Neptun u znacima - da li bežite od realnosti?

Olivera Petković

Piše: Olivera Petković,
astrolog i osnivač agencije Astrum

Neptun Neptun u astrologiji označava planetu psihičkih i umetničkih sposobnosti, planetu iluzije, intuicije, mašte i konfuzije kao i sklonost ka duhovnosti. U zavisnosti od toga u kom zodijačkom znaku i u kojoj astrološkoj kući se nalazi tumači se na koji način ispoljava svoje dejstvo u natalnoj karti pojedinca. Kada je u natalnoj karti aspektovan dobro, Neptun donosi snažne mentalne i psihičke sposobnosti, umetnički talenat, dobro razvijenu intuiciju i duhovne sklonosti. Međutim, kada je u natalnoj karti aspektovan loše, kod osobe podstiče neodlučnost i neodređenost, utiče na volju, može da razvije poroke i pojača sklonost ka bežanju od realnosti. Položaj Neptuna u znacima opisuje kakav odnos prema okolini i životu osoba razvija, da li je realistična ili naprotiv, stvari u životu doživljava na potpuno iracionalan način i ima pogrešnu percepciju stvarnosti u kojoj egzistira.

NEPTUN U OVNU

Neptun u Ovnu u natalnoj karti najčešće ukazuje na naglašenu intuiciju i na veću zainteresovanost za duhovnost. Osoba može biti veoma okrenuta duhovnoj strani života i svoju pažnju fokusirati ka ostvarenju trajnijih duhovnih vrednosti dok joj materijalna strana života može u većoj meri predstavljati nešto što je sekundarno usled čega osoba može na druge ostavljati utisak nedovoljno ambiciozne osobe u pogledu poboljšanja kvaliteta finansijske strane života. Kada je Neptun u Ovnu loše aspektovan to je često pokazatelj agresivnijeg tipa ličnosti, nepoštovanja različitosti mišljenja i netolerantan pristup kada je u pitanju odnošenje prema osobama čiji se stavovi i mišljenja razlikuju. Loši aspekti Neptuna u Ovnu ukazuju i na nemogućnost održavanja uravnoteženosti u ponašanju tako da osoba u jednoj situaciji može delovati slabo dok u drugoj i previše agresivno i buntovno. Kada je Neptun u Ovnu dobro aspektovan to ukazuje na snažno razvijene duhovne dispozicije i intuitivno doživljavanje stvari što doprinosi da osoba bolje prodire u samu srž problematičnih situacija i uz pomoć svog unutrašnjeg osećaja dobija smernice kako bi uspešnije rešavala probleme u životu.

NEPTUN U BIKU

Neptun u Biku u natalnoj karti neretko ukazuje na veliku ljubav prema prirodi, umetnosti kao i prema lepoti u svakodnevnom životu. Ova osoba ima dobar osećaj za detalje i dobru moć opažanja što može jako dobro iskoristiti baveći se kreativnim aktivnostima. Dobro aspektovan Neptun u Biku ukazuje na naglašenu potrebu za spajanjem lepog i korisnog u jednom što osoba najčešće uspeva da ostvari s lakoćom. Harmonični aspekti Neptuna u Biku ukazuju i na dobre psihičke sposobnosti i na izraženu moć vršenja pozitivnog uticaja na druge što osobi omogućava ostvarenje vrlo uspešnog odnosa sa decom i mlađim ljudima u cilju edukacije. Takođe, dobro aspektovan Neptun u ovom položaju ukazuje i na izražene predispozicije za ostvarenje zavidnih rezultata u poslovnoj karijeri i na ostvarenje jako dobre materijalne stabilnosti. Kada je Neptun u Biku loše aspektovan to ukazuje na veće finansijske probleme i na teže ostvarenje zadovoljavajuće finansijske stabilnosti. Otežano je ispoljavanje potencijala i mogući su problemi sa praktičnim stvarima što znači da osoba može imati ideju da unapredi svoje finansije ali, nastaju određeni problemi kod realizovanja tj sprovođenja ideja u delo. Osim toga, loše aspektovan Neptun u Biku ukazuje i na sklonost ka neracionalnom raspolaganju novcem i prekomernom trošenju.

