Venera u jedanaestoj kući - ljubavni planovi za budućnost

Venera u jedanaestoj kući upućuje na postojanje strastvene želje i čvrste rešenosti kada je u pitanju nastojanje na realizaciji zacrtanih planova i ciljeva koji se odnose prevashosno na ljubavnu sferu života. Planovi koji se kreiraju za ljubav su obično vrlo usaglašeni sa životnim principima i vrednosnim sistemima ka čijem otelovljenju se teži. Način doživljavanja ljubavi vrlo je jedinstven i originalan a često je u skladu i sa modernim i savremenim shvatanjima.

Prisutna je vrlo jasna zamisao o tome kako bi tačno trebalo da izgleda ljubavna povezanost među ljubavnim partnerima i koje su to žudnje, fantazije i želje koje bi trebalo da budu ostvarene. Na putu ostvarenja ljubavnih zamisli prisutno je entuzijastično pravljenje ozbiljnih planova za budućnost kao što je karakteristično i postojanje vere i nade u osvajanje bolje i lepše budućnosti.

Ovaj položaj Venere otkriva da su težnje u ljubavi najčešće usmerene ka ostvarenju ljubavnog odnosa koji bi na samom početku bio zasnovan i utemeljen na čvrstim prijateljskim osnovama, na iskrenosti, bespredrasudnim shvatanjima, međusobnom razumevanju, poštovanju i uvažavanju različitosti kao i na dubokom poverenju.

Pre započinjanja ljubavnog kontakta u fizičkom smislu bitno je postojanje dobre povezanosti na psihičkom, mentalnom nivou što se obično može postići nastojanjem na intenzivnijim druženjima na kojima može doći do razmene mišljenja, otkrivanja ključnih osobina, do upoznavanja sa navikama, potrebama, do načina reagovanja i na kraju do dubljeg emotivnog zbližavanja.

Još na početku, pri upoznavanju u interpersonalnim odnosima, ova osoba ume da ostavi utisak nekoga ko poseduje snažnu volju, čija je pojava nekonvencionalna, jedinstvena i skroz originalna. Najčešće je vrlo prijateljski nastrojena, društvena i saosećajna. Čini se da joj je pogled uvek okrenut ka budućnosti.

Na ljubavnom planu voli dosta stvari unapred da planira i da gradi velike planove za budućnost. Kod usamljenosti ljubavni planovi za budućnost baziraju se na željama za ostvarenjem ljubavne veze koja će zaista biti nešto posebno i nesvakidašnje. Karakteristično je priželjkivanje takve ljubavi koja može pružiti neka nova i neobična uzbuđenja i zadovoljstva.

Ova pozicija Venere može biti vrlo darodavna i prillikom pravljenja i realizacije planova koji se odnose na popravljanje lične novčane situacije u budućnosti tako da nagoveštava i postojanje jakog potencijala za dostizanje mnogih željenih ciljeva koji se tiču finansijske sfere života.

Autorka: Olivera Petković
TVOJA BUDUĆNOST - POGLEDAJ OVDE