Stelijum u 5. kući - procvat kreativnosti

Olivera Petković

Piše: Olivera Petković,
astrolog i osnivač agencije Astrum

Stelijum u 5. kući ukazuje na osobe koje su kreativne i koje bi mogle veliko zadovoljstvo pronalaziti u nekom hobiju koji podrazumeva ispoljavanje kreativnosti pa i u umetničkom stvaralaštvu. Procvat kreativnosti ovih individua može biti i jako brz i lako se dešava da u njihovom stvaralaštvu dolazi do izražaja mnogo različitih ideja. Pa ipak, kreativnost nekih od ovih individua počinje da dolazi do većeg izražaja tek nakon prisustvovanja nekim upečatljivijim događajima koji podstiču obraćanje veće pažnje na nečiju tuđu kreativnost a pogotovo na neke neobičnije načine ispoljavanja tuđe kreativnosti, dakle, događaji kao što su na primer prisustvovanje umetničkim izložbama na kojima su izložene neobičnije umetničke slike, skulpture, prisustvovanje promocijama knjiga neobičnije tematike u kojima dolazi do izražaja kreativnost autora itd. Samim tim lako se može desiti da pojedinac sa stelijumom u ovom polju započne aktivnije bavljenje umetnošću, ili nekim drugim kreativnim radom, tek nakon što mu nečija tuđa kreativnost ili nečija umetnička dela privuku veliku pažnju, pa oni sa ovakvim stelijumom često nastoje da imaju uzore u kreativnom stvaralaštvu. Neki od njih ističu ko su im uzori po tom pitanju ali veliki broj njih vole da ipak to sačuvaju u tajnosti.

Takođe, pozicija ovakvog stelijuma u određenom znaku, dakle u kojem znaku se nalazi stelijum u petoj kući, često ukazuje na koji način i u kojim pretežno oblastima će individua pokazivati svoju kreativnost.

Oni kojima je stelijum u 5. kući često još u detinjstvu žele da čuvaju raznorazne kućne ljubimce i da se staraju o njima i neretko se trude da pokazuju ljubav i saosećanje prema životinjama. U brojnim situacijama pokazuju divljenje prema onim osobama čiji posao podrazumeva rad sa životinjama koji ima za cilj da na neki način pomogne životinjama i moguće je i javljanje velike želje za bavljenjem nekim od tih poslova kao na primer veterinom. Mnoge od ovih ličnosti nastoje da jasno staju u zaštitu životinja, često su energične u diskusijama na temu životinja a pogotovo na temu zaštite životinja.

Što se tiče ljubavnog života, nastoje da svoja pozitivna ljubavna osećanja iskazuju i pokazuju i na brojne jako kreativne načine a to bi moglo biti i primetnije na početku ljubavne veze a moguće i kasnije pogotovo u nekim od posebnih prilika kao što su na primer godišnjice veze ili braka.

Autorka: Olivera Petković
TVOJA BUDUĆNOST - POGLEDAJ OVDE