Fortuna u trećoj kući

Olivera Petković

Piše: Olivera Petković,
astrolog i osnivač agencije Astrum

Fortuna u trećoj kući Fortuna u trećoj kući (Pars Fortuna u trećoj kući) često ukazuje na osobu kojoj je komunikacija od velikog značaja i koja može pronaći veliko lično zadovoljstvo u dobroj, zanimljivoj i sadržajnoj komunikaciji. Ovako pozicionirana Fortuna ponekad može ukazivati i na nekoga ko se trudi da postane pravi majstor komunikacije u smilsu da se snažno trudi, i da snažno želi, da veštinu komunikacije što više usavrši tako da je upotrebi i u svrhu boljeg i uspešnijeg jačanja svoje harizme i jačanja svog uticaja na druge ljude. Osoba sa Fortunom u trećoj kući vremenom može razviti veštinu uspešnog pribavljanja željenih informacija kroz razgovor i to tako da osobe sa kojima komunicira u mnogim situacijama gotovo da i ne primete da su otkrile neke informacije koje možda nisu ni nameravale da podele sa drugima. Prijatelji, članovi familije i druge osobe iz okruženja mogu osobe sa Fortunom u trećoj kući smatrati jako zanimljivim sagovornicima koji umeju da budu zabavni i koji neretko umeju da zadive svoju okolinu svojom informisanošću. Dodatno, ovakva pozicija Fortune često ukazuje na osobe koje se trude da imaju jasne stavove i jasno mišljenje o onome što smatraju bitnim i koje se u mnogim situacijama trude da jasno iskažu svoje mišljenje (i, uz to, koje se trude da u razgovoru budu i dobri slušaoci).

Autorka: Olivera Petković
TVOJA BUDUĆNOST - POGLEDAJ OVDE