NEPTUN U BLIZANCIMA

Neptun u Blizancima u natalnoj karti prevashodno ukazuje na razvijenu maštovitost ove osobe. Takođe, naglašeno je i nerealistično sagledavanje problema što može rezultirati pogrešnom percepcijom problematičnih situacija tako da osoba ima pogrešnu sliku stvarnosti. Kada je Neptun u ovom položaju dobro aspektovan to najčešće ukazuje na veoma mudar i inteligentan način pristupanja rešavanju problema a takođe, dobro aspektovan Neptun u ovom položaju ukazuje i na naglašenu tendenciju za kreativnijim pristupom u obavljanju poslovnih obaveza tako da osoba može najviše uživati u svom poslu samo ukoliko nije grubo opterećena nekim nametnutim klišeima već ima dovoljno slobode da sama konstruiše sopstvene metode rada na svoj autentičan i kreativan način. Dobro aspektovan Neptun u Blizancima ukazuje na to da osoba ima vrlo suptilan pristup stvarima i da je vrlo šarmantna i harizmatična što utiče veoma pozitivno na održavanje dobrih međuljudskih odnosa. Kada je Neptun u Blizancima loše aspektovan to najčešće ukazuje na skrivene i dvosmislene namere osobe kada su u pitanju međuljudski odnosi.

NEPTUN U RAKU

Neptun u Raku u natalnoj karti neretko ukazuje na romantičnu i sanjalačku prirodu ličnosti. Osoba je takođe, i vrlo sentimentalna i sklona brzom menjanju raspoloženja. Kada je Neptun u Raku dobro aspektovan to daje indicije za vrlo dobru sposobnost opažanja i adaptiranja u raznim životnim situacijama tako da osoba brzo i lako pronalazi efikasna rešenja u problematičnim situacijama. Kada je Neptun u Raku loše aspektovan to je najčešće pokazatelj izraženog iracionalnog pogleda na stvari što u određenim životnim situacijama može predstavljati vrlo otežavajuću okolnost i faktor ograničenja kada treba delovati razborito i biti svestan opasnosti u postupcima naročito prilikom donošenja brzih odluka. Loše aspektovan Neptun u Raku takođe, ukazuje i na to da osoba može imati sklonost ka idealizovanju drugih ljudi i raznih situacija usled čega joj skrivene opasnosti mogu veoma lako proći neopaženo. Osim toga, kada je Neptun u ovom položaju loše aspektovan osoba može imati sklonost ka idealizovanju mnogih stvari iz svoje prošlosti a takođe, prisustvo loših aspekata Neptuna u Raku ukazuje i na teže suočavanje sa problemima u sadašnjosti.

NEPTUN U LAVU

Neptun u Lavu u natalnoj karti najčešće ukazuje na ljubav prema umetnosti, na intuitivno doživljavanje stvari i na dobro razvijeno estetsko čulo što ovoj osobi omogućava da lakše prepozna pravi smisao lepote kako u umetnosti tako i u stvarima iz svakodnevnog života. Osim toga, Neptun u Lavu ukazuje i na romantičnu i ekstravagantnu prirodu ličnosti ove osobe. Kada je Neptun u Lavu dobro aspektovan to daje indicije da se radi o osobi koju jako često prate srećne okolnosti u većini stvari u životu, pa se neretko dešava da osoba kojoj je Neptun u Lavu dobro aspektovan ima više sreće i u nagradnim igrama tj igrama na sreću. Specifično je da osoba sa dobro aspektovanim Neptunom u Lavu voli češće da svesno rizikuje dok joj dobra naklonjenost zvezda omogućava da lakše ostvari svoje potencijale. Kada je Neptun u Lavu loše aspektovan to je najčešće pokazatelj nedovoljnog racionalnog i logičnog promišljanja i neopreznosti u različitim životnim situacijama kao i u međuljudskim odnosima tako da ova osoba može naročito na polju ljubavi biti do te mere opčinjena ljubavnim partnerom da ni ne primeti javljanje promena u osećanjima i neke negativne signale u ljubavnom odnosu.

