Mars u Biku - produktivni i talentovani za umetnost

Olivera Petković

Piše: Olivera Petković,
astrolog i osnivač agencije Astrum

Mars u Biku u natalnoj karti neretko ukazuje na vrednu, osećajnu, upornu i pragmatičnu osobu koja nastoji na ostvarenju izvodljivih životnih ciljeva. Često je ovo ličnost sa snažnim porivom za sticanjem materijalnih dobara. Za nju se može reći da u mnogim situacijama nastoji da bude praktična. Mars u Biku često ukazuje i na njenu naglašenu potrebu za emocionalnom sigurnošću u ljubavi i da veće zadovoljstvo može pronalaziti u sigurnoj ljubavnoj vezi na duže staze dok joj može biti manje privlačna uzbudljiva ljubavna veza na kratke staze. Neretko ukazuje i na veliku odlučnost i na spremnost ove individue da se uhvati u koštac sa mnogim životnim problemima tako da se najčešće trudi da donosi zrele i samosvesne životne odluke.

Mars u ovom položaju neretko ukazuje i na izraženu potrebu za čulnim zadovoljstvima tako da zadovoljstva na seksualnom planu u ljubavnom odnosu mogu predstavljati jedan od bitnijih aspekata ljubavne veze ili braka i jedan od ključnih (mada ne i presudnih) uslova za ostvarenje harmoničnog ljubavnog odnosa.

Često ukazuje i na izraženu potrebu za ostvarenjem skladnih porodničnih odnosa ali i na povremenu snažniju želju za nametanjem svog autoriteta u porodici.

Može ukazivati i na razvijeno estetsko čulo tj. urođeni osećaj za lepo i umetničko, tako da ova ličnost veoma voli da uživa u prirodi i u umetničkim vrednostima ali i u lepim i luksuznim stvarima iz svakodnevnog života.

Ova pozicija Marsa često ukazuje i na intenzivna osećanja u ljubavi ali, takođe, i na povremenu manju spremnost na spontanu razmenu nežnosti i ljubavne strasti sa voljenom osobom usled izraženijeg straha od povređivanja osećanja. Međutim, može se vremenom opustiti i osloboditi prilikom ispoljavanja najdubljih pozitivnih osećanja ukoliko smatra da je njen izbor u ljubavi pravi.

Kada je Mars u Biku dobro aspektovan to najčešće ukazuje na energično zalaganje na poslovno-finansijskom planu u cilju ostvarenja dobre satisfakcije i većeg finansijskog uspeha. Osobu u tom slučaju često prate i vrlo povoljne okolnosti kako bi efikasnije, lakše i brže došla do ostvarenja svojih planova na poslovno-finansijskom planu. Harmonični aspekti ovako pozicioniranog Marsa neretko ukazuju i na to da tokom života može imati dosta sreće sa novcem tako da ima predispozicije za ostvarenje solidnijeg materijalnog bogatstva još u mladosti. Često ukazuju i na veliki entuzijazam, na istrajnost i na puno samopouzdanja prilikom započinjanja bilo kakvih aktivnosti kao i na to da osoba voli da preuzima inicijativu i ne plaši se kada se radi o upuštanju u nešto nepoznato i novo.

Kada je Mars u ovom položaju dobro aspektovan to je često pokazatelj i snažne vitalne energije na zdravstvenom i na seksualnom planu.

Kada je reč o ljubavi, osoba u početku može biti privučena najpre nečijom fizičkom spoljašnjošću i neretko može na početku ljubavne veze gajiti samo snažna seksualna osećanja, međutim, ukoliko tu osobu doživi kao svoju srodnu dušu predaje se u potpunosti i želi da sa njom ostvari podjednako zadovoljstvo u ljubavnom odnosu kako na telesnom tj. seksualnom, tako i na višem duhovnom nivou. Harmonični aspekti Marsa u ovom položaju često ukazuju i na spremnost na razumne kompromise u ljubavnom odnosu u cilju postizanja boljeg sklada u ljubavi. Mogu ukazivati i na to da je osoba spremna da svojoj voljenoj osobi pruži svu potrebnu podršku (emotivnu, moralnu, finansijsku...) i bude joj pravi oslonac u životu. Harmonični aspekti Marsa u ovom znaku često ukazuju i na veliku vernost i iskrenost u ljubavnom odnosu kao i na privrženost porodici i toplini porodičnog doma.

Kada je ova planeta u Biku dobro aspektovana to ukazuje i da je ličnost najčešće romantične prirode, da je umetnička duša i da je sposobna da mnoge svoje snove i nadahnuća pretoči u realnost. Ukoliko se neki planovi ne odvijaju planiranim tokom to najčešće prihvata krajnje dostojanstveno i nastavlja dalje da se bori.

Harmonični aspekti ove planete u Biku neretko ukazuju i na to da osoba poseduje jaku individualnost i ne dozvoljava drugima da je suviše oblikuju po njihovim željama niti da joj grubo nameću stvari sa kojima se ne slaže.

Kada je Mars u ovom znaku dobro aspektovan to često ukazuje i na spremnost za preuzimanje odgovornosti i na pouzdanost kada su u pitanju međuljudski odnosi.

Harmonični aspekti Marsa u znaku Bika ukazuju i na snažnu kreativnu energiju koju osoba ne želi da prosipa uzaludno već da je koristi u praktične svrhe kako bi postigla rezultate trajne prirode. Harmonični aspekti u ovom položaju neretko ukazuju i na prisutan talenat za neku vrstu umetnosti.

Kada je Mars u Biku loše aspektovan to neretko ukazuje na sporije ostvarenje zacrtanih ciljeva i na javljanje snažnije nemotivisanosti za rad i do prebrzog povlačenja kada dođe do javljanja određenih poteškoća. Nedovoljna istrajnost, slabija volja i lenjost veoma doprinose javljanju većeg nezadovoljstva. Osoba je ponekad previše popustljiva prema sebi i nedovoljno disciplinovana i tvrdoglava.

Loši aspekti Marsa u ovom položaju ukazuju i na veću opasnost od izražene pohlepe i na želju za brzim dostizanjem bogatstva bez adekvatnog truda i zalaganja.

Kada je Mars u Biku loše aspektovan to može ukazivati i na to da osoba u ljubavnom odnosu u mnogim situacijama stavlja sebe i svoje potrebe u prvi plan i da tada manje brine za emotivne želje i potrebe voljene osobe usled čega češće dolazi do javljanja raznih nesporazuma i nesuglasica kao i do javljanja emotivnog zahlađenja ljubavnog odnosa. Loši aspekti Marsa u Biku, takođe, često ukazuju i na izraženiju želju za preteranom dominacijom u ljubavnom odnosu usled čega dolazi do češćeg narušavanja kvaliteta međusobne komunikacije i do nemogućnosti ostvarenja snažnije bliskosti u ljubavnom odnosu. To može ukazivati i na manje pridavanje važnosti kod ispunjavanja datih obećanja u ljubavnom odnosu usled čega na voljenu osobu u mnogim situacijama ostavlja utisak nepouzdanosti.

Kada je Mars u ovom znaku loše aspektovan to može ukazivati i na povremenu pojavu indiferentnosti ili nezainteresovanosti za voljenu osobu čime doprinosi da i ona teže ispoljava svoju naklonost i nežnost tako da lako može doći do međusobnog emotivnog udaljavanja.

Autorka: Olivera Petković
TVOJA BUDUĆNOST - POGLEDAJ OVDE