Stelijum u natalnoj karti - planetarna konfiguracija koja otkriva više

Stelijum se sastoji od nekoliko planeta koje su tako grupisane u natalnoj karti da su povezane konjunkcijama i to tako da ne mora svaka od tih planeta biti u konjunkciji baš sa svakom planetom koja je u ovakvom planetarnom klasteru pa se može desiti i da na primer prva planeta bude u konjunkciji sa drugom planetom, druga u konjunkciji sa trećom, treća u konjunkciji sa četvrtom a da pritom prva planeta ne bude u konjunkciji sa četvrtom. Iako je naziv nastao od reči stella, što znači zvezda na latinskom, ipak se odnosi na specifične klastere planeta ili grupe planeta u astrologiji. Stariji naziv za ovakvu konfiguraciju planeta je satelitijum.

Stelijum
Stelijum - ilustracija

Neretko se opisuje kao skup planeta povezanih konjunkcijama koji se nalazi u istom znaku (ili u istoj kući u natalnoj karti) i koje na taj način kao da formiraju nekakvu "superplanetu" u natalnoj karti ali je u praksi od velikog značaja i skup koji se takođe sastoji od više planeta koje imaju takozvanu tehničku konjunkciju čak i ako nisu sve u istom znaku ni u istoj kući (dakle, čak i ukoliko se planete od kojih se sastoji ne nalaze sve u istom znaku ni u istoj kući). U nastojanjima da se što bolje razume natalna karta i horoskop osobe ne treba zanemarivati ni takav skup planeta.

Od koliko planeta se sastoji stelijum?

Može se sastojati od tri ili više planeta. Stelijum koji se sastoji od tri planete nije tako retka pojava i to se ponekad naziva i minimalnim stelijumom, tako da mnogim osobama neretko znatno više pažnje (više pažnje prlikom posmatranja pozicija planeta u natalnoj karti) privlači skup od četiri ili više grupisanih planeta dok takav skup od tri planete smatraju nezanimljivijim. Naravno, stelijum koji se sastoji od četiri ili više planeta je često fascinantan ali čak i onaj koji se sastoji od tri planete, a u zavisnosti od njegove prirode, može biti itekako od velikog značaja za tumačenje horoskopa a ponekad čak i kompleksniji ili komplikovaniji za tumačenje od stelijuma koji se sastoji od većeg broja planeta (u zavisnosti od ostalih karakteristika takvog klastera ili grupe planeta). Dve planete koje su su u konjunkciji se ne nazivaju stelijumom, konjunkcije su prilično česte (znatno češće nego ovakvi skupovi većeg broja planeta).

Tumačenje stelijuma u natalnoj karti

Osobe koje nemaju mnogo iskustva po pitanju astrologije (kao na primer one koje iz zabave, bez prethodnog velikog iskustva, pokušavaju da sebi tumače natalnu kartu ili izrade horoskop) ovakvoj konfiguraciji planeta neretko pripisuju drugačiji značaj nego što zaista ima, pogotovo onda kada pokušavaju da ga tumače pojednostavljeno ili potpuno nezavisno od drugih bitnih pokazatelja iz natalne karte. Ipak, potrebno ga je tumačiti i analizirati na adekvatan način zajedno sa ostalim bitnim astrološkim pokazateljima i ne treba mu pridavati ni pogrešan ni preveliki značaj ali ne treba ni potcenjivati njegov značaj, dakle, onda kada se tumači ovakva skupina planeta svakako je potrebno dovoljno i na adekvatan način uzeti u obzir njegov značaj.

Njegova složenost može zahtevati i znatno strpljenje prilikom tumačenja, pogotovo kod onih sa tzv. jakim stelijumom. Možda najočiglednije razlike u pristupu tumačenju ovakvog skupa planeta su razlike u pristupu u zavisnosti od toga koliko u njemu ima bržih a koliko sporijih planeta.

