorpije koji simbolizuje izraženu seksualnu harizmu, privlačnost i pojačane seksualne apetite, dešava se da znak Škorpija jako dobro "sarađuje" sa Afroditom Pandemos (telesnom ljubavlju) tako da "udruženi" zajedno u duši ovog bića odnose pobedu nad Afroditom Uranijom (uzvišenom i produhovljenom ljubavlju) pa se otuda i dešava egzil Venere (Uranie) u Škorpiji. Pandemos i Škorpija pobeđuju i diktiraju pravila ponašanja Uraniji usled čega je kod ove osobe izražena vatrena i požudna strastvenost kao i tolika potreba da voli, pa čak i pre nego što sasvim i upozna drugu stranu. Prvo voli i uživa u čulnoj strani ljubavi čitavim svojim bićem a tek kasnije dolazi do suočavanja sa eventualnim posledicama svog izbora u ljubavi. Međutim, kad voli, voli do poslednjeg daha i spremna je da se bori za svoju ljubav s namerom da snažno iskusi ono što ljubav može da joj ponudi. Ovakva odlučnost, strastvenost i opsesivnost je kod ove Venere naglašena zbog Plutonove Škorpije.

Vladar znaka Škorpije Pluton se poistovećuje sa mitološkim bogom podzemlja Hadom koji je Kronov i Rejin sin. Hadovo carstvo se prema grčkoj mitologiji prostire na polovini puta između Tartara i nebeskog svoda ili na kraju sveta, iza okeana, gde Sunce nikad ne sija i gde protiču reke: Aherot, Piriflegetont, Kokit i Stiga. Od petog veka stare ere Had dobija ulogu gospodara svega što zemlja krije, najpre metala, minerala i semena. Had (Pluton) dakle, kao gospodar semena simbolizuje rođenje tako da ogromna želja osobe za potpunim predavanjem i stapanjem dušom i telom u ljubavi može biti duboko ukorenjena u konstantno prisutnom podsvesnom nagonu za produženjem postojanja svojih gena kao instinktivnom potrebom za pokušajem dostizanja besmrtnosti. Prenoseći svoje gene na potomstvo, osoba može smatrati da se time na neki način i njen život nastavlja kroz život njenog potomstva.

Želju da kroz potomstvo dosegne besmrtnost upotpunjuje i Eros odnosno Erot, staro božanstvo prirode koje pomoću ljubavne čežnje obezbeđuje neprekidno stvaranje i stalno prisutnu obnovu sveta. Eros je verni pratilac Afrodite koji u stvari predstavlja pokretačku i stvaralačku snagu u čoveku čijim posredstvom se u čoveku javlja potreba i nagon da stvara tj rađa kako svojim telom tako i svojom dušom. Prema mitologiji, u mraku i praznini, noć je oplođena vetrom snela srebrno jaje iz koga je izašlo božanstvo sa zlatnim krilima i to je bio Eros odnosno Protogon ili Fanes. Srebrno jaje se zatim razbilo na dva dela: na nebo (Uran) i na zemlju (Geja). Kako su obe polovine sadržavale u sebi Eros (ljubav), on ih je podstakao da se sjedine nakon čega je, prema mitološkom objašnjenju otpočelo stvaranje sveta. Tako je Eros zajedno sa Tartarom i Gejom (Zemlja) nastao posle Haosa kao prvobitni element kosmosa. Eros je predstavljen kao zlatokos dečak čežnjivih očiju, često sa krilima koji svojim lukom i strelama unosi ljubavne čežnje i nespokoj u srca ljudi i bogova. Hoda po cveću, nekad je nežan, mio i drag a nekad je strašan kao oluja ili pak samo kao hladan povetarac. Boravi na Kipru a pojavljuje se među ljude s dolaskom proleća.

U Platonovoj "Gozbi" Eros tj. Erot (ljubav) je opisan kao verni pratilac Afrodite jer je začet na dan rođenja Afrodite kao sin Pora i Penije. Pošto je začet na dan njenog rođenja zato je postao i pratilac i sluga Afroditin jer u isti mah voli lepotu a Afrodita je boginja lepote. O stvaranju odnosno rađanju posredstvom Erota u cilju pokušaja dostizanja besmrtnosti Platon je u "Gozbi" napisao: "Koji hoće, dakle, da rađaju telom, oni više naginju ženama i predaju se tome obliku ljubavi, da rađanjem dece besmrtnost i uspomenu i sreću, kako misle, steknu za sva potonja vremena. A koji su trudni u dušama - jer ima ih, i takvih koji su u dušama trudni, i to u još većoj meri nego u telima - oni naginju onome što duši dolikuje i da začne i da rodi. Pa šta joj dolikuje? Saznanje i svaku ostalu vrlinu da rađa, a tome su roditelji i svi pesnici i od rukotvoraca oni za koje se kaže da mogu pronalaziti."

Dalje, Venera u Škorpiji ukazuje na to da iz želje za ostvarenjem životne sreće kroz decu kao i iz želje za pokušajem dostizanja nekog vida besmrtnosti uz pomoć ostvarenja potomstva proističe i borbena i takmičarska priroda ličnosti ove osobe jer je osoba spremna da se za svoju ljubav bori zarad svojih plemenitih motiva. Stoga je, otuda i otvoren put za lakšu pojavu ljubomore i posesivnosti u ljubavnoj vezi ili u braku jer osoba teži da u ljubavi nesmetano ostvari svoje zamisli i da zadovolji svoje prirodne potrebe tako što će želeti da u potpunosti osvoji srce svojoj voljenoj osobi i da bude jedini gospodar srca svojoj voljenoj osobi i to za čitav život. Iz ovog razloga može mnoge smatrati svojom konkurencijom i može se češće plašiti da je njena ljubav ugrožena što u mnogim situacijama proističe iz njene nesigurnosti i pribojavanja da ne izgubi ljubav svoje voljene osobe dok su u ređim slučajevima razlozi za pojavu ovakve ljubomore i realni tj opravdani. Takođe, osoba sa ovim položajem Venere u ljubavi ne podnosi ni neiskrenost niti obmanjivanje ni prevaru i kada neko povredi njena duboka osećanja može postati jako osvetoljubiva i neprijateljski nastrojena. Ali, kada joj je ljubav na pravi način uzvraćena, kada iskreno zavoli i kada se veže u ljubavi činiće i učiniće sve da sa tom osobom ostane u srećnoj ljubavi do kraja svog života i da zajedno uživaju u plodovima svoje ljubavi.

TVOJA BUDUĆNOST - POGLEDAJ OVDE
Kontakt za saradnju s medijima