Tranziti Saturna (2. deo)

Olivera Petković

Piše: Olivera Petković,
astrolog i osnivač agencije Astrum

SATURN I NATALNI JUPITER

SATURN KONJUNKCIJA JUPITER - ovaj tranzit smatra se težim jer to može ukazivati i na vrlo nestabilne i turbulentnije periode pune iskušenja, teškoća i naglašenih iznenadnih prepreka koje se nižu jedna za drugom. Neretko gotovo idealno isplanirane stvari ruši surova realnost. Ipak, zalaganja bi se mogla dobro isplatiti uz dovoljno truda i jasnije nastojanje na realnom sagledavanju situacije.

SATURN SEKSTIL JUPITER - ovaj tranzit neretko podstiče težnju za zrelijim razmišljanjem, racionalniji pristup prilikom rešavanja problematičnih životnih situacija s mogućim naglaskom na veću sposobnost uočavanja ograničavajućih faktora i na veću spremnost na adaptiranje novim okolnostima i uslovima različitih životnih situacija.

SATURN KVADRAT JUPITER - tokom trajanja ovog tranzita postoji izraženija opasnost od nešto češćeg nedovoljno objektivnog pristupa što može dovesti i do lakšeg javljanja loših procena, izraženije napetosti i većeg osećaja nezadovoljstva.

SATURN TRIGON JUPITER - ovaj tranzit ukazuje na mogućnost češćeg javljanja težnje za pravilnijim raspoređivanjem vremena i energije kao i na češću težnju za dobrom procenom prioriteta što uz dovoljno istrajnosti i spremnosti na adekvatna zalaganja neretko može olakšati ostvarenje zadovoljavajuće dobre satisfakcije na svim životnim poljima.

SATURN OPOZICIJA JUPITER - ovaj tranzit ukazuje na moguće češće lakše upadanje u razne nepoželjne konfliktne situacije naročito kod osoba kod kojih je naglašena potreba za ispoljavanjem suviše pristrasnih stavova ili je naglašeno nedovoljno racionalno i nedovoljno objektivno razmatranje situacije.

Saturn
Izvor slike: Spacetelescope.org - © ESA/Hubble
Credit: NASA/JPL

SATURN I NATALNI URAN

SATURN KONJUNKCIJA URAN - ovaj tranzit može nagovestiti situacije koje zahtevaju više angažovanja ali, naročito kod onih osoba koje nastoje da u životu imaju jasnu predstavu o svojim bitnim životnim ciljevima, daje i nagoveštaj za javljanje odlučnosti (neretko i čvršće disciplinovanosti) u nastojanjima prilikom realizacije nekih ideja, planova ili ciljeva a može povremeno ukazivati i na težnju za originalnijim i neobičnijim metodama realizacije planova ili ciljeva. Bez obzira na to što ovaj tranzit po svojoj prirodi može biti teži ili zahtevniji, on daje i mogućnosti da osoba odlučnije nastoji da realizuje svoje plodne ideje kombinujući sposobnost osmišljavanja originalnih metoda koje joj omogućava uticaj Urana sa većom spremnošću na čvrstu disciplinovanost i dovoljnu opreznost u organizovanju realizacije zacrtanih ciljeva što joj omogućava uticaj Saturna.

SATURN SEKSTIL URAN - ovaj tranzit umnogome može doprineti ostvarenju preduzetih akcija jer može u odredjenim situacijama buditi veću odlučnost što može i ubrzati ostvarenje određenih ciljeva ili napretka.

SATURN KVADRAT URAN - ovaj tranzit tokom svog trajanja može u doređenoj meri umanjivati spremnost na kompromise (naročito u onim situacijama kada postoji percepcija nepostojanja dovoljnog strpljenja ili dovoljne staloženosti kod drugih osoba).

