Mars u Raku - intuitivno i ambiciozno do realizacije zacrtanih ciljeva

Olivera Petković

Piše: Olivera Petković,
astrolog i osnivač agencije Astrum

Mars u Raku u natalnoj karti generalno ukazuje na osobu kojoj u određenim životnim prilikama može biti teže da kontroliše svoja osećanja i da usmerava svoju energiju u pravcu pozitivnih i konstruktivnih promena u životu.

Mars u Raku je u padu i ne smatra se povoljnim položajem ali u slučaju određenih dobrih aspekata ta nepovoljnost može biti znatno umanjena.

Ovaj položaj daje indicije da se radi o nekoj vrsti sukobljene prirode ličnosti koja se često nalazi na raskrsnici onoga što bi želela da uradi i onoga što je realno u mogućnosti da ostvari, pri čemu jako značajnu ulogu imaju ostali relevantni aspekti Marsa u natalnoj karti i horoskopu jer Mars u nekim primerima gubi tu paradoksalnost i doprinosi znatno bržoj i lakšoj realizaciji mnogih životnih ciljeva onda kada u tom položaju gradi određene harmonične aspekte sa drugim nebeskim telima.

Mars u ovom položaju često ukazuje i na izraženu senzibilnost i na to da individua može često donositi odluke koje su pod snažnim uticajem suviše jakih a ponekad i kontradiktornih emocija tako da se češće može javljati i veliko nezadovoljstvo kada se neke stvari ne odvijaju planiranim tokom zbog prevelikih ili nerealnih očekivanja koje ima. U takvim situacijama može prekasno shvatiti u čemu greši i može biti jako ljuta na sebe, nervoznijeg ponašanja i sa češćim promenama raspoloženja.

Mars u Raku neretko ukazuje i na naglašenu potrebu za dokazivanjem i predstavljanjem sebe u nekom boljem svetlu u međuljudskim odnosima, međutim, individui često nedostaje sigurnost i potrebno samopouzdanje u situacijama kada treba da bude otvorena i da dovoljno jasno prezentuje sebe i svoje kvalitete. Ovako pozicioniran Mars neretko ukazuje i na veliku posvećenost voljenoj osobi i na privrženost porodici.

Kada je Mars u Raku dobro aspektovan to najčešće ukazuje na veliki entuzijazam i na ogromnu količinu ljubavi i pozitivne energije prilikom započinjanja mnogih aktivnosti. Dobro aspektovan Mars u ovom znaku neretko ukazuje i na snažnu intuiciju koja daje smernice u životu pomoću kojih osoba ume da donosi prave odluke u pravo vreme.

Harmonični aspekti Marsa u Raku daju snažne indicije za ostvarenje jako dobre međusobne kompatibilnosti u ljubavnom odnosu kako na telesnom tj. seksualnom tako i na višem duhovnom nivou, tako ovo biće poseduje jak potencijal za ostvarenje sreće na polju ljubavi. Osoba je najčešće dovoljno spremna da preduzima i neke krupnije i smelije korake u ljubavi u cilju unapređenja kvaliteta ljubavnog života, tako da je u ljubavnom odnosu spremna da se, većom spremnošću na kompromise bori za ostvarenje boljeg sklada. Harmonični aspekti Marsa u ovom položaju ukazuju i na to da je ova individua sposobna da uspostavi dobru povezanost sa voljenom osobom i da ostvari dobru komunikaciju koja je najčešće na dubljem nivou razumevanja. Takođe, harmonični aspekti Marsa u Raku ukazuju i na sposobnost da dovoljno jasnim i otvorenim ispoljavanjem svoje nežnosti i naklonosti prema voljenoj osobi, dobro uskladi svoje emotivne želje i potrebe sa emotivnim željama i potrebama partnera/partnerke.

Na poslovno-finansijskom planu, harmonični aspekti Marsa u ovom položaju najčešće ukazuju na savesno i dobro organizovano ispunjavanje poslovnih obaveza kao i na veliku ambicioznost u cilju poboljšanja poslovno-finansijskog statusa. Osoba najčešće ume racionalno da raspolaže novcem i ume da štedi novac, tako da je u velikom broju slučajeva u pitanju osoba koja će tokom života uvek imati dovoljno novca i koja će biti veoma dobro situirana. Harmonični aspekti Marsa u ovom položaju daruju ogromnu količinu energije i osoba je najčešće sposobna da višak energije kanališe u pozitivnom smeru i u pravcu ostvarenja jako plodnih rezultata na svim životnim poljima.

Kada je Mars u Raku loše aspektovan to neretko ukazuje na izraženu ljubomoru u ljubavnom odnosu koju osoba ne može uvek da kontroliše tako da je iz tog razloga olakšano javljanje češćih nesuglasica i svađa u ljubavnom odnosu. Loši aspekti ovako pozicioniranog Marsa mogu ukazivati i na nemogućnost ostvarenja potpunog sklada ljubavnog odnosa usled nedovoljno jasnog ispoljavanja najdubljih pozitivnih emocija u ljubavnom odnosu. U tom slučaju ova ličnost najčešće nije sposobna da voljenoj osobi ukaže na ono što joj nedostaje ili što joj eventualno smeta u ljubavnom odnosu već radije zadržava svoje nezadovoljstvo za sebe i time samo produbljuje već postojeće probleme u ljubavi.

Na poslovno-finansijskom planu loše aspektovan Mars u Raku ukazuje na neekonomično raspolaganje novcem i na izraženu opasnost od upuštanja u suvišne rizike i prekomerno zaduživanje. Neretko može ukazivati i na nedovoljnu organizovanost prilikom ispunjavanja poslovnih dužnosti kao i na moguću lošu procenu prioriteta prilikom poslovnih planiranja.

Autorka: Olivera Petković
TVOJA BUDUĆNOST - POGLEDAJ OVDE