Upoznajte lepšu stranu Saturna i saznajte kako da prevaziđete svoja ograničenja

Olivera Petković

Piše: Olivera Petković,
astrolog i osnivač agencije Astrum

Položaj Saturna u astrološkim kućama opisuje one aspekte života u kojima treba razviti bolji osećaj jačanja samokontrole, samodiscipline, reda i ambicioznosti u cilju lakšeg prevazilaženja ličnih ograničenja i osećaja sputanosti. Saturn je planeta koja često ume da "natera" osobu da "dotakne samo dno" kako bi je podstakla da pobedi svoje limite i traži rešenja kako bi sebe i svoju egzistenciju uzdigla na viši nivo i jača nego pre dostigla novu životnu sreću. Saturn je planeta iskušenja i šansi i potrebno je boriti se za sopstvenu sreću jer sreća koja se dostiže uz pomoć Saturna se i dostiže na teži način ali, zato predstavlja vrlo trajnu vrednost onda kada se jednom uspe dostići.

SATURN U PRVOJ KUĆI

Saturn u prvoj kući natalne karte generalno ukazuje na osobu koja s velikom ozbiljnošću prilazi rešavanju svojih problema ali, povremeno se može osećati deprimirajuće i sputano usled javljanja strahova od neuspeha. Takođe, moguće je javljanje brojnih poteškoća u međuljudskim odnosima usled uspostavljanja loše komunikacije sa drugima zbog javljanja strahova da će osobi biti povređena osećanja. Saturn u prvoj kući ukazuje i na povremeno javljanje veće konfuzije osećanja, rezervisanu spoljašnjost i na veliku opreznost prilikom stupanja u ljubavni odnos. Kada je Saturn u prvoj kući loše aspektovan to ukazuje na komplikovan ljubavni odnos i na nemogućnost preuzimanja kontrole u situacijama kada treba ispoljiti svoju individualnost usled čega osoba na svog ljubavnog partnera ostavlja utisak nedovoljno zrele i nedovoljno samosvesne osobe. Osim toga loše aspektovan Saturn u ovom položaju ukazuje i na to da osoba može patiti od nesigurnosti i nedostatka samopouzdanja i da kao rezultat toga počne da maskira svoju pravu ličnost. Teški aspekti Saturna u prvoj kući ukazuju i na to da osoba može u velikoj meri zapostavljati sopstvene potrebe i sebe stavljati u drugi plan usled preterane brige oko mišljenja drugih ljudi. Kada je Saturn u prvoj kući dobro aspektovan to daje indicije da se radi o veoma sposobnoj, autoritativnoj, ambicioznoj i pragmatičnoj osobi koja zavređuje veliku pažnju drugih ljudi. Harmonični aspekti Saturna u prvoj kući najčešće ukazuju na disciplinovanost i na osobu koja s lakoćom uspeva da radi u zadatim okvirima i uspeva da se dobro pozicionira na poslovnoj lestvici. Harmonični aspekti Saturna u prvoj kući ukazuju i na to da osoba ostavlja snažan utisak na okolinu a neretko može vršiti i veliki pozitivan uticaj na voljenu osobu.

SATURN U DRUGOJ KUĆI

Saturn u drugoj kući natalne karte najčešće ukazuje na izraženu potrebu za ostvarenjem bolje sigurnosti na poslovnom i na ljubavnom planu. Osoba može biti sklona materijalizovanju stvari i jako okrenuta praktičnoj strani života. Saturn u ovom položaju inicira naglašenu potrebu za sticanjem većeg materijalnog bogatstva ali i na to da osoba može doći do ostvarenja zapaženih rezultata najčešće sopstvenim naporima i marljivim radom. Kada je Saturn u drugoj kuci loše aspektovan to ukazuje na osobu kojoj ponekad odricanja od nekih suvišnih stvari može predstavljati problem tako da osoba može češće upadati u neke problematične finansijske situacije usled nespremnosti na štednju tj usled nemogućnosti rracionalnog raspolaganja novcem. Osim toga, teški aspekti Saturna u drugoj kući mogu ukazivati i na osobu kojoj je veoma teško da pravi kompromise i koja ne vodi preterano računa o osećanjima drugih ljudi. Kada je Saturn u drugoj kući aspektovan dobro to neretko ukazuje na snažnu odlučnost i istrajnost i na motivisanost što osobi omogućava da u povoljnim okolnostima ovaploti svoje originalne ideje i stekne dobre uslove za bolje pozicioniranje na poslovnom planu uz izraženu mogućnost ostvarenja jako uticajnog poslovnog položaja. Harmonični aspekti Saturna u drugoj kući ukazuju i na to da osoba poseduje naglašene predispozicije za sticanje većeg materijalnog bogatstva što biva naročito izraženo u poznijem dobu ove osobe. Harmonični aspekti Saturna u drugoj kući ukazuju i na neočekivanu sreću i na pružanje iznenadnih šansi koje osoba u datom trenutku ume da prepozna i da realizuje na pravi način.

