Mars konjunkcija Neptun - skrivene želje krilate duše

Olivera Petković

Piše: Olivera Petković,
astrolog i osnivač agencije Astrum

Mars konjunkcija Neptun tranzit je koji donosi brojne radosne, oslobađajuće i uzbudljive trenutke koji krilatoj duši raspaljuju/raspiruju maštu da se odvaži i vine se u nepregledne visine plavetnila najlepšeg na nebeskom prostranstvu, satkanog od najskrovitijeg dela krilate duše.

Ukoliko oduvek osećate i znate da je Vaša duša baš takva: satkana od mašte, želja, snova, suptilnih emocija, umetničkog i duhovnog nadahnuća, koja čezne da se hrani strašću, fantazijama i novim uzbuđenjima, tajnama i misterijama, tokom trajanja ovog tranzita do većeg izražaja dolazi buđenje mnogih skrivenih želja ovakvih krilatih duša.

Nebo i let ptica
Photo by Engin Akyurt

U ovom vremenskom intervalu se lakše prikuplja hrabrost da se donose odluke o preduzimanju akcija koje mogu unaprediti kvalitet života, hrabrost tada dovodi do odlučnije rešenosti da se pokuša nešto novo, da se nečemu da šansa da uspe, da se ne plašimo kada nešto lepo za sebe poželimo i da se ne plašimo da o nečemu lepom maštamo i sanjamo.

Skrivene želje krilate duše izbijaju na površinu s tendencijom da mogućnosti postanu realnost, da se snovi pretoče u stvarnost, tako da onima koji smatraju da zaslužuju više i bolje, hrabrost tada kao da daje veću snagu, nadu i odlučniju rešenost da se odvaže da pokušaju da ostvare one svoje snove (plemenite i pozitivne ciljeve) na koje smatraju da imaju pravo. Naravno, podrazumeva se da je potrebno nastojati na ispravnom postupanju.

Energičnost i veća doza samopouzdanja su u vidljivom porastu kao i veća spremnost na preuzimanje inicijative. Često dolazi do izražaja i takmičarska priroda čoveka jer tada jača volja za osvajanjem pobeda u velikoj konkurentskoj igri života.

Nije neobično da se baš tokom trajanja ovog tranzita sanjaju veliki snovi i da tada budu uočljivije težnje da se želje i snovi projektuju na realnost.

Mars konjunkcija Neptun ukazuje na rađanje strastvene želje za uživanjem u životu tako da se tokom ovog vremenskog intervala misli radosno zaokupljuju uzbudljivim planom za ostvarenje onih skrivenih želja koje su duši najprivlačnije i čijim ostvarenjem bi duša dostigla spokojstvo a kvalitet života bio podignut na viši nivo.

Budi se avanturistički i pustolovni duh kao i veća zainteresovanost za akcije i za ulaske u neke rizike koje prati jak intuitivni utisak i misao: zašto čekati? Kada privlačna ideja zaokupi pažnju, misli i maštu, duša tada dobija krila i rađa se strastvena želja da se neustrašivo krene u akciju jer se više ne želi da se osećanja skrivaju u sebi niti da se to što je skriveno više drži u sebi. Osećanja, skrivene misli, želje i fantazije iz najdubljeg i najskrovitijeg dela duše čeznu da isplivaju na površinu da bi tajna bila razotkrivena jer je dosta bilo čekanja i skrivanja. Duši je potrebno olakšanje i spokojstvo ili barem nada.

Ono na šta se do tog momenta gledalo pasivno i sa strane, kao da želi da bude oslobođeno, da duša raširi krila kako bi otpočela let koji oslobađa tereta i negativnih emocija i koji dovodi do ushićenja i koji donosi unutrašnju satisfakciju kao kada pesnik porađa misao želeći da svoja osećanja pretoči u pesmu kako bi se osećao bolje ili kada slikar dobije potrebu da naslika sliku koja odražava njegov unutrašnji svet satkan od emocija, htenja i mašte u datom momentu.

