Stelijum u 7. kući - partnerstva, saradnja i prilagodljivost

Olivera Petković

Piše: Olivera Petković,
astrolog i osnivač agencije Astrum

Stelijum u 7. kući je prisutan ukoliko je u sedmom polju pozicionirano tri ili više planeta. To polje, dakle 7. kuća, koja se tradicionalno naziva kućom braka se, pored toga što se odnosi na brak, odnosi i na mnoge druge vidove partnerstava i generalno na međuljudske odnose, različite vidove saradnje i na povezanost u međuljudskim odnosima.

Stvaranje i održavanje (posvećenost održavanju) stabilnih, čvrstih ili privrženih međuljudskih odnosa je tema koja može biti jako zanimljiva osobama sa stelijumom u ovom polju. Samim tim i tema braka im može biti jako zanimljiva a pogotovo u smislu nastojanja na dolaženju do što boljih saveta i informacija o načinima za očuvanje braka i za što bolju stabilnost situacije u braku.

Mnoge ličnosti sa stelijumom u sedmoj kući su u brojnim situacijama u jasnoj potrazi za nekim vidom povezivanja odnosno za nekim oblicima saradnje ili barem nastoje na upoređivanju stavova a u brojnim situacijama upravo i u cilju procenjivanja da li i koliko prostora za saradnju postoji.

Stelijumi se mogu međusobno jako razlikovati i po tome od kojih nebeskih tela/planeta se sastoji koji stelijum, u kakvom su odnosu sa drugim pokazateljima, u kom je znaku pozicioniran itd. pa i kada se stelijum koji je u 7. kući natalne karte jedne osobe upoređuje sa stelijumom koji je u istoj toj kući natalne karte druge osobe među njima lako mogu postojati i velike razlike, ali veliki broj onih sa stelijumom u ovom polju nastoji da u međuljudskim odnosima budu prilično prilagodljivi. Iako kada se za nekoga kaže da je prilagodljiv to može imati i negativan prizvuk (na primer u smislu da reč prilagodljivost asocira i na nekoga ko je dvoličan, na nekoga ko razlike nastoji da maskira i da pokuša da ih na neki način predstavlja i kao sličnosti) ovde se ipak misli na prilagodljivost prvenstveno u smislu pronalaženja sličnosti u stavovima a i u smislu nastojanja na analiziranjima određenih razlika neretko i uz detaljnije diskusije o razlikama i o mogućnostima pronalaženja nekih kompromisa i na razmatranjima eventualnih promena ili korigovanja nekih mišljenja ili ranije donetih zaključaka (onda kada smatra da je neke zaključke i mišljenja, odnosno neke stavove, možda potrebno promeniti a pogotovo onda kada smatra da ih je potrebno korigovati).

Vole kada prepoznaju takve sličnosti u mišljenjima za koje prethodno nemaju utisak da su prisutne (nego tek nakon što dođu do tih tema u komunikaciji) a pogotovo onda kada se uz to teme razgovora i/ili teme dopisivanja odnose na one oblasti interesovanja koje smatraju jako bitnim i na oblasti interesovanja koje lično smatraju zanimljivim kao na primer na hobije koje vole, na neke stavove o društvu koje zastupaju odnosno podržavaju, o poslu i o odnosu prema radu, o poslovnim uspesima, o umetnosti, o ljubavi, o vezama, o braku, o ljudskim vrlinama itd. Trude se da u brojnim okolnostima istaknu sličnosti koje primete po pitanju nekih njihovih stavova i stavova sagovornika pa u komunikaciji tada neretko nastoje da se duže zadržavaju na temama oko kojih postoje isti ili slični stavovi, komunikacija o tim temama onda često postaje znatno sadržajnija. To povećava verovatnoću da dođe i do započinjanja saradnje, na primer započinjanja nekog oblika partnerstva.

Autorka: Olivera Petković
TVOJA BUDUĆNOST - POGLEDAJ OVDE