SATURN TRIGON URAN - ovaj tranzit može u povremenim okolnostima tj prilikom javljanja onih situacija koje zahtevaju ujedinjenje praktičnosti (koju nudi Saturn) sa originalnošću (koju nudi Uran) u određenoj meri podsticati na veću odlučnost i na preduzimanje brojnih pozitivnih akcija.

SATURN OPOZICIJA URAN - ovaj tranzit može uticati na češću nešto izraženiju percepciju da globalni uticaji sužavaju mogućnosti pojedinaca, međutim, ovaj tranzit moše nagovestiti i pojavu snažnije težnje za jasnijim ispoljavanjem individualnosti ili ostvarenjem veće nezavisnosti.

SATURN I NATALNI NEPTUN

SATURN KONJUNKCIJA NEPTUN - ovaj tranzit Saturna ukazuje na nešto izraženije mogućnosti za javljanje situacija koje bi na neki način mogle podsticati introspekciju i kreativnost kada osoba može naučiti da bolje vlada sobom i da uspešnije kontroliše razne životne situacije. Takođe, ovakav tranzit daje mogućnosti za jačanje volje za unapređenje kvaliteta ljubavnog života.

SATURN SEKSTIL NEPTUN - ovakav tranzit ukazuje na nešto izraženije mogućnosti za javljanje težnji za boljim usklađivanjem ideala (naročito u ljubavi) sa realnošću.

SATURN KVADRAT NEPTUN - ovaj tranzit ukazuje na nastojanje osobe da neke svoje kreativne ideje ponovo dobro razmotri i da ih poveže u celinu, međutim, konačna realizacija planova može biti usporena usled nedovoljne organizovanosti ili usled moguće nespremnosti osobe na timski rad. U ovom periodu osoba takođe može imati izraženiju sklonost ka povlačenju i osamljivanju.

SATURN TRIGON NEPTUN - ovaj tranzit ukazuje na naglašene mogućnosti da se uz dovoljno angažovanja i upornosti mnoge zamisli na poslovno-finansijskom planu lakše usmere ka praktičnim ciljevima.

SATURN OPOZICIJA NEPTUN - Tokom trajanja ovog tranzita osoba može imati pojačanu potrebu ka postavljanju visokih ciljeva ali ovaj tranzit osobi dodatno nudi i moguće jasnije preispitivanje mogućnosti u cilju boljeg usklađivanja sa realnošću.

SATURN I NATALNI PLUTON

SATURN KONJUNKCIJA PLUTON - tokom trajanja ovog tranzita moguće je javljanje brojnih otežavajućih i sputavajućih okolnosti tako da u ovom periodu može biti potrebno znatno više strpljenja i velika količina samodiscipline i organizovanosti.

SATURN SEKSTIL PLUTON - ovaj tranzit može potpomagati jačanje volje, podsticati jačanje samopouzdanja i veće sigurnosti u sebe kao i osećaj bolje samokontrole. Ovaj tranzit ukazuje i na nešto lakše javljanje onih situacija koje za ostvarenje boljeg uspeha ili satisfakcije neretko zahtevaju snažniju volju ili odlučnost.

SATURN KVADRAT PLUTON - ovaj tranzit ukazuje na moguće lakše javljanje onih, na neki način problematičnijih, situacija koje zahtevaju određene transformacije pristupa rešavanju problema kao i pronalaženje efikasnijih načina za prevazilaženje takvih situacija.

SATURN TRIGON PLUTON - ovaj tranzit ukazuje na moguće lakše javljanje situacija koje za ostvarenje boljeg uspeha neretko zahtevaju inovativnost ili prisutniju spremnost na adekvatna prilagođavanja i na šire sagledavanje takvih situacija.

SATURN OPOZICIJA PLUTON - ovaj tranzit Saturna ukazuje na izraženiju opasnost od značajnijih neslaganja sa osobama od autoriteta kao i od lakšeg ulaska u suvišne sukobe sa njima.

Autorka: Olivera Petković
TVOJA BUDUĆNOST - POGLEDAJ OVDE