Merkur u Biku - kritička nastrojenost prema onome što se voli

Olivera Petković

Piše: Olivera Petković,
astrolog i osnivač agencije Astrum

Merkur u Biku neretko ukazuje na taktičan, argumentativan, pragmatičan i diplomatičan um praktičnih intelektualnih sposobnosti. Ova individua praktičnog razuma nastoji da još od svoje rane mladosti kreira krupne planove za svoju budućnost na čijoj realizaciji će raditi vredno, postepeno, strpljivo, temeljno i marljivo pa makar to značilo da će do ostvarenja svojih zamisli dolaziti i nešto sporije od isplaniranog. Kada nešto naumi ili nešto isplanira, teško ju je od toga odgovoriti tj. svoje mišljenje i svoja uverenja ne menja olako i ne dozvoljava drugima da je obeshrabruju u sprovođenju planova koje je zamislila niti da je oblikuju po svom nahođenju jer je obično "potkovana" činjenicama nastojeći da u skladu sa svojim uverenjima (koje smatra razumnim) uporno i odlučno svoje planove postepeno sprovodi u delo.

Ima običaj da pre nego što iznese svoje mišljenje najpre dobro razmisli, pa se zaista retko dešava da joj je "jezik brži od pameti". U komunikaciji se trudi da bude odmerena, diplomatična i uviđavna a u svojim postupcima racionalna i konvencionalna a ponekad ume da bude i baš konzervativna. Ne voli da donosi ishitrene odluke već voli da ostavi neke odluke da "prenoće", vodeći se onom devizom da je "jutro pametnije od večeri". Ne želi da dozvoli nekome ili nečemu da je "zbrza" već nastoji da sopstvenim razumom vlada situacijom i da uspostavlja balans između svojih želja i trenutnih mogućnosti koje su joj na raspolaganju. Može se reći da u mnogim situacijama pokazuje da je mudrija od mnogih jer se ne istrčava već sačeka da neko drugi to uradi dok ona najčešće ide na sigurnu i proverenu varijantu.

Voli prvo da se raspita o svemu što je zanima, ne mrzi je da uloži i više svog slobodnog vremena i svoje energije kako bi se o nečemu informisala na potpuniji način i kako bi blagovremeno stekla uvid u predmet svog interesovanja pa da se tek nakon prikupljanja svih neophodnih činjenica temeljno i pozabavi tematikom date stvari. Ne želi da uleće u nepoznato, nesigurno, neprovereno i često se kloni rizičnih situacija. Takođe, s ogromnom dozom kolebanja i sumnjičavosti prihvata nove ideje već više voli da se koristi proverenim iskustvom tj. sigurnim i dobro utabanim životnim stazama kako bi umanjila verovatnoću da u nečemu napravi drastično pogrešan izbor.

Merkur planeta intelekta, znanja, komunikacije i razuma boraveći u zemljanom i fiksnom znaku Bika naglašava potrebu za sticanjem i praktičnom upotrebom znanja, veština i sposobnosti u svrhu ostvarenja veće materijalne stabilnosti i što komfornijeg stila življenja. Prisutna je dakle, potreba za trajnijom sigurnošću i za osvajanjem čvrstog tla u bilo kojoj sferi života. Kada se stremi i radi na ostvarenju prioritetnih životnih ciljeva, energija se usmerava u pravcu dostizanja konkretnih, realnih i opipljivih rezultata koji u svakoj situaciji mogu biti od neke realne i praktične koristi.

Za ovu ličnost se dakle, može reći da se trudi da dobro shvata realnost posedujući razvijenu samosvest o sopstvenim granicama i mogućnostima koje može dosegnuti. Prema sebi je najčešće iskrena, ne voli da se samoobmanjuje i ne voli da gaji iluzije. Radije bi da se suoči sa istinom i realnošću (makar ona bila i surova), nego da maštom i fantazijama ulepšava svoju stvarnost ne bi li se zbog toga bolje osećala.

Položaj Merkura u Biku otkriva i sposobnost formiranja kritičkog stava prema onome što se voli pa kod ove osobe može biti umnogome smanjena opasnost od preteranog uticaja osećanja na razum prilikom rasuđivanja i donošenja važnih odluka. Kritička nastrojenost prema onome što se voli podrazumeva i zauzimanje a priori kritičkog i pomalo skeptičnog stava prema onome što se voli a to zapravo uključuje postojanje određene doze obazrivosti, rezervisanosti, sposobnosti razlikovanja istine od laži u mnogim situacijama. Dakle, nastoji da ne dovodi sebe u takve situacije u kojima bi zbog onoga što voli mogla "izgubiti glavu".

Kada je u pitanju komunikacija i način izražavanja, ova individua se neretko pokazuje veštim sagovornikom i diplomatom koji se izražava opušteno, šarmantno i duhovito. Voli puno da priča, poseduje upečatljivu harizmu a neretko pokazuje i da poseduje literarni talenat. Mentalne napore i krutost razumskog i logičnog rasuđivanja koji dolaze od Merkura u znatnoj meri ublažava i umekšava elegancija, kreativnost i senzualnost koju prilikom izražavanja ovoj osobi daruje Venera kao vladalac znaka Bika.

Kod mnogih osoba kojima je Merkur u Biku mogu biti uočljive i umetničke sklonosti s težnjama da se pomoću spomenutog praktičnog razuma "estetsko čulo" upotrebi i u komercijalne svrhe dok se postojanje ove težnje najčešće može primetiti prilikom angažovanja u nekoj od primenjenih umetnosti.

Ova ličnost najčešće teži ka tome da se njena razmišljanja i njene ideje ne završavaju samo na nivou teoretskog već da imaju i neku praktičnu tj. upotrebnu vrednost. Sklonost ka apstrahovanju i transcendentalijama je ovde često znatno manja ili tako reći isključena jer su primarna interesovanja (naročito na poslovno-finansijskom planu) najčešće fokusirana na težnjama za pronalaženjem konkretnih i pragmatičnih rešenja koja ubrzo mogu dokazati svoju isplativost i doneti realnu, opipljivu tj. konkretnu korist.

Što se tiče porodičnog i ljubavnog života, neretko je prisutna želja za ostvarenjem čvršće emocionalne stabilnosti i sigurnosti koju može pružiti toplina porodično-bračnog života. Većina ljubavnih i porodičnih težnji se usmerava na postizanje i održanje harmonije koja podrazumeva vođenje mirnog porodičnog i bračnog života, neretko uz poštovanje i negovanje tradicionalnih vrednosti po pitanju shvatanja porodice, ljubavi i braka.

Autorka: Olivera Petković
TVOJA BUDUĆNOST - POGLEDAJ OVDE