SATURN U TREĆOJ KUĆI

Saturn u trećoj kući natalne karte neretko ukazuje na istraživačku prirodu ličnosti ove osobe koja ima dobro razvijenu sposobnost uočavanja prave suštine problema. Osim toga, ova osoba ima izražen smisao za organizaciju i strukturu tako da neretko uliva veliko poverenje drugim ljudima. Kada je Saturn u trećoj kući aspektovan dobro to ukazuje na urođenu sposobnost i dobar osećaj za uspostavljanje reda i dobre komunikacije u međuljudskim odnosima a naročito u porodičnim odnosima. Dobro aspektovan Saturn u ovom položaju ukazuje na racionalan i objektivan pristup prilikom rešavanja eventualnih porodičnih problema. Osoba se ističe kao autoritet i neretko predstavlja uzor mlađim članovima porodice. Harmonični aspekti Saturna u trećoj kući pokazatelj su blagonaklonosti i razvijene empatije. Osim toga dobro aspektovan Saturn u trećoj kući ukazuje i na osobu kojoj osećaj realnosti omogućava da svoje zamisli usmeri ka praktičnim ciljevima. Kada je Saturn u trećoj kući loše aspektovan to ukazuje na osobu koja se emotivno povlači i distancira u svoj unutrašnji svet i koja se ne prepušta tako lako svojim osećanjima. Takođe, može imati usamljeničke sklonosti i biti prilično skeptična kada je u pitanju ulazak u ljubavnu vezu tj ostvarenje snažnije emotivne bliskosti sa voljenom osobom. Teški aspekti Saturna u trećoj kući mogu ukazivati i na to da osoba u nekim oblastima interesovanja može biti prilično fanatična a takođe, ova osoba može imati i naglašenu tendenciju ka samodestruktivnom ponašanju. Kada je Saturn u ovom položaju loše aspektovan osobi često može predstavljati problem građenje kula u vazduhu i može je konstantno pratiti osećaj da joj ništa ne ide od ruke. Kod teških aspekata Saturna u trećoj kući moguće je i javljanje većih nesporazuma i neslaganja u porodičnim odnosima. Takođe, osoba u tom slučaju može imati problematične odnose sa braćom i sestrama i između njih se može razviti snažno rivalstvo.

SATURN U ČETVRTOJ KUĆI

Saturn u četvrtoj kući natalne karte generalno ukazuje na naglašenu težnju za dostizanjem boljeg sklada u porodičnim odnosima ali i na povremene teškoće u odnosu sa članovima porodice. Saturn u ovom položaju ukazuje na to da se osoba u nekim važnim životnim situacijama može isuviše distancirati od svoje porodice usled izražene želje za ostvarenjem veće nezavisnosti. Saturn u četvrtoj kući može ukazivati i na konstantni osećaj nesigurnosti u kominikaciji sa članovima porodice tako da je osobi potreban napor kako bi sa članovima porodice ostvarila skladniji uzajamni odnos. Kada je Saturn u četvrtoj kući dobro aspektovan to je najčešće pokazatelj ozbiljne i pouzdane osobe racionalnog gledišta koja voli da uspostavlja diplomatske odnose sa drugima. Osim toga, osoba je veoma otvorena za saradnju što se može naročito pozitivno odraziti na izgradnju dobrih međuljudskih odnosa na poslovnom a takođe i na ličnom privatnom planu. Kada je reč o ljubavi harmonični aspekti Saturna u četvrtoj kući ukazuju na spremnost na razumne kompromise i ustupke tako da osoba poseduje snažan potencijal za ostvarenje otvorenog i iskrenog ljubavnog odnosa. Kada je Saturn u ovom položaju dobro aspektovan to najčešće inicira naglašene mogućnosti za ostvarenje vrlo harmoničnih porodičnih odnosa. Osoba u tom slučaju voli da otvoreno komunicira sa članovima svoje porodice o raznim temama i o onome što je tišti. Karakteristično je da je kod prisustva harmoničnih aspekata Saturna u četvrtoj kući osoba neuobičajeno snažno povezana sa jednim od roditelja. Kada je Saturn u četvrtoj kući loše aspektovan to ukazuje na osobu koja se užasava usamljenosti ali kojoj može biti teže da pronađe adekvatnu osobu sa kojom će biti na istoj "talasnoj dužini" i sa kojom će biti u potpunosti emotivno ispunjena. Takođe, loši aspekti Saturna u ovom položaju ukazuju i na naglašenu želju za preteranom dominacijom u ljubavnom odnosu kao i na težnju za većom kontrolom usled čega može doći do većih neslaganja u odnosu sa voljenom osobom.