NEPTUN U DEVICI

Neptun u Devici u natalnoj karti neretko ukazuje na nedovoljno jasnu percepciju stvarnosti i na maglovit pristup prilikom rešavanja životnih problema. Osobi je najčešće teško da odredi prioritete u životu tako da u ne malom broju slučajeva može propustiti značajne životne šanse. Takođe, Neptun u Devici često ukazuje i na jako nervoznu prirodu ličnosti dok je u slučaju loše aspektovanog Neptuna u Devici izražena i sklonost ka preuveličavanju problema pa je moguća i sklonost ka hipohondriji. Kada je Neptun u Devici loše aspektovan to može ukazivati i na izražen osećaj da je osoba stalno sputana nekim otežavajućim faktorima te da nikako ne može iskoristiti i prepoznati svoje potencijale i na pravi način izraziti sebe i svoju suštinu. Kada je Neptun u Devici dobro aspektovan to daje indicije za ostvarenje većeg profesionalnog uspeha i postizanja dobre satisfakcije u poslu u kome treba ispoljiti kreativni potencijal i razvijenu maštovitost.

NEPTUN U VAGI

Neptun u Vagi u natalnoj karti nejčešće ukazuje na razvijenu empatiju i na snažno reagovanje na muziku , slikarstvo i na umetnost uopšte. Takođe, Neptun u Vagi ukazuje na to da je osoba veliki idealista sa snažnim uverenjima i čvstih stavova. Kada je Neptun u Vagi loše aspektovan, izražena je opasnost od javljanja velikih turbulencija u međuljudskim odnosima gde osoba može očekivati niz uspona i padova tokom svog života. Dobro aspektovan Neptun u ovom položaju ukazuje na to da postoje jake indicije da će osoba u nekom trenutku svog života kada se sve kockice slože doživeti neki vid slave. Osim toga, dobro pozicioniran Neptun u Vagi osobi osigurava vrlo ugledan i visok položaj u društvu.

NEPTUN U ŠKORPIJI

Neptun u Škorpiji u natalnoj karti najčešće ukazuje na sklonost ka ispitivanju dubljeg smisla stvarnosti i čovekovog bivstvovanja u njoj, kao i na sklonost ka proučavanju metafizičkog temelja stvarnosti. Prisutno je interesovanje za mistično i za sve što je nepoznato i nedovoljno razjašnjeno metodama nauke. Kada je Neptun u Škorpiji dobro aspektovan to je pokazatelj emocionalne i psihičke stabilnosti kao i hrabrosti da se nevoljama što pre stane na put. Osoba poseduje snažne mentalne sposobnosti i poseduje veštinu da s lakoćom projektuje svoje želje na realnost. Kada je Neptun u ovom položaju loše aspektovan to ukazuje na izraženu konfuziju osećanja kao i na nemogućnost otkrivanja izvora sopstvenih osećanja koja zbog svoje nedefinisanosti i promenljivosti osobi lako mogu narušiti kvalitet života u raznim sferama.

NEPTUN U STRELCU

Neptun u Strelcu u natalnoj karti neretko ukazuje na izraženu potrebu za slobodom u govorenju i iskazivanju stavova kao i na potrebu za ispoljavanjem svoje autentične personalnosti. Ovo je osoba koja nastoji da otkrije odgovore na sva pitanja koja je zaokupiraju, međutim, Neptun u Strelcu ukazuje i na to da se osoba teško zadovoljava ponuđenim i datim odgovorima jer njen intelekt i kritički duh uvek iznova postavlja nova pitanja ne bi li u potpunosti dospeo do sigurnog tla u kome se nalazi prava istina. Kada je Neptun u Strelcu dobro aspektovan to ukazuje na dinamičan um i agresivan intelekt što osobi omogućava da se lakše probija u životu i ostvaruje svoje zacrtane ciljeve. Loše aspektovan Neptun u Strelcu neretko ukazuje na lakovernost i na izraženu opasnost od pravljenja rizičnih poteza. Takođe, osoba može lako postati meta raznih manipulacija i biti izrazito povodljiva.

