Venera kvadrat Saturn - na ispitu ljubavi

Olivera Petković

Piše: Olivera Petković,
astrolog i osnivač agencije Astrum

Venera kvadrat Saturn tranzit je koji se generalno gledano tumači kao obeshrabrujući i pesimistički jer tokom ovog vremenskog intervala neretko dolazi do izraženije opasnosti od nastanka problema u ljubavnom odnosu, naime, tada lako može dolaziti do snažnijeg emotivnog zahlađenja ljubavnog odnosa pa i do ozbiljnijeg razmatranja pokretanja inicijative za razvod braka usled čega se ovaj period smatra naročito teškim.

Vreme trajanja ovog tranzita često karakteriše zatvorenost i/ili nemogućnost adekvatnog ispoljavanja nežnosti i suptilnih i tananih ljubavnih emocija što kod mnogih parova dovodi do emotivne praznine, do snažnijeg emotivnog udaljavanja i do stvaranja utiska gubitka/nepostojanja ljubavne bliskosti. Oskudnost i rezervisanost prilikom iskazivanja nežnih ljubavnih osećanja, brižljivosti, nežnosti i privrženosti u ljubavi zatim može lako prouzrokovati otežanu i lošu komunikaciju pa neadekvatna komunikacija kako verbalna tako i neverbalna naposletku dovodi i do javljanja raznih nesporazuma, rasprava i do tenzija u slaganju.

Slomljeno srce od papira
photo from pdpics.com

Tokom trajanja ovog vremenskog intervala do većeg izražaja češće dolazi ispoljavanje nekih eventualnih negativnih emocija a pogotovo eventualnog osećanja dubokog nezadovoljstva (naročito nezadovoljstva ljubavnom situacijom) dok, kada se radi o ispoljavanju nežnosti i brižljive posvećenosti u ljubavi, stvara se uverljiv utisak da se takva osećanja ispoljavaju na znatno teži način, više kao po nekoj dužnosti tj. na hladniji, rezervisaniji i krut način.

Javljanje emotivne distanciranosti, suzbijanje određenih suptilnih osećanja, nedostatak volje za razmenom nežnosti, preovladavanje osećaja nesigurnosti, nedovoljno uzbudljiv i nemaštovit pristup prilikom oslobađanja ljubavnih strasti u kombinaciji sa nesporazumima i nesuglasicama zbog loše komunikacije dodatno samo produbljuje probleme u vezi/braku što kod mnogih (a pogotovo kod slabijih i nesigurnijih veza i brakova od kojih mnogi ne traju dugo) vrlo lako dovodi i do ozbiljnijeg komplikovanja stvari u ljubavnoj situaciji u kojoj se nalaze.

Ukoliko nedostatak volje za adekvatnim rešavanjem eventualnih većih emotivnih problema u tako komplikovanoj situaciji nadvlada kao i veća emotivna napetost, osećaj nedostatka podrške, netrpeljivost i tenzije, takve ljubavne veze i brakovi obično ne mogu da prođu test ljubavi. Venera kvadrat Saturn je tranzit koji dakle, ukazuje na to da u ovom periodu mnogi padaju na ispitu ljubavi.

Emotivna hladnoća, indiferentnost po pitanju ispoljavanja nežnosti i ljubavne strasti u ljubavnom odnosu, javljanje osećaja blokade po pitanju iskazivanja najdubljih pozitivnih osećanja, nedostatak samopouzdanja, osećanje usamljenosti, pesimizam i neraspoloženje i stvaranje snažnijeg utiska neuzvraćene ljubavi se takođe vezuju za ovaj period. Kod mnogih se, dakle, javlja snažniji utisak kao da se sve ruši i raspada u ovom trenutku.

O osećanjima zanesenosti i opijenosti usled jake zaljubljenosti i ljubavne strasti tada kao da se više razmišlja u pluskvamperfektu što se naročito odnosi na dosta njih koji su već u dugoj vezi i/ili braku. Tada im se često javlja snažniji utisak da ništa više nije kao pre i da nisu sigurni da li i na koji način i pomoću kog pristupa da pokušaju da vrate vezu tj. ljubavni odnos na onaj nivo kakav je bio nekada, kao na primer na samom početku. U tom trenutku kao da se smisao ljubavi izgubio i kao da ljubav može da sačeka. Plamen ljubavne strasti kao da se ugasio a zajedno sa njim moguće i želja za obnavljanjem istog.

