Merkur u Blizancima - intelektualna znatiželja

Olivera Petković

Piše: Olivera Petković,
astrolog i osnivač agencije Astrum

Merkur u Blizancima je u svom sedištu jer vlada znakom Blizanaca i u ovom položaju ispoljava svoj najjači uticaj, pa najpre upućuje na hiperbrzo razmišljanje, na mentalnu oštrinu, pronicljivost, pragmatičnu inteligenciju i na impresivne komunikacione veštine, sve do načina na koji ova individua može upotrebiti i praktično iskoristiti prednost takvih umnih performansi.

Ljubopitljivost i intelektualna znatiželja otvaraju duh za pronalaženje širokog spektra interesovanja i održavaju ga spremnim (i u stanju pripravnosti) za upijanje stalno dolazećih informacija, za uvežbavanje novih veština i za usvajanje novih znanja koja mogu obogatiti snagu intelekta i podsticati dalji razvoj kongnitivnih sposobnosti kako bi ovaj radoznao duh bio u gotovo neprekidnom procesu svog usavršavanja, sazrevanja, samoobrazovanja i edukacije iz raznovrsnih oblasti.

Ovakav Merkur daje snažne indicije o ostvarenju impozantnih uspeha prevashodno u oblastima koje uključuju mentalni napor i intelektualni rad a zatim i u onim oblastima u kojima se akcenat stavlja na komunikaciju pri radu sa ljudima.

Izražavanje ove individue se neretko odvija s lakoćom pri čemu je uočljiva sposobnost ostvarivanja sadržajne i konstruktivne komunikacije u interpersonalnim odnosima. Ova ličnost se u mnogim situacijama pokazuje veštim sagovornikom trudeći se da prilikom razgovora daje jasne i koncizne odgovore i ostavljajući utisak nekoga ko ima šta da kaže kada o nečemu sa drugima razgovara. Takođe, moć ubeđivanja joj u mnogim situacijama može biti jača strana pa je često uočljiva i uverenost da se rečima može ama baš sve postići.

U mnogim situacijama do izražaja dolazi i originalan smisao za humor, zabavna, razdragana, lepršava i ekstrovertna priroda, vesela narav i živahnost. Nezaobilazan je i avanturistički duh koji konstantno žudi za nezaboravnim putovanjima. Naravno, tu je i naglašena potreba za opuštenom i nesmetanom komunikacijom i za interakcijom sa drugim ljudima.

Prilagodljivost je karakterna osobina koja može biti vrlo naglašena i koja, u kombinaciji sa brzim razmišljanjem i dobrom moći opažanja često osigurava dobru pripremljenost na promene kao i dobro uklapanje u nove životne okolnosti usled čega se za ovu ličnost može reći i da je u tom pogledu pravi "kameleon".

Neretko je naglašena potreba za brojnim promenama u životu i za prihvatanjem novih i uzbudljivih životnih izazova pa ovoj ličnosti u određenim životnim periodima promene izuzetno prijaju usled čega se ne libi kod donošenja odluka u vezi većih promena u svom životu kao što su: promena posla, promena ljubavnog statusa ili pak mesta stanovanja.

Pozicioniranost Merkura u vazdušnom i promenljivom znaku Blizanaca dakle, često otkriva fleksibilan intelekt s izvanrednom sposobnošću da prati aktuelnosti i trend događaja u gotovo svakoj prilici, da bude dobro informisan i da brzo reaguje u skladu sa situacijom. Takva želja za informisanošću pak ne znači i da se baš o svemu želi znati na najdubljem nivou saznatljivog već o nekim stvarima tek toliko da bude prisutna dovoljna upućenost u ono što se želi saznati odnosno da neka od tih saznanja budu tek informativnog karaktera.

Akcenat je i na obrazovanju kako formalnom tako i neformalnom (nekonvencionalnom) tako da će ova ličnost, fascinirana raznolikošću sveta i ushićena mogućnostima, nastojati da tokom celog života uči i da nadograđuje svoja znanja održavajući time svoj duh radoznalim i večno mladim i osećajući se zbog toga izistinski ispunjeno i okrepljeno.

Način razmišljanja i rasuđivanja je u mnogim situacijama racionalan s težnjama usmerenim ka osluškivanju i praćenju signala koji dolaze od zdravog razuma i od logike.

Ovaj položaj Merkura ponekad otkriva i pritajenu sklonost ka iscrpljivanju drugih ljudi preteranim pričanjem a ovoj osobi se dešava i da joj veća pričljivost ponekad presedne, naročito u onim situacijama u kojima je možda mudrije pred nekim ljudima nešto i prećutati a ne iskreno iznositi (izbrbljati) baš sva svoja lična ubeđenja, emocije i neke stvari koje su intimnije prirode.

Bitno je napomenuti i da, usled širokog spektra interesovanja, fokusiranost na više stvari odjednom ne daje uvek pozitivne rezultate pa je za ostvarenje mnogih životnih ciljeva bitna i jasna opredeljenost kao i težnja ka što jasnijem prepoznavanju pravih životnih šansi u koje zaista vredi ulagati svoju energiju i svoje znanje kako bi se izbegle one dobro poznate situacije u kojima neko izgara trudeći se oko nečega uzaludnog dok mu "ispred nosa" izmiču prave šanse koje životu mogu dati potpuno novi smisao samo ukoliko zna da ih prepozna na vreme tj. u pravom trenutku.

Autorka: Olivera Petković
TVOJA BUDUĆNOST - POGLEDAJ OVDE