Venera konjunkcija Saturn - nezaboravna ljubav

Olivera Petković

Piše: Olivera Petković,
astrolog i osnivač agencije Astrum

Venera konjunkcija Saturn je visoko vrednosni tranzit koji ukazuje na izuzetne mogućnosti za ostvarivanje koristi (neki bi ga nazvali i oportunističkim tranzitom) koji prevashodno nagoveštava dešavanja koja umeju da u život unose izraženiju crtu ozbiljnosti u razmišljanju, planiranju i u postupanju/delanju što bi moglo doprineti efikasnijem iskorišćenju brojnih prilika i šansi koje bi mogle dovesti do značajnijih pozitivnih životnih promena. Tokom ovog vremenskog intervala kao da se u većoj meri budi i osećaj za odgovornost kada se dakle, neretko znatno lakše preuzima odgovornost za svoje postupke. Takođe, može biti primetnije izbegavanje olakog davanja obećanja drugima a kada se obećanja i daju nastoji se na tome da se prethodno u većoj meri razmisli i razmotri da li je obećanja moguće i ispuniti. Može biti veoma naglašen zreliji odnos prema mnogim stvarima u životu kao i ozbiljniji pristup mnogim životnim situacijama pri čemu se akcenat u najvećoj meri stavlja na težnju za dostizanjem sigurnosti i stabilnosti u mnogim sferama života.

Za ovaj vremenski okvir neretko može biti karakteristično javljanje izraženije potrebe za boljim organizovanjem sopstvenih misli u pravcu dostizanja dodatne jasnoće, veće određenosti i primetnije sređenosti u razmišljanjima i prilikom planiranja budućih akcija/aktivnosti kako bi mogle biti u što većoj meri u skladu sa realnošću. Fantaziranja i veća maštanja se u ovo vreme obično ostavljaju po strani, za neki drugi put, za neko drugo vreme jer se u ovo vreme obično događa javljanje pojačane potrebe za realnijim sagledavanjem mnogih životnih situacija pa se obično stremi ka postizanju konkretnih, vidljivih rezultata za koje postoje indicije, ili barem nada (i to uglavnom nada koja nije zasnovana na maštanjima nego na pokušajima što realnije procene), da se može odmah ili već ubrzo od planiranja pokazati da je zaista moguće doći do toga da se neka ideja materijalizuje odnosno da se iz apstraktnog sveta ideja može pretočiti i u realnost.

Dakle, akcenat je na nastojanju na racionalnom gledištu i na realnijem razmatranju raspoloživih mogućnosti i opcija čijom realizacijom bi se moglo doći do osvajanja čvrstog i sigurnog tla u kojem preovladava postojanost, stabilnost, trajnost, čvrstina.

Venera konjunkcija Saturn često ukazuje na to da se u tom vremenskom intervalu događa javljanje čvršće rešenosti i odvažnosti da se na emotivnom, ljubavnom planu mnoge težnje usmeravaju ka dostizanju veće emotivne sigurnosti pa će to mnogim individuama biti prioritetniji cilj u ovom periodu. Ovakva ambiciozna ljubavna potraga će pojedine, bez sumnje, dovesti i do izvanredne prilike da im se u ovom vremenskom okviru dogodi i neka nezaboravna ljubav.

Crvena srca

Nezaboravna ljubav koja se može dogoditi tokom trajanja ove konjunkcije se može veoma lako odnositi na neku simpatiju iz prošlosti (dakle, na neku osobu za koju je i ranije postojala ljubavna zainteresovanost), to može biti ljubav na koju se dugo čekalo i koja se, zbog raznih drugih, usputnih okolnosti (i raznih poteškoća) do tada još uvek nije konkretizovala/realizovala, sve do tada, kada bi se najzad mogla ukazali šansa da dođe do otelotvorenja spomenute ljubavi u smislu konačnog ostvarenja započinjanja ljubavne veze i prelaska iz dotadašnjeg nivoa apstraktne ljubavi iz snova (ili takve, prethodno često jednostrane, zaljubljenosti) u novi nivo čulno ostvarive, realne ljubavi i u smislu ljubavne veze dakle obostrane ljubavi koja bi mogla zadobiti jasno definisanu, konkretnu formu ljubavne povezanosti kroz otpočinjanje prave ljubavne veze tj. koja bi najzad mogla zadobiti novi smisao i biti nazvana realno postojećom ljubavlju.