Što se tiče onih koji nisu u ljubavnoj vezi niti u braku, tokom ovog vremenskog intervala može im delovati da je njihova usamljenost još i veća i javiti im se osećaj nedostatka samopouzdanja, nesigurnost u sebe, stidljivost i obeshrabrenost usled mogućeg straha od odbijanja uz javljanje utiska da ljubav nikada neće zakucati na njihova vrata.

Tokom trajanja ovog tranzita se na ljubav gleda i nostalgično očima punim prošlosti tj. o ljubavi se više razmišlja iz aspekta prošlosti u smislu češćeg evociranja uspomena iz prošlosti kao da je dovoljno živeti od sećanja na lepe i prijatne (uzbudljive i strastvene) trenutke iz prošlosti misleći kao da se na taj način može u punom sjaju prizvati sreća od ranije i/ili povratak neke stare ljubavi, dok se na dešavanja u ljubavi u sadašnjem trenutku više gleda s pesimističke tačke gledišta, pasivno i na nedovoljno ambiciozan način.

Takođe, može se primetiti i da je u ovom periodu kod nekih individua prisutna veća zainteresovanost/želja i za obnavljanjem starih ljubavnih veza/kontakata naročito iz dalje prošlosti kao što npr. mogu biti ljubavi iz njihovih školskih ili studentskih dana.

Za ovaj vremenski interval se neretko vezuje i otežano ispoljavanje kreativnosti, kada se kreativne ideje teže osmišljavaju pa se tada češće dešava i da mnogo toga stagnira naročito u oblasti umetnosti, u poslovnim karijerama onih čija su zanimanja povezana sa umetnošću direktno ili indirektno kao i u brojnim drugim profesijama za čije kvalitetno obavljanje je potreban/poželjan i kreativan pristup u radu. Dakle, kreativni potencijal tada teže i/ili sporije dolazi do punog izražaja uz javljanje snažnijeg utiska nemogućnosti pronalaženja adekvatne inspiracije za kreativno/umetničko stvaralaštvo.

Kada je u pitanju finansijski aspekt života, akcenat se stavlja na moguće veće kašnjenje i/ili izostanak novčanog priliva, moguće umanjenje zarade (odnosno na događaje koji bi mogli podsticati smanjenje zarade) pa i opasnost od ulaska u prekomerne dugove.

Na poslovnom planu je za ovaj period često tipična neorganizovanost ili primetno smanjen stepen organizovanosti u ispunjavanju poslovnih obaveza kao i javljanje nediscipline što se lako može nepoželjno odraziti na produktivnost, na efikasnost, na rezultate u radu.

Dodatno, za vreme trajanja ovog tranzita se češće dešava i da se na poslovnom planu lakše ponavljaju neke stare greške iz prošlosti zbog čega se ponovo prolazi kroz neke problematične situacije za koje se do tog trenutka smatralo da su uspešno prevaziđene u smislu da je postojala ubeđenost da se više neće ponavljati.

Venera u kvadratu sa Saturnom neretko donosi i moguće raspršivanje iluzija, suočavanje sa realnošću i tzv. ljubavno "otrežnjenje" po pitanju nekih tajnih ljubavnih veza (naročito kod onih koji su već u braku a imaju još nekoga sa strane) kada se neretko događa da se na takvu delikatnu ljubavnu situaciju tada posmatra s racionalnije tačke gledišta i kada se lakše uviđaju neke negativne strane takve veze u smislu mogućeg češćeg preovladavanja razumskog percipiranja realne slike stvarnosti nad dotadašnjim pogledom kroz ružičaste naočare usled kojeg je moguće bila stvorena suviše ulepšana i idealizovana verzija ljubavne stvarnosti.

Autorka: Olivera Petković
TVOJA BUDUĆNOST - POGLEDAJ OVDE