IZRADA NATALNE KARTE - detaljno tumačenje

Olivera Petković

Piše: Olivera Petković,
astrolog i osnivač agencije Astrum

Natalna karta se definiše kao grafički prikaz planetarne konfiguracije u trenutku rođenja individue. Izrada natalne karte se uz pomoć tradicionalnog pristupa vrši korišćenjem podataka o rođenju osobe i predstavlja astro-matematički koncept/proračun koji se dobija izračunavanjem putanje kretanja nebeskih tela za trenutak rođenja osobe za koju se vrši izračunavanje natalne karte.

Natalna karta

Izrada natalne karte se precizno kreira uz pomoć sledećih podataka: datum, vreme (čas i minut rođenja), godina i mesto rođenja, a dobijeni proračun predstavlja astrološku mapu ili kartu rođenja koja je, dakle, jedinstvena i unikatna za svaku ličnost ponaosob. Astrološka mapa rođenja se dobija u obliku grafičkog prikaza natalnog kruga u kojem je predstavljena "zamrznuta" slika putanje kretanja planeta, pozicija zvezda i ostalih nebeskih tela, prepuna fascinantnih otkrića u vidu astroloških simbola koje astrolog/astrološkinja treba da dešifruje i da protumači.

Profesionalno tumačenje natalne karte koje izrađuje lično astrolog/astrološkinja (dakle, osoba a ne program) se u odnosu na druga tumačenja prevashodno razlikuje po tome što predstavlja sintezu, dakle, uklopljenu celinu u kojoj nema kontradiktornosti kao što to obično biva kada neko ko je laik, sam pokušava da protumači svoju natalnu kartu i tom prilikom u nekakvim programima i aplikacijama dobije samo fragmente tumačenja tj. pojedinačna značenja planeta koja su često nelogična i u suprotnosti jedna sa drugim i ne daju celokupnu sliku (adekvatnu sintezu) što dovodi do toga da im sopstvena natalna karta liči na komplikovani lavirint u kojem se ne mogu tako lako snaći.

Profesionalna izrada natalne karte dakle, zahteva kompleksnu, empirijsku i logičku analizu i sintezu i nadasve uključuje talenat i inspiraciju astrologa/astrološkinje koja (za razliku od programa) ima dušu i mogućnost za duboko razumevanje problema i životnih priča klijenata u cilju primenjivanja individualnog pristupa (objektivnog i nepristrasnog pristupa) svakom klijentu ponaosob da bi se sklopila celokupna slagalica sadržana u životnom horoskopu individue za koju se astrološka analiza izrađuje i tumači.

Natalna karta se sastoji od 12 znakova i 12 astroloških polja/kuća koje su zadužene za različite životne oblasti a u znacima i u kućama su smešteni astrološki simboli planeta i ostalih nebeskih tela i drugih pokazatelja koji svaki za sebe ima posebno značenje (ali i dodatno koherentno i kompleksno značenje uzevši u obzir i druge relevantne pokazatelje) tako da se na osnovu tumačenja planeta/pokazatelja po znacima i astrološkim kućama dobija analiza horoskopa koja obuhvata sva značajna životna polja: ljubav, veze, brak, porodica, potomstvo, posao, karijera, obrazovanje, prijateljstvo, itd.

Onda kada natalna karta - životni horoskop sadrži plus i tumačenje o budućnosti onda se drugačije naziva i natalni horoskop a skraćeni naziv je Natal. Natalni horoskop, dakle, može pružiti pogled na budućnost i može se definisati kao natalna karta (koja osim što sadrži pozicije planeta u trenutku rođenja), uključuje i astrološke predikcije (najčešće za narednih nekoliko godina) koje se astro-matematičkim proračunom mogu dobiti tako što se na primer pogleda prelazak tranzitnih planeta preko natalnih pozicija planeta, čime se dobijaju povoljni i nepovoljni periodi, raspoložive mogućnosti i ključni događaji na raznim životnim poljima tako da osoba uz sve ono što može saznati o sebi, svom karakteru takođe, može imati i pogled na budućnost.

Izrada natalne karte sa tumačenjem je namenjena radoznalim osobama koje u životu streme ka nečemu boljem, ne mire se tako lako sa svojom trenutnom situacijom već su u potrazi za nečim boljim i za novim načinom na koji se može dodatno unaprediti kvalitet života kako bi se živela bolja verzija života. Iskustva klijenata pokazuju da tumačenje natalne karte koje se može naručiti na Astrum-u se često upoređuje sa čitanjem uzbudljive knjige o sebi i svom životu koja, osim što može biti zanimljiva i zabavna, osobi nadasve može biti koristan i praktičan vodič kroz život, koji može predstavljati njen svetionik koji će je voditi u svetliju budućnost.

Autorka: Olivera Petković