Pod terminom nezaboravna ljubav se u ovom kontekstu misli i na neku ljubav nastalu u prošlosti, bliskoj ili udaljenijoj prošlosti (ljubavne emocije koje su još tada započele) ali koja do tada nije realizovana i u smislu ljubavne veze a koja je zbog jačine emocija i zbog snažnije ljubavne privlačnosti i ljubavne požude dvaju zaljubljenih duša u svom postojanju vremenom bez obzira na sve preživela, istrajala, ukorenila se, učaurila u skrivene delove duše nastavljajući da tiho, postojano i pritajeno egzistira prkoseći i vremenu i (ne)prilikama koje sa sobom nosi, i pritom ne dopuštajući vremenu da je izbriše iz sećanja već naprotiv ostajući u vremenu zamrznuta kao da je rezervisana da dočeka svetliji i lepši trenutak kako bi najzad procvetala.

Venera konjunkcija Saturn je tranzit koji često pokazuje da u ovom vremenskom intervalu ljubav poput cveta može da procveta i na najkamenitijem tlu.

Crvene latice

S tim u vezi zanimljivo je spomenuti i to da se ovde obično radi o tome da se spomenuta nezaboravna ljubav češće događa između onih ličnosti kod kojih je prisutna veća razlika u godinama i to s većom verovatnoćom da će pre ženska osoba biti u neizmernoj količini privučena muškarcem koji je primetno stariji od nje (nego obrnuto) možda baš zbog potrebe za nekom sigurnošću ali, možda i zbog lepote same što zavisi i od brojnih drugih faktora.

Dakle, za vreme trajanja ove konjunkcije se neretko budi pojačana želja za konkretnijim dešavanjima na polju ljubavi i za konačnim razvojem događaja u pogledu ljubavne situacije kao i za razrešenjem nekih komplikovanih ljubavnih situacija kada se ujedno oseća i pojačana potreba za dodirima, poljupcima i nežnim izlivima ljubavi. Opšte je poznata činjenica o užarenoj vrelini Venere a ma koliko da je Saturn hladan ukazujući na uzdržanost u nekim situacijama treba imati u vidu i to da je ta planeta na svojoj površini hladna a ipak je vrela u svom "srcu" (Saturn je planeta koja je hladna na svojoj površini a vrela u svom unutrašnjem delu). U slučaju ove konjunkcije Saturn će "zagovarati" ozbiljnost, stabilnost, jasnoću, određenost, usklađivanje želja sa realnošću dok će Venera biti "zadužena" za otvorenije iskazivanje ljubavnih emocija podstičući nesmetano ispoljavaje ljubavnih želja, htenja i potreba prilikom ljubavne interakcije dvaju zaljubljenih duša što može rezultirati lakšim ostvarenjem ozbiljne i stabilne ljubavne veze koja će imati snažniji potencijal da opstane i na duge staze.

Ljubavne veze započete tokom trajanja ovog tranzita bi ređe mogle biti romantične u svom početku jer ovaj period ukazuje na okolnosti koje lako mogu podsticati praktičnost i razgovore o praktičnijim temama pa ipak veze započete tada često mogu imati veće izglede za uspeh i sreću u dugoročnijoj perspektivi jer bi takve ljubavne veze uz postojanje naglašenih mogućnosti za primetnu nežnost, emotivnu toplinu i ljubavnu strastvenost mogle biti i pune razumevanja, tolerancije, međusobne podrške ljubavnih partnera, njihovog uzajamnog poštovanja i uvažavanja, čvršće emotivne sigurnosti. Ne treba zanemariti ni činjenicu da bi ove ljubavne veze mogle biti i upotpunjene i osećajem bezbrižnosti po pitanju finansijske i materijalno/imovinske sigurnosti.

Individue koje još uvek nisu u braku bi u ovom vremenskom intervalu mogle biti u dodatnoj meri podstaknute na ozbiljnija razmišljanja o braku jer ovaj tranzit između ostalog ukazuje i na izuzetno poštovanje bračnih vrednosti, odnosno na moguće jačanje poštovanja bračnih vrednosti, pa bi tada mnogima tema braka mogla biti centralna tema u svakodnevici življenja uključujući i učestalije neizostavne razgovore, sa mnogim osobama iz bližeg okruženja, na temu braka. O temi braka bi se moglo češće razmišljati i u smislu osvešćivanja želje i potrebe za ulaskom u brak ali i u smislu evociranja nekih uspomena iz prošlosti o ranijim simpatijama/ljubavima na koje se tada gleda i iz ugla propuštenih prilika za brak ukoliko je bilo takvih ranijih planiranja.

