Venera u dvanaestoj kući - tajne veze

Venera u dvanaestoj kući ukazuje na izražen senzibilitet i na češću emotivnu ranjivost osećanja u ljubavi. Karakteristična je sposobnost percipiranja ljubavi na dublji način. Ova ličnost oseća tako reći iskonsku potrebu da doživi pravu ljubav ali može se dešavati da često u životu ima snažniji utisak da na ovom životnom polju nije shvaćena na pravi način. Takođe, može se dešavati i da često u životu ima snažniji utisak da je prate skrivene opasnosti i nesreća na polju ljubavi.

Na prvi pogled, ovo biće odaje utisak povučenosti, introvertnosti i ogromne doze misterioznosti u ponašanju. Upečatljiv je i mističan, sanjiv i čežnjiv pogled koji kao da krije neku tajnu u očima. Iako se trudi da dobro skriva svoje emocije, ipak u trenucima sreće, svetlucavi sjaj u očima govori više od reči i pogled tada ipak odaje raspoloženje. U toj mističnoj i zagonetnoj pojavi ima nečeg posebnog i magnetično privlačnog.

Dakle, ova osoba radije nastoji da emocionalnu stranu svoje ličnosti zaključava u sebi jer se boji da će biti pogrešno shvaćena i da će joj osećanja biti povređena. Vrlo je nežno biće, suptilne, krhke i ranjive prirode. Neprijatne stvari i razočaranja u životu jako teško podnosi. Naglašena je izrazita osetljivost, duboka osećajnost, teže suočavanje sa problemima i sporiji oporavak od eventualnih neuspeha.

Bitno je napomenuti i da mnogi detalji na koje Venera u ovom položaju ukazuje mogu biti u većoj ili manjoj meri zastupljeni u zavisnosti i od drugih važnih uticaja.

Povremeno je prisutna jača želja da se u ljubavi prekrše "pravila" jer u ovom slučaju postoji želja da srce diktira nova pravila. Iz ovog razloga u nekim situacijama do izražaja dolazi i sklonost ka upuštanju u tajne veze.

Ova ličnost u ljubavi ima veća a ponekad čak i nerealna očekivanja. Često ispoljava sklonost ka preteranom idealizovanju voljene osobe i celokupne ljubavne situacije. Kada se stvari na ljubavnom planu ne odvijaju željenim tokom postoji opasnost od javljanja većeg razočaranja zbog neispunjenih očekivanja.

Na polju ljubavi je povremeno jako izražena opasnost od ostavljanja pogrešnog utiska usled neadekvatnog tj. nedovoljno jasnog i nedovoljno otvorenog iskazivanja ljubavnih emocija čime je znatno olakšano i javljanje nedovoljnog razumevanja kao i nemogućnost ostvarenja snažnije međusobne bliskosti. Takođe, neke stvari (tajne) iz prošlosti mogu predstavljati kočnicu u ostvarenju ljubavne harmonije u sadašnjosti. Inače, kada je reč o tajnama, ova individua ne voli da se preterano poverava drugima već svoje tajne radije čuva samo za sebe.

Tokom života na ljubavnom planu može biti naglašena i opasnost od pravljenja češćih grešaka usled pogrešnog izbora ljubavnog partnera/partnerke. U mnogim slučajevima razlog tome mogao bi se nalaziti i u lošoj karmi. Venera u dvanaestoj kući dakle, neretko nagoveštava i postojanje karmičkih veza u ljubavi.

Dodatno, ovakva pozicija Venere otkriva i prisustvo umetničkih sklonosti tako da ova ličnost ume da svoju duboku osećajnost koristi i za umetničko nadahnuće ispoljavajući sposobnost da svoja osećanja pretoči u reči (u poeziju).

Autor: Olivera Petković
TVOJA BUDUĆNOST - POGLEDAJ OVDE
Kontakt za saradnju s medijima