Takva grupa od nekoliko planeta lako privlači dodatnu pažnju, ili fokus, na znak ili kuću u kojoj se nalazi u natalnoj karti. Moguće je i da ličnost ima utisak da se na nju u manjoj meri odnose neke osobine horoskopskog znaka u kojem je rođena a u većoj meri osobine koje se obično povezuju sa nekim drugim horoskopskim znakom, kod osoba sa ovakvim klasterom u natalnoj karti (naravno, ukoliko on nije baš u njihovom Sunčevom znaku) to je neretko onaj znak u kojem se nalaze tako grupisane planete a ukoliko ipak jesu grupisane u Sunčevom znaku to neretko može ukazivati na još naglašenije ili primetnije osobine tog horoskopskog znaka (još primetnije nego što bi to bilo bez njegovog prisustva). U nekim natalnim kartama ovakve planetarne konfiguracije uopšte nema, negde se može videti po jedna a negde ih ima čak i više od jedne. Neretko kod onih čija individualnost dolazi do jako velikog izražaja postoji jedan ili više takvih skupova planeta u natalnoj karti.

Svaka individua je na svoj način drugačija i jedinstvena i često je potrebno razumevanje stelijuma na dubljem nivou da bi se zaključilo koji od tih kvaliteta, na koje ukazuju planete koje su tako grupisane, može doći do većeg izražaja i biti primetniji. Pogotovo može biti zanimljivo analizirati stelijume nekih od osoba kojima se otvaraju mogućnosti da postanu jako uspešne u poslovanju ili izuzetno kreativne u bavljenju umetnošću. Stelijum je planetarna konfiguracija koja često u natalnoj karti otkriva više.

Takođe, i tokom tumačenja astrološke kompatibilnosti osoba na ljubavnom planu neretko treba obratiti pažnju i na eventualne stelijume u njihovim natalnim kartama.

Stelijum u znacima

Tumačenje svake natalne karte je složeno i trebalo bi uzeti u obzir i svaki stelijum u natalnoj karti (naravno, ukoliko postoji u natalnoj karti) čak i kada se ne spominje u tumačenju natalne karte i u tumačenju horoskopa poželjno je, i potrebno je, da bude prilikom astrološke analize dovoljno uzet u obzir. Neke od početnih tačaka za tumačenje takve planetarne konfiguracije u zavisnosti od znaka u kojem se nalazi možete pročitati u nastavku.

Stelijum u Ovnu

Često se odnosi na energiju ili energičnost u ponašanju ličnosti, u njenom odnosu prema obavezama, prema hobijima itd. i to uglavnom u onim aktivnostima za koje smatra da nju lično u velikoj meri ispunjavaju.

Stelijum u Biku

U ovakvom položaju na neki način podseća na jedan od tri osnovna zakona klasične fizike odnosno na zakon inercije jer stelijum u Biku može ukazivati na oblasti u kojima je moguće teže pokretanje na akciju (ili duža priprema) ali kada ipak dođe do pokretanja ka ostvarenju planova, ciljeva i želja onda se grabi napred i ne zaustavlja se ili se teško u tome zaustavlja. To može biti primetno pogotovo u ostvarivanju nekih od dugoročnijih planova.

Stelijum u Blizancima

Često ukazuje na mnoštvo ideja i veću originalnost i u maštanjima a i u nekim planiranjima, pa ipak, moguća je neretko neodlučnost po pitanju toga kojim idejama i planovima posvetiti više vremena i pažnje.

Stelijum u Raku

Može ukazivati na znatnu zaštitničku nastrojenost prema nečemu i/ili nekome. Ukazuje i na često snažne emocije i na moguću znatno veću emotivnu ranjivost u nekim situacijama.

