Mars u Vodoliji - nekonvencionalni idealista

Olivera Petković

Piše: Olivera Petković,
astrolog i osnivač agencije Astrum

Mars u Vodoliji u natalnoj karti najčešće ukazuje na nezavisnu i principijelnu osobu sa vrlo dinamičnim umom. Ovo je osoba jakih uverenja sa snažno razvijenom individualnošću. Borbenog je duha i voli da sama prokrčuje sebi puteve i otvara vrata novih mogućnosti u cilju dostizanja nove dimenzije egzistencije podižući je na viši nivo. Mars u Vodoliji neretko ukazuje na to da je osoba vrlo preduzimljiva ali i nestrpljiva tako da joj se u životu može nebrojeno puta desiti da do pokušaja ostvarenja svojih planova ide i nekim rizičnim "prečicama". Moguća je i inače izražena sklonost ka upuštanju u rizične situacije. Takođe, osoba je okrenuta i ka proučavanju onih oblasti čijim novim otkrićima bi se čovečanstvo u značajnoj meri unapredilo. S tim u vezi, osoba voli privlačnost svega novog i modernog i veoma ceni progresivne misli u svetu nauke. Međutim, osoba neretko kod drugih ljudi nailazi na veliki otpor tamo gde su ukorenjena standardna gledišta i dobro odomaćeni klišei tako da se veoma trudi da nastupi što originalnije i bez opterećenja konvencionalnog.

Mars u Vodoliji neretko ukazuje i na osobu koja ume da bude emotivno hladna u ljubavnim vezama, naročito ako je Mars u ovom položaju loše aspektovan. Osoba u tom slučaju često može gušiti svoja osećanja i biti nepristupačna i na neki način distancirana od svog ljubavnog partnera. Loše aspektovan Mars u Vodoliji predstavlja sam koren i osnovu nastanka ovakvog utiska koji osoba ostavlja jer teški aspekti daju indicije za zatvoreniji tip ličnosti što se naročito odražava u ljubavnim vezama tako da ovakvi aspekti dodatno podstiču Mars u Vodoliji za formiranje nepristupačnijeg tipa ličnosti u ljubavi. Osim toga, osoba je često i nedovoljno spremna na kompromisna rešenja i ima običaj da bude buntovnija kako bi izrazila svoju nezavisnost. Kada je Mars u Vodoliji loše aspektovan osoba može imati nesvesne unutrašnje strahove od odbacivanja i toga da neće biti u dovoljnoj meri voljena tako da se iz tog razloga unapred ograđuje u ljubavi. Kada je Mars u Vodoliji aspektovan dobro to je najčešće pokazatelj blagonaklone i idealistične osobe. Osoba može veoma težiti ostvarenju idealne ljubavne veze što nikako ne predstavlja njenu manu jer osoba na taj način projektuje svoje želje na realnost i nastoji da kvalitet ljubavnog života ne bude bilo čime narušen. Harmonični aspekti Marsa u Vodoliji neretko su pokazatelj i vrlo energične, vitalne i komunikativne osobe koja odaje snažan utisak neiscrpne i nepokolebljive osobe. Harmonični aspekti Marsa u Vodoliji daju indicije za ostvarenje brilijantne karijere kao i indicije za sticanje vrlo zadovoljavajućeg materijalnog statusa. Osim toga, dobro aspektovan Mars u ovom položaju neretko obezbeđuje i snažan optimistički duh tako da osoba korača sigurnije i poletnije na svojim putevima uspeha. Takođe, karakteristična je i ogromna količina strasti u ljubavnim vezama i potpuno i bezrezervno prepuštanje ljubavnom partneru. Međutim, to ne znači da osoba zbog toga gubi svoju individualnost već naprotiv, osobi sa dobro aspektovanim Marsom u Vodoliji ljubav tako reći "daje krila" i otvara novu dimenziju njene ličnosti tako da kroz ostvarenje ljubavi dolazi do potpunijeg upoznavanja suštine svoje ličnosti i lakšeg izražavanja svoje individualnosti. Kada je Mars u Vodoliji dobro aspektovan to je često pokazatelj i dobro razvijene intuicije sa snažnom sposobnošću za imaginaciju. Osobu sa dobro aspektovanim Marsom u Vodoliji karakteriše i inventivni um tako da je veoma privlači moderna tehnologija kao i naučna fantastika. Osim toga, ovu osobu veoma privlači i umetnost tako da poseduje dar za dublje shvatanje umetničkih dela. Kada je Mars u Vodoliji loše aspektovan nekonvencionalna i nezavisna priroda ličnosti ove osobe preti da se pretvori u nepotrebnu buntovnost, ekscentričnost i neljubaznost tako da osoba može upadati u nezavidne situacije a česta je i pojava uspostavljanja loših međuljudskih odnosa. Osim toga, loši aspekti Marsa u Vodoliji mogu ukazivati i na to da se osoba može ponašati nedolično i detinjasto u situacijama kada treba donositi zrele i mudre životne odluke. Takođe, loši aspekti Marsa u ovom položaju neretko ukazuju i na to da osoba može biti sklona da se inati čak i onda kada je svesna toga da joj to može naneti samo štetu. Kada je Mars u Vodoliji loše aspektovan to takođe, može ukazivati i na to da osoba često nije sposobna da svoju energiju upotrebi na ispravan i konstruktivan način što osobu može činiti vrlo napetom i nesugurnom u sebe. Takođe, osoba se u slučaju loših aspekata Marsa u Vodoliji prema drugima može odnositi svađalački i biti neopravdano kritički nastrojena čak i prema dobronamernim osobama.

Autorka: Olivera Petković
TVOJA BUDUĆNOST - POGLEDAJ OVDE