Astrološki pokazatelji kompatibilnosti u ljubavi (2. deo)

Olivera Petković

Piše: Olivera Petković,
astrolog i osnivač agencije Astrum

ASPEKTI MARSA U UPOREDNOM HOROSKOPU

Mars MARS I SUNCE u harmoničnim uporednim aspektima često vrlo jasno ukazuju na snažniju bliskost, na intenzivne pozitivne emocije, zatim na zajednička interesovanja kao i na naglašenu seksualnu privlačnost kod ljubavnih partnera. Kada se radi o lošim aspektima moguća je izrazita opasnost od češćeg pogoršanja međusobne komunikacije kao i od javljanja sukoba sa nekim članom iz partnerove porodice.

MARS I MERKUR kada se nađu u dobrim uporednim aspektima neretko ukazuju na mogućnost ostvarenja dobre kompatibilnosti na svim nivoima, s naglaskom na ostvarenje vrlo skladne međusobne komunikacije kao i veće spremnosti na zajednička planiranja koja se tiču unapređenja kvaliteta ljubavnog odnosa. Ukoliko su prisutni nepovoljni aspekti moguća je izraženija opasnost od učestalijeg javljanja sukoba mišljenja i neusklađenosti međusobnih stavova kada su u pitanju zajedničke finansije.

MARS I MARS u slučaju dobrih uporednih aspekata ukazuju na jak potencijal za ostvarenje vrlo harmoničnog ljubavnog odnosa s naglaskom na uvek prisutnu i održivu strastvenost i kvalitetan seksualni život. Međutim, ukoliko su u pitanju loši aspekti to može često ukazivati na izraženiju opasnost od postepenog javljanja veće međusobne netrpeljivosti i težeg usklađivanja na seksualnom planu gde je češći slučaj da je jedan od ljubavnih partnera nedovoljno zainteresovan za razmenu strastvenih i nežnih emocija što doprinosi javljanju stalnih tenzija i turbulencija u ljubavnom odnosu.

MARS I JUPITER kod harmoničnih uporednih aspekata često ukazuju na mogućnost ostvarenja vrlo strastvenog i srećnog ljubavnog odnosa s naglaskom na obostrano zadovoljstvo zajedničkom finansijskom situacijom. Ukoliko su u pitanju loši aspekti postoji izraženija opasnost od stvaranja pogrešnog utiska tj ljubavni partneri mogu na početku ljubavnog odnosa formirati nerealnu sliku jedno o drugome što lako može dovesti do preteranog idealizovanja nekih osobina voljene osobe što neretko dovodi do javljanja većeg razočarenja usled neispunjenih očekivanja.

MARS I SATURN kod povoljnih uporednih aspekata često jasno ukazuju na veliku spremnost i na snažnu volju za unapređenjem kvaliteta ljubavnog odnosa. Harmonični aspekti ukazuju i na veliku odlučnost i spremnost na pozitivne akcije tako da kod ovog ljubavnog para najčešće nema nedovršenih zajedničkih planova niti nedorečene komunikacije. Kada se radi o lošim uporednim aspektima, Mars i Saturn često dovode do veće stidljivosti, osećaja "kočenja" i do nemogućnosti adekvatnog ispoljavanja emocija. Loši uporedni aspekti ovih planeta često mogu vrlo jasno ukazivati i na to da ljubavni partneri podređuju svoje emotivne potrebe drugim stvarima i da zbog toga vremenom može doći do javljanja snažnijeg emotivnog udaljavanja.

MARS I URAN u najpovoljnijim uporednim aspektima mogu ukazivati na vrlo snažne emocije, na neobuzdanu ljubav, neobične želje i jake seksualne nagone. Harmonični aspekti ukazuju na to da su ljubavni partneri često vrlo spremni da unose razne novitete u svoj ljubavni odnos kako bi svoju ljubav održali "svežom". Kada su u pitanju konjukcije, osećanja mogu često biti nekontrolisana tako da lako može doći i do povređivanja međusobnih osećanja. Loši aspekti stimulišu želju za preteranom nezavisnošću tako da ljubavni par karakteriše nesvakidašnji slobodni duh i žeđ za avanturama što često preti da poremeti ljubavnu harmoniju.

