Merkur u kućama

Merkur se u astrologiji povezuje sa komunikacijom, intelektom, snalažljivošću, mentalnim moćima, razumskim rasuđivanjem, dok položaj Merkura u astrološkim kućama nagoveštava efikasne načine za lakše iskorišćenje brojnih šansi koje se u životu pružaju. Ukazuje na oblasti života koje Vam mogu doneti najbržu korist u zavisnosti od Vašeg načina razmišljanja i od Vaših životnih prioriteta.

Merkur u prvoj kući - intelektualna elita
Merkur u drugoj kući - sofista
Merkur u trećoj kući - govornik i pisac
Merkur u četvrtoj kući - intelekt i nasleđe
Merkur u petoj kući - kreativni intelekt
Merkur u šestoj kući - intelektualni rad
Merkur u sedmoj kući - pričalica u braku
Merkur u osmoj kući - kognitivna inteligencija
Merkur u devetoj kući - putujući mislilac
Merkur u desetoj kući - nezaustavljivi karijerista
Merkur u jedanaestoj kući - inventivni intelekt
Merkur u dvanaestoj kući - zagonetni mislilac

Autorka: Olivera Petković
TVOJA BUDUĆNOST - POGLEDAJ OVDE