Stelijum u 2. kući - želja za većom sigurnošću

Olivera Petković

Piše: Olivera Petković,
astrolog i osnivač agencije Astrum

Stelijum u 2. kući se povezuje sa željom za što većom sigurnošću, oni kojima je u natalnoj karti stelijum pozicioniran u drugoj kući često nastoje da što uspešnije procenjuju i izbegavaju preterane rizike i u brojnim situacijama su u aktivnoj potrazi za većom sigurnošću, pogotovo na polju imovine i novca, na polju materijalne situiranosti.

Naravno, nastoje da traže što je moguće veću sigurnost i na mnogim drugim životnim poljima ali na polju materijalnih vrednosti odnosno na polju imovine i novca je takvo nastojanje najprisutnije i neretko je jako primetno a samim tim i na polju posla jer se upravo kroz oblast posla često dolazi do bolje finansijske i imovinske situacije. Pogotovo oni kojima se ovakav stelijum nalazi i u znaku Jarca (dakle, u drugoj kući i u Jarcu) karijeru smatraju jako bitnom za lakše dolaženje do stabilnije i sigurnije situacije.

Iako ambicioznost nekih od njih često nije na prvi pogled tako vidljiiva (a pogotovo kod onih koji ne vole da o svojim ambicijama, željama i planovima mnogo govore drugima u svom okruženju) ambicioznost je ipak prisutna, ili barem želja za stabilnijom situacijom.

Primetno komplikovanija je pozicija ovakvog stelijuma onda kada se stelijum nalazi u drugoj kući i u Škorpiji, kod takve njegove pozicije osoba često nastoji i da što više uči i iz nekih nepovoljnih situacija, jako voli da eksperimentiše sa nekim promenama i lako se može desiti i to da, i bez takvih namera da stvori probleme, ipak lako izazove neke jako nepovoljne problematične situacije pa bi njena želja za što boljom sigurnošću tada pogrešno izgledala i kao da želi da namerno srlja u veću nesigurnost. Naravno, uz dovoljno opreza i adekvatnog truda može naučiti da što je moguće efikasnije izbegava takve probleme.

Čak i u postupcima koji izgledaju kao nekakvo namerno ulaženje u rizike po pitanju situacije na poslovnom planu ipak se najčešće krije želja za ostvarenjem veće sigurnosti, pa na primer onda kada pojedinac napušta posao za koji bi mnogi rekli da predstavlja siguran i dobar posao često se krije želja za pronalaženjem još veće sigurnosti, želja za pronalaženjem plaćenijeg posla, posla koji bi doneo nove mogućnosti za bolju sigurnost kroz veća napredovanja, itd.

Ove individue vole da imaju nezavisnost u odlukama koje se odnose na raspolaganje novcem i imovinom ali i pored toga u brojnim situacijama nastoje i da analiziraju neke tuđe postupke (i to pogotovo po tim pitanjima) a često upravo iz razloga kako bi bile u poziciji da na polju novca i imovine uspešnije izbegavaju greške kakve su drugi iz okruženja već pravili u prošlosti.

Dakle, većim prioritetom u životu smatraće sticanje u novčano-imovinskom pogledu i očuvanje stečenog. U skladu sa nastojanjima za ostvarenje spomenutih želja koje se odnose na sticanje, uvećanje i očuvanje stečene imovine i materijalnih vrednosti biće uočljivo i strpljenje koje će pokazati na putu ostvarenja svojih zamisli kao i veća zainteresovanost za sticanje i za usavršavanje poslovnih veština za uvećanje zarade uz postojanje jakog interesa, takođe, i za ulaganje/investiranje dela zarade u neki dodatni posao ili u proširenje postojećeg posla.

Osećanje velike ispunjenosti finansijsko-materijalnom situacijom će se podjednako aktivirati i u prilikama koje zbog ostvarenog većeg priliva novca pružaju mogućnosti za uštedu a i u prilikama u kojima se razmatra i planira na primer ulaganje zarađenog novca u započinjanje privatnog biznisa a osećanje većeg zadovoljstva će se takođe aktivirati i u momentima kupovine automobila za koji će smatrati da će doneti uštedu posmatrano u dugoročnijoj perspektivi, kao i u momentima kupovine nekretnine za koju će smatrati da će joj vrednost rasti vremenom, itd.

Za mnoge pojedince kojima je Stelijum ovako pozicioniran karakteristična je i ljubav prema kolekcionarstvu, pogotovo nekih vrednijih i skupocenijih stvari i ukrasnih antikvarnih predmeta koji na tržištu imaju veću istorijsku i/ili umetničku vrednost što samim tim povećava i njihovu novčanu vrednost. Inače se može primetiti i da mnoge od ovih ličnosti svoje porodične domove uređuju sa stilom opremajući kuće/stanove stilskim komadima nameštaja, umetničkim slikama i skupocenim dekorativnim predmetima.

Stelijum u drugom polju neretko otkriva i veću privučenost ka bavljenju trgovinom nekretninama kao i izdavanjem nekretnina u zakup bilo u smislu stanodavca ili u smislu izdavanja nekretnine kao poslovnog prostora. Zanimljivo je spomenuti i da će neke individue sa ovim položajem Stelijuma u natalnoj karti imati i znatno veće izglede za dobijanje većeg nasledstva i/ili vrednih poklona (pogotovo ukoliko im se Stelijum nalazi u Raku i uz to je i harmonično aspektovan).

Autorka: Olivera Petković
TVOJA BUDUĆNOST - POGLEDAJ OVDE