Merkur u Devici - pragmatična inteligencija

Olivera Petković

Piše: Olivera Petković,
astrolog i osnivač agencije Astrum

Merkur u Devici je u svom sedištu jer vlada znakom Device (kao i znakom Blizanaca) što predstavlja najpovoljniju poziciju u kojoj ova planeta može na najsvrsishodniji način ispoljiti svoj uticaj. Ovaj položaj Merkura neretko ukazuje na briljantnu i pragmatičnu inteligenciju, oštroumnost, dobru informisanost, analitičnost i na logičku percepciju egzistentne realnosti.

Pragmatična inteligencija je usko povezana sa težnjom za praktičnom upotrebom intelektualnih sposobnosti u cilju što efikasnijeg iskorišćenja stečenog znanja i mentalnog kapaciteta kako bi se idejna rešenja brzo prebacivala sa teoretskog nivoa u praktičnu sferu uspešno realizovane materijalne stvarnosti koja dakle, podrazumeva donošenje i neke realno opipljive koristi.

Fokus interesovanja se dakle, postavlja u životnu želju za dospevanjem do krajnjih granica sopstvenih mogućnosti čijim ostvarenjem bi se mogla obezbediti čvrsta materijalna sigurnost u dugoročnijoj perspektivi.

U radu ili prilikom ispunjavanja drugih svakodnevnih obaveza kao i prilikom ostvarenja životnih ciljeva često se može uočiti istaknuta temeljnost, fokusiranost na detalje, urednost, pedantnost, preciznost, marljivost i istrajnost s željom da stvari funkcionišu u savršenom redu. Neretko uočljiva želja za uspostavljanjem veće kontrole nad situacijom se često poistovećuje i sa težnjom i pokušajem dostizanja savršenstva u mnogim životnim situacijama ili prilikom ispunjavanja većine životnih aktivnosti.

Kod mnogih osoba kojima je Merkur u Devici rađa se idealistički pogled na život kada se uz polaznu težnju za dovođenjem stvari do perfekcionizma u sopstvenom životu mnogo puta tokom života može javiti i potreba za boljim uređenjem stvari i u društvu koje mogu biti i znatno šireg opsega, kao što je želja za isticanjem svog snažnog kritičkog mišljenja u javnosti kako bi se ispravila neka nepravda a stvari poboljšale, uz primenu logičkog i racionalističkog načina donošenja zaključaka i predlaganjem konstruktivnih predloga koji bi trebalo da i druge ljude podstaknu i da ih motivišu da budu samosvesniji ne bi li ih to dovelo do približavanja i do pokušaja spoznaje objektivne istine u svakoj datoj situaciji koja je predmet društvenog interesovanja.

U ovom biću se obično još od rane mladosti rađa želja za konstantnim unapređenjem svog intelekta učenjem i širenjem granica sopstvenih horizonata saznanja kao i želja za usavršavanjem kognitivnih sposobnosti u cilju sticanja neophodnih znanja i veština koje u mnogim životnim situacijama mogu obezbediti brojne prednosti i doneti određene beneficije.

Dakle, tokom života trudiće se da marljivim radom i ogromnim trudom neumorno hita u potragu za postizanjem savršenih rezultata i do pokušaja pronalaska savršenog rešenja u gotovo svakoj životnoj situaciji koji bi mogli lakše dovesti do ostvarenja određene koristi.

Često je prisutna i želja za sticanjem višeg obrazovanja posredstvom kojeg se teži ka dobijanju zadovoljavajućeg posla koji uključuje veći mentalni napor i intelektualno angažovanje kako bi ličnost bila prevashodno u tom pogledu ispunjena i koji bi joj naravno mogao doneti i adekvatnu zaradu koja može obezbediti uslove za pristojan život.

Od krucijalnog značaja je osećaj sigurnosti koji ova individua želi doživeti prilikom obavljanja bilo kakvih životnih aktivnosti jer joj osećaj dostizanja čvršće sigurnosti pruža neophodnu motivaciju kako u poslovno-finansijskim poduhvatima tako i prilikom nastojanja na ostvarenju svojih ciljeva na porodičnom i ljubavnom planu. Za aktiviranje takvog osećaja sigurnosti potrebno je da u datoj situaciji ličnost prepozna svoju pravu šansu za uspeh i da vidi da za to što želi ima, odnosno dobija, i neke garancije s druge strane.

