Venera u šestoj kući - ljubav sa posla

Venera u šestoj kući neretko ukazuje na to da se do osećaja većeg ličnog ispunjenja dolazi preko posla i ljubavi. Obično na svaki ostvareni uspeh u poslu dolazi i sreća u ljubavi i obrnuto, na svaki dostignuti uspeh u ljubavi dolazi i novi napredak na poslovnom planu tako da izgleda kao da uspesi na ovim životnim poljima idu zajedno "ruku pod ruku", jer uspeh na jednom polju kao da povlači za sobom i uspeh na onom drugom polju i obrnuto...

Želja za postizanjem uspeha na poslovnom planu po snazi je ekvivalentna želji za ostvarenjem ljubavne idile. Ljubav i posao su, dakle, kategorije koje zauzimaju i dele vrhovno i najvažnije mesto na hijerarhijskoj lestvici životnih vrednosti. Većina životnih borbi se najčešće usmerava u pravcu ostvarenja harmonične situacije i čvrste stabilnosti na ovim životnim poljima. Neretko je prisutna želja za postizanjem kristalno jasne situacije odnosno želja da stvari budu uređene u savršenom redu.

Ovo je često u pitanju neko ko s naročitom pažnjom i ljubavlju, strpljivo, marljivo i vredno radi zalažući se vrlo energično i strastveno za ostvarenje svojih zamisli. Dosta vodi računa o detaljima trudeći se da gotovo svaka sitnica bude "skockana" i na svom mestu. Tako je i na poslu i u ljubavi. Zato se za takvu osobu s pravom može slobodno reći da je perfekcionista prvog reda.

Prisutan je potencijal da malo po malo, korak po korak napreduje, postepeno se uspinjući do gornje granice svojih mogućnosti. Svojim nastojanjem na dobroj informisanosti trudi se da upijanjem novih i svežih informacija u dodatnoj meri obogaćuje snagu svog intelekta i da stiče nova korisna znanja. Ovo je neretko u pitanju studiozna osoba analitičnog i perfekcionističkog uma s naglašenim mentalnim sposobnostima.

Svoj svet ovo biće nastoji da izgrađuje na strogo racionalnim principima vodeći se sopstvenom logikom zaključivanja. Često se odlikuje sposobnošću stavljanja osećanja po strani onda kada od toga zavisi uspeh trudeći se da u takvim situacijama donosi racionalne odluke. Ne voli da zavarava sebe nekakvim preteranim ulepšavanjem svoje realnosti već želi da se ponaša u skladu sa svojim realnim mogućnostima oslanjajući se na čvrsto i sigurno tlo pod svojim nogama.

Venera u šestoj kući ukazuje na snažniju težnju individue za zaposlenjem koje će je zaista ispunjavati. Pronalaženje takvog posla koje u potpunosti ispunjava i u kome će istinski uživati doprinosi i lakšem ostvarenju napretka na drugim životnim poljima kao što su ljubav i polje zdravlja. Kada je osoba zadovoljna poslom koji obavlja, to automatski utiče veoma pozitivno i na njeno raspolozenje i na zdravlje u smislu da u mnogim situacijama popravlja raspoloženje i da podstiče optimistično gledište, zatim, uvećava volju i samopouzdanje što je može činiti privlačnijom i na polju ljubavi tako da sreća lakše dolazi sama. U suprotnom, nezadovoljstvo situacijom na poslovnom planu lakše dovodi i do snažnijeg osećaja nezadovoljstva i na drugim životnim poljima što uzrokuje narušavanje skladne ravnoteže celokupne životne situacije.

Interesantno je napomenuti da se mnogim osobama koje poseduju ovakvu poziciju Venere dešava da ljubav pronalaze upravo na poslu. Ako i ne ostvare ljubavnu vezu sa nekim sa kim su povezani preko posla, gotovo uvek će bar gajiti simpatije prema nekome iz svog poslovnog okruženja. Na poslu se češće mogu susretati i sa brojnim udvaračima a mogu preko posla ostvariti i zanimljive prijateljske kontakte i zbližiti se sa nekim ljudima koji su iz istih interesnih sfera vezanih za posao i novac i sa kojima će deliti slične poglede i na sam život.

Autorka: Olivera Petković
TVOJA BUDUĆNOST - POGLEDAJ OVDE