Neke od skrivenih želja mogu biti nedostižne a neke mogu biti samo naizgled nedostižne. Za mnoge snove se vredi boriti, već sami snovi i mašta mogu pokrenuti ostvarenje nečega o čemu se sanja, nečega što a priori već egzistira kao ideja i kao tajna u skrovištu duše onoga koji sanja.

Kada se radi o ovom tranzitu, jako je bitno povesti dovoljno računa o pravilnom usmeravanju i kontrolisanju postupaka i energije kako bi se energičnost koja je svojstvena u ovom periodu upotrebila za ostvarenje pozitivnih životnih ciljeva.

Ispunjavanju poslovnih obaveza tokom ovog perioda se neretko pristupa s ogromnom dozom entuzijazma i sa jakom verom u ostvarenje uspeha a kako bi planovi bili korak bliže postizanju uspeha na poslovnom planu, savet je da se poslu pristupa i sa kreativne tačke gledišta (naravno, ukoliko je posao takav da to dozvoljava i dopušta) a takođe, uspesima na tom životnom polju može pogodovati i kada enterijer radnog okruženja uz opuštajuću atmosferu u radu podstiče i ispoljavanje kreativnosti.

Mars u konjunkciji sa Neptunom neretko ukazuje i na veću zainteresovanost za kreativno i umetničko stvaralaštvo inspirisano i nadahnuto duhovnošću i kontempliranjem o idejama o transcendentnom i metafizičkom u cilju ispunjenja uzvišene potrebe duše za pokretanjem potrage za otkrivanjem dubljeg smisla stvari (onog izvan čulnog i izvan iskustvenog) koji leži pod velom vidljive površine egzistentne realnosti.

Tokom trajanja ovog tranzita, često se budi i pojačava želja za ostvarenjem ljubavnih snova, za doživljavanjem romantičnih, strastvenih i uzbudljivih trenutaka na polju ljubavi. Neretko može biti prisutan snažniji utisak da vatrena strastvenost koja do tada kao da je bila u duši zarobljena, sada želi biti oslobođena. Plamen ljubavne strasti se tada lakše razbuktava pa se kod mnogih individua dešava da svoje ljubavne težnje prevashodno usmeravaju na trenutne potrebe za zadovoljenjem nekih svojih ljubavnih fantazija.

U ovom periodu se mnogo manje razmišlja o dostizanju stabilnosti i očuvanju sigurnosti na ljubavnom planu već se obično akcenat stavlja na nastojanja za ispunjenjem trenutnih želja proizašlih iz srca u datom momentu tj. na nastojanja za ispunjenjem želja koje dolaze od "leptirića u stomaku".

Sanjalačka duša zanesena jakim osećajem zaljubljenosti nestrpljivo žudi za ostvarenjem svojih snova, kada ugleda biće koje predstavlja predmet njene ljubavne žudnje, najednom biva preplavljena neizmernom radošću, sve pršti od strasti, temperatura tela kao da joj naglo raste i kao da toplina počinje da joj se razliva po čitavom telu tako da izgleda kao da u njoj sve vri i ključa.

Kod mnogih se uočava veća zainteresovanost i čvršća rešenost za otpočinjanjem ljubavnih avantura, pogotovo za ulaskom u tajnu ljubavnu vezu jer za taj period može biti karakteristično buđenje jake želje za ostvarenjem "zabranjene" ljubavi zbog učestalijeg naviranja uzbudljivih ideja o doživljavanju nečeg što magnetski privlači, što uzbuđuje, nečeg što se "ne sme" i što je naizgled nedostižno i nemoguće što su situacije koje se uglavnom povezuju sa tajnim ljubavnim vezama osoba koje su već zauzete tj. koje su već u vezi/braku.

Bitno je napomenuti da je potreban dovoljan oprez i nastojanje na realnom sagledavanju stvari i iz tog razloga kako bi se izbegao osećaj razočaranosti zbog prisutne opasnosti od samoobmanjivanja koje može dolaziti od preteranog idealizovanja situacija u ovom periodu.

Autorka: Olivera Petković
TVOJA BUDUĆNOST - POGLEDAJ OVDE