ASTROLOGIJA KAO UMETNOST
NATALNA KARTA - OD POLAZNE OSNOVE DO UMETNIČKOG DELA

Olivera Petković

Piše: Olivera Petković,
astrolog i osnivač agencije Astrum

Detalj slike Personifikacija astrologije, 1650 god. Giovanni Francesco Barbieri - Guercino

Pogrešno je rasprostranjeno mišljenje da se ljudske sudbine mogu tumačiti samo na osnovu toga u kom je horoskopskom znaku rodjena neka osoba. Horoskopski znak je važan činilac i predstavlja polaznu osnovu u astrologiji jer otkriva bitne elemente pri analizi nečije ličnosti ali se astrološka analiza ne zaustavlja na tome, već horoskopski znak predstavlja samo delić jedne velike slagalice. Postavlja se pitanje šta je to natalna karta? Najjednostavnije rečeno natalna karta predstavlja prikaz nebeskih tela u trenutku rodjenja osobe. Dakle, natalna karta predstavlja "zamrznutu" sliku neba u momentu rodjenja osobe. Kako bi se pristupilo izradi ličnog horoskopa najpre se mora rastumačiti natalna karta koja predstavlja polaznu osnovu za ovakvu astrološku analizu. Natalna karta je slična otisku prsta u tom smislu što svaka individua ima svoju jedinstvenu natalnu kartu koja se pravi na osnovu podataka o rodjenju te osobe. Natalna karta može delovati prilično haotično jer zahteva da bude rastumačena na pravi način zato što se samo takvom može u potpunosti smatrati svrhovitom i dragocenom. Astrolog udahnjuje svoju dušu u natalnu kartu svog klijenta i na taj način je čini životnom.

Astrolog "oživljava" natalnu kartu i rastumačena natalna karta na kraju predstavlja rezultat jedne konkretizacije. Astrolog kao glasnik zvezda u suštini predstavlja posrednika čiji je zadatak da dešifruje rukopis zapisan u zvezdama i planetama i da ga što više približi ljudima čineći ga razumljivim i jasnim. Njegov je zadatak da odgonetne ovaj uzvišeni rukopis koji sadrži tajne sudbinskih tokova preobražavajući mogućnosti i potencijale u stvarnost. Cilj pri tumačenju natalne karte jeste da se pronikne u samu srž sudbine date osobe otkrivajući joj nova saznanja i moguća rešenja za unapredjenje iste. Osoba na taj način obogaćuje svoj život novim vidicima i dobija uvid u nove mogućnosti za što kvalitetniji život. Natalna karta sadrži brojne kombinacije aspekata i tek rasvetljavanjem ovih kombinacija dolazimo do upoznavanja tajni sudbinskih tokova. Osoba može imati utisak da je njen život samo odraz ili bleda kopija onog života kakav priželjkuje da ima i svrha analiziranja natalne karte sastoji se u tome da se osobi ukaže na skrivene potencijale koji se nalaze u njoj i pomoću kojih može unaprediti svoj život. Svaki pojedinac u svojoj natalnoj karti poseduje obilje kombinacija aspekata kako pozitivnih tako i negativnih, dok se tajne kriju upravo u rasvetljavanju ovih kombinacija aspekata što se može postići tek nakon što se aspekti rastumače na pravi način. Sudbina čoveka se krije "zapisana" na nebeskom svodu a natalna karta kao "zamrznuta" slika neba u trenutku rodjenja osobe po svojoj složenosti predstavlja klupko čijim raspetljavanjem dolazimo do prave suštine ljudske sudbine. Ovaj simboličan jezik nebeskih tela potrebno je dešifrovati na pravi način i uskladiti životni put sa pozitivnim energijama planeta. Natalna karta u sebi nosi brojne smernice koje osobi mogu biti od posebnog značaja jer osoba stiče bolji uvid u stvari iz svog neposrednog okruženja i svog života uopšte. Natalna karta se na neki način može uporediti sa umetničkim delom koje na početku stvaranja može delovati nesredjeno, grubo i haotično da bi se na kraju preobrazilo u jedan poseban i sebi svojstven svet koji je oduhovljen dušom onoga koji ga stvara i koje u sebi krije i nosi značajne poruke života. Astrolog rasvetljava značenje simbola prilikom tumačenja natalne karte tako da dobijena znanja nastoji da sintetiše u jedinstvenu celinu. Astrolog poput umetnika stvara jedan novi svet od prvobitnog haosa do harmonične celine. Natalna karta kao zamrznuta slika neba u trenutku rodjenja osobe ne govori o tome da je takav život osobi prosto dat i predodredjen i da ne može da ga menja već, naprotiv, govori o tome da ništa u životu nije u potpunosti determinisano, da čovek raspolaže slobodnom voljom i da se mora stalno usavršavati i boriti dok mu protumačena natalna karta može dati brojne alatke u vidu otkrivanja smernica i različitih potencijala čijim ostvarenjem bi se izborio za što kvalitetniji i uspešniji život. Ostvariti harmoničan odnos u porodici, biti srećan i ispunjen u ljubavi, ostvariti dobru satisfakciju na poslu i biti zadovoljan postignutim rezultatima samo su neke od vrednosti ka čijoj realizaciji svaki pojedinac stremi. Otkrivanjem tajni koje u sebi natalna karta nosi dolazimo do svesti o tome da je život pun izbora i da postoje mogućnosti koje samo čekaju da budu ostvarene. Život sam po sebi može biti mnogo više od blede senke onog pravog života a na ostvarenje ovakvog ispunjenog života svi ljudi imaju jednako pravo.

Autorka: Olivera Petković
TVOJA BUDUĆNOST - POGLEDAJ OVDE