Venera u četvrtoj kući - čuvar porodičnih vrednosti

Venera u četvrtoj kući prevashodno nagoveštava postojanje snažnog potencijala za ostvarenje porodične idile. Postizanje harmoničnog slaganja u porodici je često od krucijalnog značaja u životu ove individue, tako da porodica zauzima centralno mesto na hijerarhijskoj lestvici životnih vrednosti. Za ovu ličnost se dakle, slobodno može reći da je pravi čuvar porodičnih vrednosti jer ima za zadatak poštovanje i očuvanje tradicionalnih porodičnih vrednosti i prenošenje vaspitanja u istom maniru svojim bližim članovima porodice koji pripadaju mlađoj generaciji.

Zbog postojanja snažne vezanosti za dom, porodicu, ognjište, otadžbinu, tradiciju i svoje korene, ova osoba može biti u većoj meri privučena i proučavanju istorije i etnologije a u spisak njenih užih interesovanja može se slobodno dodati i arheologija. Vrlo je privučena ispitivanju događaja iz prošlosti možda baš tražeći odgovore na pitanja iz svoje sadašnjosti.

Venera u četvrtoj kući daje indicije o postojanju velike ljubavi prema proučavanju prošlosti i davno minulih događaja u prošlim vremenima pa je otuda za mnoge vlasnike ovakve pozicije Venere pravo uživanje i pravljenje svog porodičnog stabla upravo zbog tolike zanesenosti prošlošću i zbog moguće neobično ogromne ljubavi prema istoriji.

Nastojanje ka harmoničnom slaganju unutar porodičnih odnosa se najčešće postiže otvorenim dijalogom i blagovremenim rešavanjem eventualnih nesuglasica. Od naročitog značaja za postizanje i očuvanje željenog sklada u porodičnim odnosima je i spremnost na pružanje međusobne moralne i finansijske podrške u porodičnoj zajednici.

U porodičnim odnosima se često primećuje i veća požrtvovanost i spremnost na pružanje pomoći ostalim članovima porodice. Ponekad čak može biti izražena i sklonost ka zanemarivanju svojih sopstvenih potreba zarad ostvarenja i očuvanja interesa nekih bližih članova porodice. Sve to, razumljivo, proizilazi iz shvatanja da ključni faktor vođenja srećnog i zdravog života leži u skladnoj porodici i u nastojanju na trajnom očuvanju stabilnosti situacije na porodičnom planu.

U životu ove individue je, dakle, prisutna težnja ka ostvarenju čvrste emotivne stabilnosti unutar topline i sigurnosti koju može pruziti porodica. Osim porodice, akcenat se stavlja i na brak. Za ovu osobu brak je institucija, doživljava se krajnje ozbiljno i pristupa mu se sa velikim uvažavanjem i poštovanjem dužnosti koje sa sobom donosi.

Interesantno je napomenuti da harmonični aspekti Venere u ovoj poziciji donose brojne ponude za brak jer ova ličnost drugima vrlo često deluje kao sasvim prigodna pa čak šta više i odlična "prilika" za brak zbog mnogih vrlina koje poseduje a koje idu u prilog ostavljanja takvog utiska na okolinu.

Kada su u pitanju bračni odnosi, na tom polju ovo biće ume da bude vrlo zaštitnički nastrojeno, brižljivo i nežno prema svojoj voljenoj osobi. Stub je porodice, ume dobro da vodi domaćinstvo i da preuzima ulogu glavnog inicijatora dešavanja koja se odnose na kuću i pokućstvo. Ume dobro da organizuje način i vreme obavljanja kućnih poslova i to na način da ne zapostavlja svoju voljenu osobu. U braku je neretko prisutna nepokolebljiva odanost i privrženost. Osećanja u ljubavi su nežna, tanana i imaju romantične tendencije. Svoju voljenu osobu ume često i da razmazi u braku preteranom pažnjom i vođenjem računa i o najmanjim sitnicama. Ponekad se međutim, dešava i da u tome baš preteruje tako da u nekim situacijama svoju ljubav nesvesno zamenjuje posesivnom brižljivošću koja je pre sklona majčinskom izlivu osećanja.

Na polju ljubavi i braka neretko ispoljava i sklonost ka ljubomornim ispadima što obično proizilazi iz snažnijeg osećaja nesigurnosti i usled češćeg nedostatka samopouzdanja. Kada se u ljubavi zbog nečega oseća ugroženo, zabrinutost ume do te mere da preovlada da je tada odbrambeni mehanizam gotovo potpuno blokiran a reakcija adekvatna novonastaloj prilici tada često izostaje. Dakle, u mnogim situacijama ume dosta i da trpi i da ćuti tako da, umesto da jasno pokazuje svoje nezadovoljstvo, radije ispoljava sklonost ka povlačenju u sebe.

Ovakva Venera je indikativna i za ostvarenje porodičnog nasledstva ili solidnih novčanih prihoda od nekih članova porodice ili od bližih članova familije.

Autorka: Olivera Petković
TVOJA BUDUĆNOST - POGLEDAJ OVDE