Zanimljivo je spomenuti i da onima koji su već u braku, ovaj period pruža mogućnosti za popravljanje utiska kod nekih starijih članova porodice, ili familije, ljubavnog partnera pogotovo ukoliko je ranije dolazilo do ostavljanja lošeg utiska na njih u smislu ostavljanja utiska nedovoljnog poštovanja tih starijih osoba, to bi se u ovom periodu moglo itekako promeniti.

Takođe, tokom trajanja ove konjunkcije se uživa i u slušanju ljubavnih priča, dogodovština, starijih osoba koje prepričavaju svoja ljubavna iskustva iz prošlosti tj. iz doba svoje mladosti.

Tokom ovog vremenskog intervala neretko može biti uočljiva i veća odlučnost po pitanju nastojanja na poboljšanju finansijske situacije kada se pravljenju planova često prilazi na ozbiljniji i istrajniji način usmeravanjem pažnje na boljoj organizaciji i na većoj samodisciplini u radu u cilju postizanja bolje efikasnosti prilikom ispunjavanja poslovnih obaveza kako bi se mogla obezbediti bolja poslovna pozicija. U ovom periodu se dakle, vrednije radi na ostvarenju ciljeva na poslovno-finansijskom planu, pragmatične sposobnosti kao da se dodatno bude što može biti praćeno i snažnijim utiskom da je, dakle, u brojnim situacijama smisao za praktično znatno naglašeniji a da konstruktivne ideje za poboljšanja finansijske situacije kao da same naviru.

Venera u konjunkciji sa Saturnom može ukazivati i na javljanje zainteresovanosti za dobijanje podrške po pitanju ostvarivanja nekih planova a pogotovo nekih od poslovnih planova. Neretko otkriva i postojanje naglašenih mogućnosti da ličnost u međuljudskim odnosima na poslovnom planu pokazuje želju za praktičnim delovanjem u ostvarenju nekih novih uspeha a postoje naglašene mogućnosti i za uspešnije povezivanje, tj. stvaranje jačih veza, sa nekim poštovanim i uticajnim osobama od većeg autoriteta koje su pozicionirane na visokim društvenim položajima (na primer na rukovodećim pozicijama na poslu) jer bi u ovom periodu, usled njenog pokazivanja nekih od želja za praktičnijim delovanjem, te osobe od većeg autoriteta mogle biti pristupačnije i spremnije na saradnju što nekim individuama može biti korisno i od značaja za dobijanje potrebne podrške ili neke vrste pomoći koju su ranije očekivali ili priželjkivali po pitanju zapošljavanja ili napredovanja na poslovnom planu.

Takođe, što se tiče finansijske situacije, za ovaj vremenski okvir može biti karakteristično i nastojanje na pravljenju planova za efikasniju uštedu novca u cilju ostvarivanja veće finansijske sigurnosti u smislu nastojanja na smanjenju bespotrebnih troškova i boljem kontrolisanju odliva novca. Zapravo u ovom periodu se češće javlja izraženiji poriv za sticanjem pa su i mnoga stremljenja koja se tiču finansijske (i materijalne) situacije okrenuta u pravcu sticanja i uvećanja imovine: uvećanja ušteđevine, sticanja vrednijih imovinskih stvari i sl.

Dodatno, za ovaj vremenski interval često može biti naglašeno i traženje lepote u jednostavnosti a i u prirodnoj lepoti (kako u ljudskoj pojavi tako i u nekim umetničkim delima koja ne izgledaju previše komplikovano, u nekim jasnijim, praktičnim i jednostavnim primerima dizajna itd.) a tada se budi i veća zainteresovanost za nabavku i korišćenje nekih jednostavnih ali, funkcionalnih i kvalitetnih stvari i predmeta za domaćinstvo koji, dakle, imaju i neku praktičnu svrhu i upotrebnu vrednost jer se tada neretko i mnoga razmišljanja kreću u pravcu ostvarenja praktične koristi, nečeg realno opipljivog, korisnog i dugotrajnog.

U tom periodu se generalno gledano odlučnije teži ka tome da se u bavljenju poslom lepo i korisno spoji i na neke organizovanije i praktičnije načine.

Kod nekih pojedinaca koji u tom periodu planiraju renoviranje starih građevinskih objekata, uz izmene eksterijera i/ili enterijera objekata, njihova kreativnost tada dolazi i do većeg izražaja, a tada često nastoje i na primenjivanju takvih praktičnih rešenja koja bi bila estetski jako dopadljiva, upotrebljavajući neretko i neke očuvane jako stare predmete i takve komade starinskog nameštaja čija upotrebna i praktična vrednost je već proverena tokom dužeg niza godina.

Autorka: Olivera Petković
TVOJA BUDUĆNOST - POGLEDAJ OVDE