Kako Mesečeve mene utiču na sudbinu

Mesečeve mene Još u davnim vremenima su poznati uticaji Meseca, a u starim kulturama Mesec je bio obožavan pa su tako postojala lunarna božanstva, za svaku menu po jedno. u helenističkoj Grčkoj je Artemida (zaštitnica devičanstva) bila boginja mladog Meseca; Zevsova supruga i vrhovna boginja Hera bila je boginja punog Meseca a takodje, ova titula pripadala je i Demetri (Persefoninoj majci). Boginja poslednje Mesečeve četvrti bila je Hekata koja je u mitologiji predstavljena kao vladarka veštica.

Prilikom tumačenja natalne karte je pored svih ostalih aspekata veoma važan i položaj Meseca tj. u kojoj fazi rasta je bio u trenutku Vašeg rodjenja. Ovo saznanje može biti vrlo korisno u tom smislu što nam otvara vrata ka unutrašnjem svetu, i pomaže nam u otkrivanju dubjleg smisla postojanja nas samih kao individualnih duševnih bića. U zavisnosti od toga u kojoj fazi se nalazio u trenutku rodjenja date osobe: fazi mladog Meseca, prvoj četvrti, u fazi punog Meseca ili poslednjoj četvrti, može se otkriti šta u životu osobi daruje i kako uopšte utiče na sam život i sudbinske tokove u njemu.

MLAD MESEC

Mlad Mesec Ukoliko je u trenutku rodjenja osobe čiji se horoskop tumači na nebu bio mlad Mesec ovu osobu će tokom života pratiti brojna takmičenja i dokazivanja jer će ova osoba u suštini biti nezadovoljna sobom i smatraće da se uvek treba boriti za novi cilj, jer krajnjeg cilja nema, pošto svaki ostvareni cilj nameće viši cilj ka čijem ostvarenju treba dalje težiti. Ukoliko je mlad Mesec u znaku Riba ili Raka u natalnoj karti ova osoba će biti preosetljiva i veoma ranjive prirode što se može negativno odraziti na njenu psihu. Naime, ova osoba bi mogla više puta u toku života doživeti velika razočarenja (na polju ljubavi i posla) a takodje, ovakav položaj mladog Meseca u natalnoj karti uzrokuje i mogućnost donošenja pogrešnih (nerealnih) poteza što može imati velike posledice za razvoj date situacije u budućnosti.

PRVA ČETVRT

Prva četvrt Ukoliko se osobi u trenutku rodjenja na nebu nalazio Mesec u fazi prve četvrti ovo je znak vrlo tvrdoglave naravi i osoba sa ovakvim mesecom će u životu veoma često srljati i reagovati burno i plahovito što joj može obezbediti ne tako dobro mesto u društvu. Uzrok tome se nalazi u nesigurnosti ove osobe koja je u suštini veoma plašljiva i koja pati od nedostatka samopouzdanja. Medjutim, potpuno značenje Meseca u fazi prve četvrti u natalnoj karti možemo sagledati tek uvidom u ostale aspekte iz horoskopa individue. U dobrim aspektima ovakav Mesec ukazuje na osobe koje imaju naročito dobro razvijenu komunikaciju pomoću koje mogu lakše doći do željenog cilja i biti sigurnije u sebe.

PUN MESEC

Pun Mesec Kada je osobi u trenutku rodjenja na nebu bio pun Mesec ovo ukazuje na osobu koja je, može se slobodno reći - predodredjena da ostvari veliki uspeh, što naravno zavisi i od toga u kom znaku a i polju se pun Mesec nalazi u natalu. Osobe sa ovakvim Mesecom u svom ličnom horoskopu poseduju snažnu mentalnu energiju i snagu volje da sve što započnu sa lakoćom to i ostvare. To su osobe koje su po prirodi rodjene da budu vodje i da u potpunosti slede svoje zamisli i ideje. Ono što je takodje veoma karakteristično je i to da pun Mesec u kombinaciji sa drugim povoljnim aspektima u natalnoj karti ukazuje i na snažno razvijenu intuiciju koja ove osobe u životu gotovo uvek vodi napred ka ostvarenju uspeha na svim životnim poljima. Kada je u trenutku rodjenja osobe pun Mesec loše aspektovan ovo je pokazatelj slabe volje i totalne nespremnosti za borbu i zrelo rešavanje mnogih životnih problema, pa se tako neretko dešava da ove osobe budu podložne raznim porocima.

POSLEDNJA ČETVRT

Poslednja četvrt Ukoliko se u trenutku rodjenja datoj osobi na nebu nalazila poslednja četvrt Meseca, to ukazuje na veoma neobične i misteriozne osobe. Za njih je karakteristično to da vole da sve rade na njima svojstven, najčešće tajnovit način. Njihov pristup stvarima nije direktan, već se trude da do željenog cilja dodju izokola i bez preteranog mučenja i ulaganja truda i napora. Ovo ih svrstava u izuzetno snalažljive i odmerene osobe. Dejstvo ovakvog Meseca u natalnoj karti se posebno pojačava ukoliko se nalazi u dvanaestoj kući. Ukoliko je loše aspektovan, ovakav Mesec u natalnoj karti tokom života ove osobe stavlja u situacije koje ih mogu dovesti u brojne zablude, pogotovo ukoliko se nadje u Ribama, jer to može dodatno uticati na to da ove osobe pod uticajem snažnih vlastitih osećanja steknu jednu vrlo iskrivljenu sliku stvarnosti.

Autorka: Olivera Petković
TVOJA BUDUĆNOST - POGLEDAJ OVDE