SATURN U PETOJ KUĆI

Saturn u petoj kući natalne karte neretko ukazuje na odgovornu, brižljivu i požrtvovanu osobu kada su u pitanju porodični odnosi. Takođe, osoba poseduje izražen kreativan potencijalmeđutim, kreativne sposobnosti se ne ispoljavaju lako usled strahova osobe da nije u dovoljnoj meri talentovana. Iz straha od neuspeha osoba je češće sklona potiskivanju svoje kreativnosti nego ispoljavanju ovih skrivenih sposobnosti. Kada je Saturn u petoj kući dobro aspektovan to je najčešće pokazatelj jako dobrog logičnog rasuđivanja i dublje percepcije stvari u životu. Ovakve sposobnosti osobi pomažu da se bolje pozicionira na poslovnom planu a i u društvu uopšte. Dobri aspekti Saturna u petoj kući osobi osiguravaju istovremeno i ozbiljni-racionalni i kreativni pristup kako na polju posla tako i u ličnom-privatnom životu tako da je osoba veoma kompetentna kada je u pitanju odlučivanje u vezi važnih životnih pitanja. Harmonični aspekti Saturna u petoj kući ukazuju na ozbiljno shvatanje ljubavi tako da je osoba spremna da se u ljubavi u potpunosti prepusti svojoj voljenoj osobi i ulaže mnogo u svoj ljubavni odnos kako bi se održao sklad i harmonično stanje ljubavnog odnosa. Takođe, ovu osobu karakteriše i velika odanost i posvećenost ljubavnom partneru. Ova osoba najčešće bira ljubavnog partnera koji je može inspirisati i koji će zračiti optimizmom dok joj ne odgovaraju mračne i pesimistične osobe koje unose nervozu i tenziju u ljubavni odnos. Kada je Saturn u petoj kući aspektovan loše osoba je najčešće zatvorenog tipa, povučenija u sebe i u svoj unutrašnji svet koji gradi samo za sebe. Oseća da ne može iskazivati svoja osećanja na pravi način tako da zbog straha da neće biti shvaćena radije bira da potiskuje svoja osećanja. Osim toga, loši aspekti Saturna u petoj kući ukazuju i na to da osoba ne ume da se opusti jer je konstantno prati osećaj da nešto nije u redu.

SATURN U ŠESTOJ KUĆI

Saturn u šestoj kući natalne karte generalno ukazuje na osobu koja se na poslovnom planu pokazuje veoma efikasnom, stručnom i pouzdanom. Takođe, Saturn u ovom položaju ukazuje i na veliku odgovornost i upornost u pristupanju ispunjavanja obaveza i poslovnih zadataka. Ova osoba najčešće voli da ispoštuje dogovore i ispunjava data obećanja a takođe, zna da veoma ceni i tuđe i svoje vreme ne trošeći ga na uzaludan i nekonstruktivan način. Kada je Saturn u ovom položaju aspektovan dobro to najčešće ukazuje na to da osoba s velikim entuzijazmom prilazi svom poslu i ima sreće da radi posao koji voli i u njemu pronalazi veliko ispunjenje i zadovoljstvo. Harmonični aspekti šestoj kući ukazuju i na veliku istrajnost i disciplinovanost tako da osoba uspeva da tokom života ostvari jako dobru poslovnu satisfakciju. Kada je Saturn u ovom položaju aspektovan dobro to može ukazivati i na izražene predispozicije za dobru psiho-fizičku kondiciju osobe tako da ukoliko posvećuje dovoljnu pažnju brizi o zdravlju ima naglašene mogućnosti da doživi veoma duboku starost. Kada je Saturn u šestoj kući aspektovan loše to je najčešće pokazatelj nedostatka hrabrosti tako da je osoba sklona tome da pre odustane nego da pokuša da da sve od sebe u životnim borbama. Loši aspekti Saturna u šestoj kući ukazuju i na moguću jaču osetljivost na polju zdravlja, a na ovu osobu u tom slučaju neuobičajeno snažno može uticati i stres tako da bi trebalo da se trudi da izbegava stresne situacije. Teški aspekti Saturna u šestoj kući često ukazuju i na veoma komplikovana i konfuzna osećanja tako da se osoba iz tog razloga može često nalaziti u nedefinisanim ljubavnim odnosima i biti sklona češćem menjanju ljubavnog partnera.