MARS I NEPTUN kod povoljnih uporednih aspekata često ukazuju na vrlo nežnu i romantičnu ljubav s naglaskom na vrlo maštovit seksualni život. Harmonični aspekti mogu ukazivati i na to da ljubavni partneri često vole da provode vreme sanjareći i praveći planove kako da svoju kreativnost i neka umetnička nadahnuća pretvore u realnost u cilju poboljšanja finansijskog aspekta svog života. Kada se radi o nepovoljnim uporednim aspektima, ove dve planete neretko ukazuju na nepromišljenost, nadrealne želje, nedostatak konstruktivne akcije, nervoznije komunikacije što dovodi do umanjenja kvaliteta ljubavnog života.

MARS I PLUTON ukoliko su prisutni dobri uporedni aspekti to daje indicije za ostvarenje većeg zadovoljstva na seksualnom planu gde je prisutna snažna kompatibilnost kod ovog ljubavnog para. Osim toga harmonični aspekti ukazuju i na jak osećaj sigurnosti koji ljubavni partneri ulivaju jedno drugome u njihovom ljubavnom odnosu. Kada se radi o lošim aspektima, to neretko vrlo jasno ukazuje na izraženiju opasnost od pojave agresivnosti ili, pak, jakih emocija i seksualnih nagona koji se teže kontrolišu i ne usmeravaju se u pozitivnom pravcu. Loši aspekti mogu ukazivati i na manju spremnost kod jednog od ljubavnih partnera da menja tj da eliminiše svoje negativno ponašanje što može dovesti i do postepenog većeg emotivnog zahlađenja ljubavnog odnosa, do lakšeg javljanja brojnih problema u slaganju i do raskida ljubavne veze.

ASPEKTI SUNCA U UPOREDNOM HOROSKOPU

Sunce SUNCE I SUNCE u harmoničnim uporednim aspektima neretko daju jake naznake za dobru ravnotežu i sklad u ljubavnom odnosu, ljubavni par je veseo, osećajan, pun razumevanja i vrlo ponosan na svoju ljubav. Osim toga, povoljnost aspekata se ogleda i u sposobnosti efikasnog i otvorenog načina komuniciranja, zatim u dobroj kompatibilnosti na seksualnom nivou kao i u sposobnosti ostvarenja većeg broja zajedničkih prijatelja koji će tokom života biti uz ovaj par. Kada su u pitanju loši aspekti oni neretko mogu ukazivati na manju usklađenost na seksualnom polju i na nedovoljno opušteno i nedovoljno otvoreno ispoljavanje nežnosti. Osim toga, loši aspekti mogu često vrlo jasno ukazivati i na izraženiju opasnost od narušavanja kvaliteta komunikacije i od javljanja neslaganja sa nekim članovima porodice ljubavnog partnera.

SUNCE I MERKUR kod povoljnih uporednih aspekata ukazuju na naglašenije mogućnosti za ostvarenje zadovoljavajućeg sklada u ljubavnom odnosu uz pomoć ostvarenja plodne međusobne komunikacije. Kada su prisutni nepovoljni uporedni aspekti naglašena je opasnost od toga da svesna volja kod ljubavnih partnera traži jedno dok njihova podsvest može stremiti nečemu drugom što lako može dovesti do veće neusklađenosti želja sa realnošću.

SUNCE I JUPITER u dobrim uporednim aspektima često mogu ukazivati na mnoge povoljne okolnosti za ovaj ljubavni par a povoljnost aspekata se najčešće ogleda u prisutnom jakom potencijalu za ostvarenje velike sreće u ljubavnom odnosu gde je sreća gotovo predodređena za ovaj ljubavni par, međutim, ovaj aspekt upozorava na to da ljubavni partneri mogu postati vremenom inertni i manje zainteresovani za preduzimanje pozitivnih akcija u cilju dodatnog unapređenja ljubavnog odnosa usled prevelike naviknutosti na misao da će ih sreća uvek pratiti. Kada su u pitanju loši uporedni aspekti postoji izraženija opasnost od toga da oba ljubavna partnera stavljaju samo sebe i svoje potrebe u prvi plan tako da usled egoističnijeg međusobnog ponašanja lakše dolazi do narušavanja ravnoteže u ljubavnom odnosu.

