Mars u Lavu - ekstrovertan i samouveren

Olivera Petković

Piše: Olivera Petković,
astrolog i osnivač agencije Astrum

Mars u Lavu u natalnoj karti najčešće ukazuje na razvijenu samosvest, snažnu principijelnost i širokogrudost. Može biti prisutna i velika samouverenost što ovoj osobi u mnogim situacijama pomaže da se lakše nosi sa mnogim životnim problemima. Kada je jako zainteresovana za neku oblast snažno je posvećena praktičnom ostvarenju svojih želja.

Često pretenduje ka ostvarenju velikih i značajnih dela i retko kada se zadovoljava nekim svojim manjim postignutim rezultatima, već u njoj stalno postoji težnja za ostvarenjem zaista krupnih rezultata. Ovakav nagon za postizanjem nečeg višeg ne predstavlja uvek manu jer to može na nju uticati jako stimulativno i na taj način ona može poboljšati svoj društveni položaj, ali, takođe, mora naučiti da bude umerenija i da nikako ne dozvoli da je preplavi osećaj preteranog nezadovoljstva ukoliko ne može da ostvari baš sve svoje zacrtane planove. Bitno je da nauči da ceni svoje postignute uspehe ma koliko se oni činili malim i da nauči da bude zahvalnija i strpljivija.

Mars u Lavu daje indicije da osoba poseduje jak potencijal za ostvarenje jako dobre satisfakcije u životu, ali, jako važnu ulogu imaju aspekti Marsa u ovom položaju jer u slučaju određenih teških aspekata može imati nedostatak strasti i istrajnosti kao i jasnih stavova što može predstavljati otežavajuću okolnost u njenom životu.

Loši aspekti Marsa u Lavu su neretko pokazatelj postojanja veće opasnosti od iznenadnog ili neočekivanijeg pogoršanja kvaliteta međuljudskih odnosa. U tom slučaju osoba usled svoje preterane želje za dominacijom i nametanjem svojih stavova kao i stavljanjem uvek sebe u prvi plan i ne hajući dovoljno za druge, može nesvesno dosta povređivati osećanja drugih i time dovoditi sebe u nepotrebne i suvišne konfliktne situacije. Kada je Mars u ovom položaju loše aspektovan to može ukazivati i na osećaj niže vrednosti kao i na veliki nedostatak samopouzdanja što se može nepovoljno odraziti u svim situacijama kada treba delovati razborito i donositi zrele životne odluke. Osim toga, u slučaju loših aspekata ovako pozicioniranog Marsa osoba se može osećati razočarano i osujećeno i može joj biti teže da kontroliše svoja trenutna raspoloženja. Takođe, može smatrati da je usamljena i nedovoljno voljena i nedovoljno prihvaćena i onda kada to nije slučaj tako da iz tog razloga može nesvesno stvarati sukobe sa bliskim osobama i biti nepotrebno kritički nastrojena prema njima.

Harmonični aspekti Marsa u Lavu su često pokazatelj čvrste i nesalomive volje kojom ova osoba osvaja pobede na svom životnom putu. Karakteristična je velika ambicioznost i impresivna istrajnost prilikom ostvarenja zacrtanih planova. Harmonični aspekti Marsa u ovom položaju najčešće ukazuju na preduzimljiv duh i jako dobre predispozicije za ostvarenje dobre materijalne sigurnosti i postizanje vrlo zavidnog položaja u društvu. Osoba može imati širok spektar interesovanja ali svoj maksimum može najbolje postići baveći se poslovima u kojima bi do izražaja mogle doći organizatorske sposobnosti kao i veština uspostavljanja dobre komunikacije sa poslovnim kolegama ili saradnicima.

Dobro aspektovan Mars u Lavu nagoveštava i postojanje razvijene empatije tako da je ova individua sposobna da se uživi u situacije drugih ljudi i da razume njihova osećanja što joj neretko obezbeđuje ne mali broj prijatelja. Takođe, osoba je neretko vrlo ekstrovertna i omiljena u društvu. Jako je privržena svojoj porodici i emotivno veoma vezana za mesto svog odrastanja.

Harmonični aspekti ove planete u Lavu često ukazuju na osobu koja je jako strastvena i odana u ljubavi. Za svoju ljubav se bori i ne dozvoljava da neka povremena i sitna neslaganja bitno utiču na kvalitet ljubavnog odnosa.

Vrlo je karakteristično da osoba sa dobro aspektovanim Marsom u Lavu poseduje izraženu sposobnost privlačenja sreće u ljubavi i iznenadnih novčanih dobitaka. Međutim, kada je Mars u ovom položaju aspektovan loše, u ljubavi je mogu privlačiti uzbuđujuće i nesvakidašnje osobe koje su obično izvan okvira uobičajenog koloseka tj. može biti sklonija uživanju u problematičnim ljubavnim vezama dok joj u ljubavi može biti dosadno i nedovoljno interesantno sa osobom koja se smatra primerenom.

Autorka: Olivera Petković
TVOJA BUDUĆNOST - POGLEDAJ OVDE