SATURN U SEDMOJ KUĆI

Saturn u sedmoj kući natalne karte neretko ukazuje na prisustvo određenih strahova kada je u pitanju osvarenje dubljeg kontakta i vezivanje u ljubavnim odnosima. Usled javljanja strahova od intimnosti ova osoba može propustiti priliku za ostvarenje prave ljubavi. Kada je Saturn u sedmoj kući aspektovan dobro to menja stvari i osoba ima naglašene mogućnosti da upozna srodnu dušu i ostvari čvrstu i dugotrajnu ljubavnu vezu. Harmonični aspekti Saturna u sedmoj kući ukazuju i na to da osoba veoma ozbiljno shvata ljubav i da brak doživljava kao najtrajniju vrednost čijim ostvarenjem postaje kompletno ispunjena ličnost i utemeljuje svoju pravu suštinu i svoju primarnu životnu svrhu. Iz ovog razloga osoba sa dobro aspektovanim Saturnom u sedmoj kući nastoji da uvek održava stabilnost u svom ljubavnom odnosu ne dozvoljavajući da neke spoljašnje okolnosti bitno narušavaju njen harmoničan odnos i remete ljubavnu idilu. Dobri aspekti Saturna u sedmoj kući ukazuju na to da je osoba u ljubavi tolerantna, otvorena za iskrenu komunikaciju i spremna na razumna kompromisna rešenja prilikom javljanja eventualnih problema. Kada je Saturn u sedmoj kući aspektovan loše osoba može biti sklonija upuštanju u problematične veze birajući neadekvatnu osobu za svog ljubavnog partnera. Ovakvom ponašanju veoma doprinosi izražena nesigurnost u sebe i manjak samopuzdanja tako da osoba usled osećaja niže vrednosti može nesvesno birati za svog ljubavnog partnera manje vrednu osobu. Takođe, loše aspektovan Saturn u ovom položaju može ukazivati i na to da je osoba imala ili ima teško detinjstvo zbog hladnijeg i suzdržanijeg odnosa jednog roditelja prema njoj. Zbog ovoga osoba može nastojati da nadoknadi ovu vrstu emotivne praznine tako što može težiti ka emotivnoj sigurnosti na polju ljubavi usled čega joj se život može pretvoriti u pravu potragu za emocionalnom kontrolom u ljubavnom životu zbog prethodno navedene nesvesne težnje za stupanjem u ljubavni odnos sa osobom koja joj najčešće ne može uzvratiti ljubav na očekivani način i pružiti joj potrebnu emocionalnu sigurnost.

SATURN U OSMOJ KUĆI

Saturn u osmoj kući natalne karte neretko ukazuje na izuzetnu spretnost i veštinu dobrog adaptiranja raznim životnim situacijama. Saturn u ovom položaju stavlja naglasak na dobru veštinu upravljanja novcem i imovinskim pitanjima što je jako dobro posebno zato što ova osoba ima sklonosti ka upuštanju u ljubavnu vezu sa osobom koja najčešće ima finansijskih problema. Kada je Saturn u osmoj kući dobro aspektovan to je najčešće pokazatelj izrazite radoznalosti i velike želje za eksperimentisanjem u raznim životnim oblastima. Takođe, naglašena je zrelost duha i snažna volja što osobi omogućava da se lakše nosi sa mnogim životnim problemima. Kada je Saturn u osmoj kući dobro aspektovan to inicira postojanje jako razvijene svesti i dubokog promišljajućeg uma tako da osoba stiče bolji uvid u stvari iz svog okruženja i svog života uopšte. Osim toga, naglašeno je i to da je ova osoba filozofski nastrojena i voli da svakidašnje stvari posmatra iz drugačijeg i dubljeg ugla u odnosu na druge ljude. Harmonični aspekti Saturna u ovom položaju ukazuju i na razvijenu seksualnost i želju za snažnim čulnim uživanjem u ljubavi ali, samo sa osobom koja može zadovoljiti njene intelektualne kriterijume. Kada je Saturn u osmoj kući loše aspektovan to je pokazatelj nemogućnosti suočavanja sa sopstvenim strahovima, nepoznatim stvarima i sa mnogim životnim problemima. Osoba najčešće nije u stanju da u cilju poboljšanja kvaliteta svog života promeni svoje loše navike i da prepozna sve svoje ambicije. Saturn koji je loše aspektovan u osmoj kući ukazuje i na to da osoba više voli da ide nekim rizičnijim prečicama i da ignoriše poteškoće tako da ne mali broj puta u životu biva razočarana jer ne može da napravi pozitivne zaokrete u svom životu.