SUNCE I SATURN u slučaju dobrih uporednih aspekata neretko ukazuju na naglašenu odgovornost, obazrivost, poštovanje međusobne individualnosti kao i na vrlo ozbiljno shvatanje ljubavi. Harmonični aspekti često mogu vrlo jasno ukazivati i na veliku sposobnost prevazilaženja nekih međusobnih ograničenja kao i na sposobnost lakšeg rešavanja raznih problematičnih životnih situacija. Na seksualnom planu konjukcije vrlo često mogu ukazivati na određena pravila kojih ljubavni partneri vole da se pridržavaju a takođe samom činu vođenja ljubavi ponekad mogu pristupati i prilično kruto shvatajući to ispunjenjem neke obaveze ili čak isključivo kao nekoj vrsti dužnosti. Kada se radi o lošim aspektima moguća je pojava izraženije sumnjičavosti kao i naglašenije potrebe za nekim vidom međusobnog testiranja što dovodi do češćeg nerazumevanja kao i do javljanja snažnijeg međusobnog emotivnog udaljavanja.

SUNCE I URAN kod harmoničnih uporednih aspekata neretko ukazuju na vrlo jedinstveno i originalno poimanje ljubavi, ljubavni partneri su potpuno jedinstveni u shvatanju ljubavi tj složni i poseduju magnetsku seksualnu privlačnost. Kada se radi o nepovoljnim uporednim aspektima to često donosi preteranu buntovnost i nepotrebne probleme, naglašene su ekscentrične, suviše dramatične i neprikladne reakcije, osećanja su vrlo promenljiva i ljubavni partneri češće mogu biti veoma nezadovoljni ljubavnim odnosom.

SUNCE I NEPTUN u harmoničnim uporednim aspektima često ukazuju na nežna i romantična osećanja koja ljubavnim partnerima predstavljaju pravu pokretačku snagu za ostvarenje uspeha i na drugim životnim poljima. Takođe, ljubavni partneri poseduju sposobnost za dobro međusobno razumevanje a često umeju i da intuitivno predosete kada nešto nije u redu u njihovom ljubavnom odnosu i da na vreme preduzmu akciju za rešenje problema. Kada je reč o seksualnom aspektu ljubavnog odnosa, harmonični aspekti ukazuju na vrlo maštovit i zanimljiv seksualni život kod ovog ljubavnog para koji im omogućava da sve svoje želje i fantazije pretoče u realnost. U slučaju nepovoljnih uporednih aspekata prisutna je izraženija opasnost od javljanja učestalijeg nerazumevanja iz razloga što ljubavni partneri (svako ponaosob) u ljubavnoj vezi neretko mogu videti ono što žele da vide i živeti u svojim sopstvenim svetovima fantazije koji se mogu međusobno bitno razlikovati.

SUNCE I PLUTON u dobrim uporednim aspektima neretko ukazuju na jako dobru sposobnost prilagođavanja u ljubavnom odnosu gde ljubavni partneri često umeju da veoma dobro usaglase svoju individualnost sa zajedničkim potrebama, povoljnost aspekata se ogleda i u jakoj volji i sposobnosti za brzim promenama u ponašanju u cilju poboljšanja kvaliteta ljubavnog odnosa. Osim toga može biti naglašena i jako dobra kompatibilnost na seksualnom nivou. Loši aspekti mogu ukazivati na sklonost ka većoj dominaciji i uspostavljanju snažnog autoriteta što često dovodi i do nepoštovanja zajedničkih dogovora.

Autorka: Olivera Petković
TVOJA BUDUĆNOST - POGLEDAJ OVDE