Merkur u Jarcu - strateški um

Olivera Petković

Piše: Olivera Petković,
astrolog i osnivač agencije Astrum

Merkur u Jarcu generalno upućuje na realističnu, ambicioznu, ozbiljnu, odgovornu i dobro organizovanu osobu koju krasi strateški um. Na ljude oko sebe može ostavljati utisak jake, odlučne i pouzdane ličnosti koja završava poslove, koja dobro zna šta želi u svom životu i koja se pokazuje dovoljno upornom i strpljivom kada su u pitanju planovi, želje i ideje na čijoj realizaciji će tokom svog života stremiti. Obično nastoji da bude dobro upoznata sa realnošću i mogućnostima koje u datom trenutku ima na raspolaganju, pažljivo i ozbiljno se usredsređuje na rešavanje zadataka koje život donosi. Nastoji da se u bitnim momentima odlučivanja i delanja ponaša kao odrasla, zrela osoba koja se pokazuje dovoljno spremnom na preuzimanje odgovornosti za svoje postupke.

Strateški um ovoj individui neretko omogućava da razmišlja metodično, sistematično i dalekosežno tako da nauči da šanse za uspehe prilikom ostvarenja svojih planova i ciljeva posmatra i u dugoročnijoj perspektivi. Pre nego što se upusti u rešavanje nekog problema, nastoji da najpre dobro isplanira konstruktivnu strategiju, metodologiju i logistiku svoga rada kako bi sve bitne činjenice bile uzete u obzir i kako bi se na sistematičan, ozbiljan i odgovoran način pristupilo datoj problematici stvari.

Dakle, često je uočljivo i da poseduje argumentativan um i da nastoji da, uz oprezan i dovoljno objektivan pristup stvarima u životu nepristrasno sagledava činjenično stanje prilikom donošenja zaključaka i odluka u situacijama u kojima se nađe.

Merkur u Jarcu ukazuje na to da je ova ličnost neretko veoma pragmatična i da ne voli da uzalud troši svoje dragoceno vreme na aktivnosti za koje utvrdi da joj ne mogu doneti neku realno opipljivu korist već nastoji da svoje vreme, trud i rad koristi na najefikasniji način kako bi od svog angažovanja dobila i adekvatnu nagradu koja bi joj, dakle, mogla obezbediti dobru satisfakciju za uložen trud i vreme.

Takođe, ovaj položaj Merkura često može ukazivati i na osobu koja je legalista i koja se zalaže za poštovanje zakona, autoriteta, utvrđenih pravila i svega propisanog što je čini odgovornom, savesnom, pravičnom i osobom od poverenja. Mnogi u njoj vide snažnog lidera, nekoga na koga se mogu osloniti, kome mogu prepustiti bitne stvari da rešava kako bi se obezbedila stabilnost date situacije.

Što se tiče komunikacije u međuljudskim odnosima, teži ka ostvarenju konstruktivne komunikacije koja podrazumeva i iskazivanje međusobnog poštovanja i uvažavanja a komunikacija koju praktikuje često može imati i službeni karakter jer se reči izgovaraju na ozbiljan način (uz izgovaranje dosta uopštenih fraza) poput držanja nekakvog zvaničnog govora uz nastojanje na održavanju dovoljne distance kada je u pitanju iznošenje nekih stvari koje su ličnije prirode iz privatnog života.

Ponekad drugima može izgledati i da komunikacija nije dovoljno prirodna i opuštena i da se odvija kao po dužnosti jer ova ličnost nastoji da ostavlja utisak ozbiljne (i stroge) osobe koja želi da drži situaciju pod kontrolom i da time vlada situacijom, ujedno dokazujući svoju autoritativnost pa na neki način i nadmoćnost.

Na emotivnom planu je često uočljiva sklonost ka suzbijanju osećanja i zatvorenost u iskazivanju emocija usled čega ostavlja utisak krute, hladne, indiferentne i nepristupačne osobe što u znatnoj meri otežava ostvarenje snažnije bliskosti (naročito na polju ljubavi).

Što se tiče poslovno-finansijske sfere života, najčešće je prisutna snažnija težnja za dostizanjem zavidne karijere na profesionalnom planu i za postizanjem čvršće i trajnije sigurnosti u materijalnom pogledu jer Merkur u zemljanom i kardinalnom Jarcu upućuje na nastojanje na zdravorazumskom pristupu analizi problema, produktivnost i preduzimljiv duh koji inicira konstruktivne promene koje treba da dovedu ne samo do toga da se pozitivne stvari dešavaju već i do toga da se započeti poslovi odrade do kraja.

Eventualne nepovoljne okolnosti ili neke drugačije prepreke na poslovnom planu (a i u životu uopšte) koje kod većine ljudi izazivaju pesimistično raspoloženje, na ovu ličnost u mnogim situacijama deluju podsticajno u smislu da ona u takvim situacijama nastoji na preispitivanju svojih poteza i svojih ideja, poboljšavaju joj koncentraciju i samodisciplinu i čine da rešavanju problema prilazi s još većom pažnjom, ozbiljnošću i odlučnošću pa se može reći da joj takva dešavanja u tom pogledu mogu i pomoći kako bi naučila da se još bolje/efikasnije suočava sa raznim životnim problemima.

Autorka: Olivera Petković
TVOJA BUDUĆNOST - POGLEDAJ OVDE