Dakle, obično voli da ide na sigurnu varijantu ne žaleći ni uloženog truda ni vremena. Neka veća eksperimentisanja najčešće zaobilazi jer voli da se usavršava i da deluje na već pripremljenom terenu tj. u okviru dobro oprobanih metoda koje testirano donose uspeh (a kada nema mogućnosti za već oprobane metode voli da planovi budu barem logički dobro osmišljeni i da u dovoljnoj meri prate logički sled stvari) kao što voli i da se služi i da se vodi iskustveno proverljivim i dokazivim činjenicama kako bi se ostavilo što manje prostora za pravljenje nekih većih grešaka jer bi stvari trebalo da uvek funkcionišu u najboljem mogućem redu.

Na poslovnom i finansijskom planu je prisutna težnja za postizanjem čvršće sigurnosti i veće materijalne obezbeđenosti pa se neretko dešava da ovoj osobi novca nikada nije dosta, da joj apetiti po pitanju priliva novca stalno rastu i da tokom života konstantno teži ka pomeranju granica svojih mogućnosti u pogledu sticanja materijalnih dobara i u pogledu uvećanja svoje imovine.

Kod odabira profesije bitno joj je da zna da joj buduće zanimanje tj. posao može pružiti priliku za napredovanje odnosno za unapređenje poslovnog statusa jer ne želi da na jednoj istoj poslovnoj poziciji predugo stagnira.

Merkur u Devici može ukazivati i na to da se ova ličnost trudi da, ma u kom poslu kojim se bavi, obraća pažnju na detalje proveravajući više puta gotovo svaku sitnicu s željom da posao bude odrađen u najboljem mogućem redu. Na poslu se neretko angažuje do krajnih granica. Vrhunska organizacija i disciplina u radu u mnogim situacijama jednostavno moraju da se ispoštuju. Može se reći da ova ličnost najčešće želi da dostigne što bolje kvalifikacije za ono čime se bavi, da bude kompetentna, da u radu zadovoljava visoke kriterijume i da takođe, i od drugih iz poslovnog okruženja (od saradnika, kolega i sl.) očekuje da ispunjavanju takve ili približno slične standarde rada i poslovanja koje i samoj sebi postavlja.

Ovakve stvari međutim, neretko na poslu umeju da stvaraju ovoj osobi i veće probleme jer takva želja za nametanjem nekih nepopularnih metoda (kao što mogu biti i neka veća ili neprijatna zaduženja/obaveze) koje gotovo uvek podrazumevaju i određena odricanja, drugima može predstavljati "trn u oku" koji može lako prouzrokovati sukobe, veća nezadovoljstva pa čak i stvaranje suparništva ili nekakvih neprijateljstava.

Usled često prisutnog isticanja svojih kvaliteta u radu (iako ne na nametljiv način), ovoj osobi se znatno češće nego većini može dešavati da na poslu privlači veću pažnju na sebe nailazeći tako i na snažniju ljubomoru, zavist i ogovaranja od strane drugih osoba iz poslovnog okruženja.

U komunikaciji u interpersonalnim odnosima, ova individua teži da izražava svoje mišljenje, stavove i ideje na spontan i zabavan način. Neretko je prisutan izražen potencijal za ostvarenje vrlo plodne i konstruktivne komunikacije naročito sa onim osobama sa kojima je na istoj "talasnoj dužini". Kada se u društvu nađe neki prijatan sagovornik tada komunikacija teče vrlo opušteno i na licu se jasno ocrtava radost i pravo ushićenje i zadovoljstvo tokom trajanja intelektualno podsticajnih razgovora koji ovoj ličnosti u mnogim situacijama predstavljaju "hranu za dušu".

Što se tiče ljubavnog dela života, Merkur u Devici često otkriva naglašenu potrebu za ostvarenjem čvršće emotivne sigurnosti pa se brak i porodica visoko vrednuju u životu s prisutnom težnjom da se tom delu života posvećuje dosta pažnje, da se radi i stiče kako bi se upravo voljena osoba i porodica novčano i materijalno što bolje obezbedile.

Međutim, kada je reč o emocijama, iskazivanje osećanja i nežnosti u ovom slučaju može biti oskudnije i stidljivije i ličnost lako ostavlja i utisak nekoga ko baš i ne ume da se opusti u tom pogledu. Svoju ljubav, pažnju i privrženost ipak radije nastoji da dokazuje delima.

Kada su u pitanju porodični odnosi češće se događa da u komunikaciji ličnost bude preterano stroga prema ostalim članovima porodice, dok u braku ume stalno nešto da zanoveta, da "zvoca" i da kritikuje voljenu osobu.

Međutim, bez obzira na to, ovo je neko ko se smatra vrlo pouzdanom, ozbiljnom, i odgovornom osobom koja se gotovo uvek pokazuje spremnom da u nevolji pomogne bliskim osobama.

Autorka: Olivera Petković
TVOJA BUDUĆNOST - POGLEDAJ OVDE