NEPTUN U JARCU

Neptun u Jarcu u natalnoj karti neretko ukazuje na izraženu ambicioznu prirodu ličnosti i na optimističan stav prema životu. Osoba najčešće s velikim entuzijazmom i čvrstom voljom prilazi stvarima u životu i pokazuje se vrlo pragmatičnom. Kada je Neptun u Jarcu dobro aspektovan to je naročito pokazatelj snažne i nesalomljive volje, upornosti i disciplinovanog pristupa. Harmonični aspekti Neptuna u ovom položaju najčešće omogućavaju osobi da na pravi način izražava sebe i pravu suštinu svoje ličnosti a neretko uspeva da postane i autoritet drugima zbog sposobnosti da dobro balansira i drži situaciju pod kontrolom. Kada je Neptun u ovom položaju loše aspektovan to neretko ukazuje na izraženu opasnost od javljanja prevelike želje za neadekvatnim nametanjem svog autoriteta u neprikladnim situacijama ili na izraženiju opasnost od želje za prevelikom manipulacijom nad slabijima ili nad mlađim osobama.

NEPTUN U VODOLIJI

Neptun u Vodoliji u natalnoj karti neretko ukazuje na inovativan i radoznao um kao i na sposobnost intuitivnog prepoznavanja dobrih životnih šansi. Kada je Neptun u Vodoliji dobro aspektovan to najčešće ukazuje na naglašene mogućnosti za ostvarenje većeg poslovno-finansijskog uspeha u poslovima vezanim za tehnologiju. Takođe, dobro aspektovan Neptun u Vodoliji ukazuje i na moguće ostvarenje većeg uspeha u bavljenju političkim naukama ili u novinarstvu. Osim toga, harmonični aspekti Neptuna u ovom položaju ukazuju i na naglašenu potrebu za jasno definisanim stvarima u svim sferama života a naročito na polju ljubavi. Kada je Neptun u Vodoliji aspektovan loše to najčešće ukazuje na osobu kojoj je teže da ostvari harmoniju u ljubavi zbog nemogućnosti iskazivanja osećanja na pravi način. Osim toga, loši aspekti Neptuna u ovom položaju neretko ukazuju i na izraženiju opasnost od izvesnijeg uspostavljanja loših međuljudskih odnosa usled naglašene potrebe za preteranim kritikovanjem drugih osoba.

NEPTUN U RIBAMA

Neptun u Ribama u natalnoj karti najčešće ukazuje na velikodušnu osobu koja je puna razumevanja za druge. Osim toga, Neptun u Ribama ukazuje i na sjajne psihičke sposobnosti i brilijantan um. Kada je Neptun u Ribama dobro aspektovan osoba je neretko fascinirana mističnim pojavama, snovima, tajnama univerzuma i metafizikom. Takođe, harmonični aspekti Neptuna u Ribama ukazuju i na veoma izražen talenat za umetnost i na izražen smisao za prepoznavanje pravih vrednosti, a prisutan je i veliki kreativni potencijal koji osoba može jako dobro upotrebiti i u praktične svrhe. Kada je Neptun u Ribama loše aspektovan to najčešće ukazuje na izraženu opasnost od upuštanja u veoma rizične poslovne poduhvate kao i na izraženu sklonost ka raznim porocima. Takođe, loše aspektovan Neptun u Ribama može ukazivati i na lakovernost, nemotivisanost pa i na samodestruktivnost.

Autorka: Olivera Petković
TVOJA BUDUĆNOST - POGLEDAJ OVDE