Mars u Vagi - kosmopolita snažne seksualne energije

Olivera Petković

Piše: Olivera Petković,
astrolog i osnivač agencije Astrum

Mars u Vagi u natalnoj karti neretko ukazuje na promišljenu, racionalnu i šarmantnu osobu koja najčešće ume da izbalansira i da odredi šta je prioritet kao i da u skladu sa tim donese racionalnu odluku onda kada je to potrebno, ali, ponekad joj ograničeni faktor može predstavljati nedovoljna spremnost na ustupke i kompromise usled čega se mogu javljati veći nesporazumi i neslaganja u međuljudskim odnosima. Do ovakvih nesporazuma najčešće dolazi usled izražene sklonosti osobe da svoju nesigurnost i povremeni nedostatak samopouzdanja prikriva zauzimajući se za neke očigledno pogrešne stavove sa velikom strašću kao glavnim argumentom, dok u tim trenucima tako reći kao da zaboravlja na svoj racio tako da prividno izgleda kao da svoj promišljajući um stavlja po strani čime ostavlja pogrešan utisak na okolinu. Mars u Vagi neretko ukazuje i na romantičnu prirodu ličnosti i na veliku ljubaznost u ljubavnim odnosima. Takođe, Mars u ovom položaju daje indicije za privlačan fizički izgled i izražen smisao za lepo kako u svakodnevnom životu tako i u umetnosti.

Mars u Vagi ukazuje i na to da je osoba najčešće vrlo ekstrovertna i da voli da uživa u društvenim skupovima, zajedničkim izlascima i u zabavama. Osoba može biti sklona nametanju svojih stavova i ideja drugima tako da se neretko može dešavati da joj se drugi priklanjaju, naročito onda kada raspolaže čvrstim i racionalnim argumentima i kada samouvereno iznosi svoje mišljenje. Mars u Vagi često ukazuje i na to da osoba može znatno bolje napredovati u poslu ako je poslovni enterijer estetski zadovoljava iz razloga što teži ka zadovoljenju estetskog u bilo kojoj sferi života usled razvijenog estetskog čula tj osećaja za lepo i izraženog snažnog reagovanja na umetnost. Kada je Mars u Vagi aspektovan dobro to je pokazatelj objektivnosti i širine uma kojom osoba uspeva da znatno brže napreduje na svim životnim poljima. Prisutna je bistrina i izoštrenost uma što ovoj osobi osigurava veliku prednost u životu. Harmonični aspekti Marsa u ovom polažaju pokazatelj su ispunjene ličnosti jer kod prisustva teških aspekata Marsa u Vagi osoba se može osećati prilično deprimirajuće i imati utisak da je na velikom gubitku ako nije ispunjena na svim životnim poljima. Teški aspekti Marsa u Vagi mogu posebno izbaciti iz ravnoteže osobu ukoliko je neispunjena na ljubavnom ili poslovnom planu. U tom slučaju osoba može osećati konstantnu unutrašnju uznemirenost i imati utisak da ne može ostvariti sreću ako na tim poljima nije ispunjena. Drugim rečima teški aspekti Marsa u ovom položaju mogu uticati na osobu tako da njoj posao i ljubav budu tako reći jedina pokretačka snaga u životu i da se može osećati nemoćno ako ne može ostvariti sklad na tim životnim poljima. Kada je Mars u Vagi aspektovan dobro to je često pokazatelj osobe koja žustro traga za svojim ciljevima koji su prvenstveno realni i ostvarljivi tako da osoba najčešće ne rasipa uzaludno svoju energiju i u skladu sa svojim mogućnostima uspeva da relativno brzo realizuje svoje zacrtane ciljeve. Harmonični aspekti Marsa u Vagi nagoveštavaju i vitalnost i dobru psihofizičku kondiciju osobe. Takođe, prisutna je i snažna seksualna energičnost tako da ova osoba u ljubavi podjednako teži uživanju kako na višem duhovnom tako i na čulnom i telesnom nivou. Harmonični aspekti Marsa u Vagi daju indicije za ostvarenje jako skladnog ljubavnog odnosa sa izraženom dobrom kompatibilnošću za slaganje na svim nivoima sa voljenom osobom uz konstantnu mogućnost za dalje unapredjenje ljubavnog odnosa i dostizanje višeg nivoa medjusobnog razumevanja i slaganja. Kada je Mars u ovom polažaju aspektovan loše to je često pokazatelj slabije volje i melanholičnog tipa ličnosti. Teški aspekti Marsa u Vagi mogu ukazivati i na konstantni osećaj osobe da je stalno sabotirana i da ne može da na pravi način izrazi sebe i svoje potencijale. često može imati utisak da su brojni potencijali zarobljeni u njoj i da ih ne može iskoristiti na pravi način. Kada je reč o ljubavi, osoba sa loše aspektovanim Marsom u Vagi može imati poteškoća prilikom odabira adekvatnog ljubavnog partnera jer je može stalno pratiti osećaj da ne može naći adekvatnu osobu sa kojom će biti na istoj "talasnoj dužini". Osim toga, teški aspekti Marsa u ovom polažaju često ukazuju i na moguće značajnije nezadovoljstvo na seksualnom planu. Na polju posla i karijere teški aspekti Marsa u ovom polažaju mogu uticati na pogoršanje koncentracije uled čega osoba može prilično stagnirati u poslu i imati utisak da joj ništa ne ide od ruke. Osim toga, osoba u slučaju teških aspekata Marsa u Vagi može usled pesimističnog gledišta na život posle nekoliko životnih neuspeha ostati bez cilja i pasivno se odnositi prema stvarima u životu.

Autorka: Olivera Petković
TVOJA BUDUĆNOST - POGLEDAJ OVDE