SATURN U DEVETOJ KUĆI

Saturn u devetoj kući natalne karte najčešće ukazuje na vrlo dinamičan i radoznao um, na visoku inteligenciju i na sklonost ka proučavanju korenitih filozofskih pitanja koja se tiču čovekovog života i njegovog položaja u svetu a takođe i pitanja vezana za sam univerzum i smisao svega postojećeg. Ova osoba dakle, može biti veoma privučena filozofijom u cilju dostizanja bolje intelektualne satisfakcije. Osim toga, Saturn u devetoj kući često ukazuje i na veliku ljubav prema putovanjima u cilju otkrivanja novih i egzotičnih saznanja. Kada je Saturn u devetoj kući dobro aspektovan to je neretko pokazatelj postojanja izvesnih predispozicija za bavljenjem naučnim radom a takođe, osoba može biti i sjajan predavač ili pisac. Dobro aspektovan Saturn u ovom položaju ukazuje na prisutnu kreativnost i maštovitost i on podstiče u osobi ambicioznost i povećava joj potrebu za dostizanjem bolje finansijske sigurnosti. Osim toga, harmonični aspekti Saturna u devetoj kući utiču na osobu tako da ona uči da efikasnije upravlja svojim vremenom. Kada je Saturn u devetoj kući loše aspektovan ključna stvar za ovu osobu je nedovoljno poznavanje same sebe jer to može predstavljati glavnu prepreku u suočavanju sa realnošću. Loši aspekti Saturna u ovom položaju ukazuju na to da se osoba može osećati sputanom, usamljenom i bez podrške bliskih osoba. Prisutno je i otežano uspostavljanje otvorene komunikacije tako da je osoba introvertnije prirode, sklonija povlačenju u sebe i prepuštanju depresivnim stanjima.

SATURN U DESETOJ KUĆI

Saturn u desetoj kući natalne karte neretko ukazuje na komplikovane međuljudske odnose najčešće na polju finansija i posla. Ova osoba često ume da se odnosi prema drugima neopravdano kritički i sa određenom dozom arogancije usled čega dolazi do problematičnih poslovnih odnosa. Osim toga, Saturn u desetoj kući ukazuje i na to da je osobi često potrebno više napora kako bi dostigla ostvarenje svojih ciljeva. Kada je Saturn u desetoj kući dobro aspektovan on podstiče ambicioznost i istrajnost tako da osoba uspeva da znatno lakše realizuje svoje planove i postigne uspehe. Dobri aspekti Saturna u ovom položaju ukazuju i na to da osoba kroz introspektivu dolazi do boljeg upravljanja sobom i prevazilaženja raznih ograničenja kako bi uspostavila bolju kontrolu nad svojim životom. Harmonični aspekti Saturna u desetoj kući takođe nagrađuju osobu tako što joj dopuštaju da razvije vrlo originalne ideje pomoću kojih će brže napredovati na poslovnom planu. Harmonični aspekti Saturna u ovom položaju utiču i na podsticanje motivacione snage i na koncentraciju tako da to osobi pomaže da se bolje pozicionira kada je u pitanju finansijsko-poslovna strana života. Kada je Saturn u desetoj kući loše aspektovan osoba se prema poslovnim obavezama može odnositi prilično indiferentno i može imati manjak volje za napredovanjem na poslovnoj lestvici. Loši aspekti Saturna u ovom položaju iniciraju i osećanje veće sputanosti usled nemogućnosti raskida sa prošlošću koja ovoj osobi evocira neke loše uspomene koje joj predstavljaju ključni faktor ograničenja i uzrok javljanja osećaja sputanosti.