Stelijum u Lavu

Ukazuje na kreativnost i na snažan potencijal za dodatni razvoj mnogih kreativnih veština odnosno na mogućnosti da individua neretko otkriva nove mogućnosti za ispoljavanje svoje kreativnosti, ukoliko to čini na adekvatne načine može doneti i mnogo sreće i radosti (I drugima i sebi). Vlasnici stelijuma u Lavu neretko imaju naglašenije mogućnosti za ostvarenje uspeha u bavljenju umetnošću. Njihova kreativnost a i nastup u međuljudskim odnosima u brojnim situacijama bi lako mogli privlačiti veliku pažnju.

Stelijum u Devici

Ukazuje na neretko prisutnu zainteresovanost za posvećivanje velike pažnje brojnim detaljima a pogotovo u radnom angažovanju, dakle, pogotovo na poslovnom planu pa može ukazivati i na to da se na poslovnom planu teži ka perfekciji. Naravno, perfekcionizam može biti koristan ukoliko je adekvatan. Neretko je prisutna želja da se ima što je moguće veća kontrola nad situacijom a pogotovo upravo na poslovnom planu. Vlasnik stelijuma u Devici (a pogotovo ukoliko se nalazi na nekoj rukovodećoj poziciji na poslu) u komunikaciji u nekim situacijama upućuje i znatno češće kritike (moguće znatno češće nego što bi to bilo očekivano u takvim okolnostima).

Stelijum u Vagi

Neretko ukazuje na naglašene mogućnosti pregovaranja, diplomatije itd. ili na, ukoliko postoje takva interesovanja, moguće naglašenije mogućnosti za uspehe u školovanju za bavljenje poslom koji ima veze sa sudstvom, advokaturom i sl. Ponekad ukazuje na naglašeni talenat za jako uspešno bavljenje politikom.

Stelijum u Škorpiji

Neretko ukazuje na transformacije od kojih se mnoge odnose na prilagođavanja u cilju efikasnijeg ostvarivanja novih uspeha a pogotovo uspeha po pitanju novca, moći i karijere. Osobe sa stelijumom u Škorpiji često nastoje da što efikasnije uče iz raznih životnih okolnosti i situacija, dakle, i iz povoljnih i iz nepovoljnih situacija pa, samim tim, neretko se trude da što više nauče i iz nekih svojih grešaka.

Stelijum u Strelcu

Ukazuje na moguću primetno veću energičnost po pitanju sticanja onih novih znanja koja se smatraju korisnim za buduće uspehe. Adekvatno učenje, pa i adekvatno učenje iz iskustva, igra ogromnu ulogu u životu a kod ličnosti sa stelijumom u Strelcu je to neretko još primetnije. Ipak, iako ima želju da primeni brojna znanja u cilju što efikasnijeg ostvarenja novih uspeha, nekad znatno više inicijative i energičnosti pokazuje po pitanju samog sticanja znanja nego po pitanju praktične primene novih znanja.

Stelijum u Jarcu

Ukazuje na moguću veću ambicioznost na poslovnom planu. Onda kada je ovo biće tek u potrazi za poslovnim angažovanjem čak i tada neretko mašta o velikim uspesima na poslovnom Ili poslovno-finansijskom planu.

Stelijum u Vodoliji

Jako primetna inovativnost je neretko svojstvena onima koji poseduju stelijum u Vodoliji. Neretko je prisutno i jako veliko zadovoljstvo u radu, uglavnom onda kada je ličnost angažovana na poslovnim zadacima za koje je očekivano da njenu inovativnost i originalnost čine primetnijom i, uz to, kada je to posao koji lično smatra i zanimljivim i opšte korisnim ili humanim za društvo.

Stelijum u Ribama

Ukazuje na prisutnu primetnu saosećajnost u brojnim situacijama, pa ipak mnogi ne žele da u većoj meri govore o takvoj svojoj saosećajnosti nego nastoje da njihovi postupci pokažu više nego što bi to reči mogle dočarati.

Autorka: Olivera Petković
TVOJA BUDUĆNOST - POGLEDAJ OVDE