SATURN U JEDANAESTOJ KUĆI

Saturn u jedanaestoj kući natalne karte neretko ukazuje na osobu koja je veoma oprezna u međuljudskim odnosima a naročito na polju prijateljstva. Iz ovog razloga ova osoba teže sklapa nova prijateljstva i potrebno je da prođe dosta vremena da bi nekoga u potpunosti prihvatila i dopustila da joj bude bliski prijatelj. Međutim, kada se jednom veže za neku osobu u prijateljstvu to postaje vrlo čvrst prijateljski odnos pun poverenja i iskrenosti i najčešće je dugotrajne prirode. Kada je Saturn u jedanaestoj kući dobro aspektovan to omogućava ovoj osobi dobre organizatorske sposobnosti tako da osoba najčešće na vreme ispunjava sve svoje obaveze i ume da drži kontrolu nad situacijom. Dobri aspekti Saturna u ovom položaju ovoj osobi obezbeđuju ostvarenje jako čvrstih i mnogobrojnih prijateljstava tako da ova osoba ima veliku podršku i sigurnost u životu jer će joj se gotovo uvek naći neko kada je u nevolji i pružiti joj potrebnu pomoć. Harmonični aspekti Saturna u jedanaestoj kući ukazuju i na to da osoba u ljubavi ostvaruje vrlo harmoničan odnos sa svojom voljenom osobom zasnovan na čvrstim osnovama međusobnog razumevanja i poverenja. Kada je Saturn u jedanaestoj kući loše aspektovan to se negativno odražava prevashodno na međuljudske odnose gde se osoba postavlja s određenom dozom arogancije i neljubaznosti tako da nije najbolje prihvaćena u društvu. Kada je reč o ljubavi, loši aspekti Saturna u ovom položaju ukazuju na hladnije držanje u ljubavnom odnosu i na moguću neiskrenost. Karakteristično je i to da ova osoba voli da se takmiči sa ljubavnim partnerom a ljubavni odnos doživljava kao neku vrstu igre. Osim toga, loše aspektovan Saturn u jedanaestoj kući ukazuje i na nedostatak ambicioznosti usled čega osoba najčešće ne istrajava do ostvarenja krajnjih rezulata u onome što isplanira.

SATURN U DVANAESTOJ KUĆI

Saturn u dvanaestoj kući natalne karte najčešće ukazuje na osobu koja je gotovo uvek spremna da pomaže svojim bliskim osobama kada se nađu u nevolji i da im pruži ruku prijateljstva. Kada je Saturn u ovom položaju loše aspektovan to najčešće ukazuje na snažan osećaj usamljenosti i na prisutnu nesigurnost u odnosima sa drugim osobama. Loši aspekti Saturna u dvanaestoj kući ukazuju na to da osoba često vodi pravu unutrašnju borbu sa svojim strahovima i usamljenošću a neretko i sa osećajem veće krivice. Međutim, osoba se trudi da ne pokazuje tu stranu svoje ličnosti pred drugima i ima sklonost da se predstavlja onim što nije, ali, kada ostane sama skida masku sa sebe i vraća se svom unutrašnjem svetu. Loše aspektovan Saturn u dvanaestoj kući ukazuje i na to da se osoba teže vezuje u ljubavnim vezama i da za ljubavnog partnera predstavlja pravu enigmu. U tom slučaju ova osoba često smatra da nije dovoljno vredna pažnje i sklona je da se zatvara u sebe i potiskuje svoja osećanja. Teški aspekti Saturna u ovom položaju ukazuju i na nedostatak volje i optizimizma tako da se osoba usled toga oseća vrlo potišteno, nesigurno i sputano. Kada je saturn u dvanaestoj kući dobro aspektovan to je pokazatelj dubokoumnosti i izražene inteligencije. Prisutna je okupiranost dubljim i metafizičkim pitanjima kao i velika ljubav prema knjigama i čitanju. Harmonični aspekti Saturna u dvanaestoj kući ukazuju i na to da osoba gaji veoma duboka i intenzivna osećanja prema voljenoj osobi i da se bezrezervno i u potpunosti predaje u ljubavi. Osim toga, ova osoba je veoma šarmantna i zanimljiva sa snažno razvijenom individualnošću tako da drugi ljudi gotovo uvek uživaju u njenom društvu. Takođe, naglašen je i izuzetan smisao za umetnost.

Autorka: Olivera Petković
TVOJA BUDUĆNOST - POGLEDAJ OVDE