Merkur u Ribama - ljubitelj naučne fantastike

Olivera Petković

Piše: Olivera Petković,
astrolog i osnivač agencije Astrum

Merkur u Ribama generalno ukazuje na to da ova ličnost često posmatra svet kroz ružičaste naočare. Do takve suviše ulepšane slike stvarnosti dolazi se onda kada se ne promišlja dovoljno o negativnim stranama situacija, kada se kreira nadrealna slika stvarnosti kao i onda kada se odluke u najvećoj meri donose na osnovu subjektivnih utisaka nastalih samo kao proizvod prijatnih ali varljivih osećanja tako da su tada odluke i postupci suviše obojeni osećanjima/emocijama čak i onda kada bi trebalo donositi isključivo racionalne odluke utemeljene na činjenicama i logici. Pogled kroz ružičaste naočare dakle, označava pobedu takvih osećanja i mašte nad razumom i logikom.

Obalu čulnih utisaka iz spoljašnjeg sveta često zapljuskuju talasi uzburkanih emocija, instinkata, želja i nadrealnih fantazija iz okeanskih dubina unutrašnjeg sveta.

Kod ove ličnosti, pak, može biti naglašena neuobičajeno snažna moć imaginacije tako da će često tokom života uspevati pomoću takvog izrazito maštovitog intelekta da utiče veoma povoljno na kreiranje sadašnjeg trenutka ali i na preduzimanje nekih akcija koje joj mogu doneti satisfakciju i u nekom budućem periodu. Ličnost će dakle, nastojati i truditi se da mnoge svoje snove pretvara u realnost.

Merkur, planeta intelekta, komunikacije i razuma u vodenom i promenljivom znaku Riba neretko otkriva prisutan afinitet prema naučnoj fantastici pa često može biti uočljivo i to da, uz to što ova ličnost nesumnjivo može biti veliki ljubitelj naučne fantastike (koji voli da gleda futurističke filmove i fantazije sa bajkovitim elementima i da čita knjige iz oblasti naučne fantastike), može da pronalazi veliko zadovoljstvo i u pisanju bajkovitih i naučnofantastičnih priča u kojima likovi donose neke neoubičajene odluke vođene osećanjima.

Mašta koja je razigrana i čudesna poput aurore borealis je dakle, zadužena za inspiraciju tako da mašta kao glavni izvor inspiracije ovoj osobi često pomaže i u pronalaženju novih pristupa stvarima kojima se bavi. Uz aktivnije nastojanje na razvijanju takvog talenta, vremenom može postići i vrlo zapažene uspehe u bavljenju pisanjem.

Koristeći svoju snažnu maštu, ova individua prilikom nastojanja na realizaciji svojih planova, najpre u svojim mislima teži da kreira mentalne slike onoga što je prethodno poželela da uradi što joj može pomoći da što efikasnije s reči i zamisli pređe na delo jer je u svojim mislima već pokrenula proces isplanirane akcije, pripremala se za to u psihološkom smislu i kao da se već unapred upoznala sa onim što je tek čeka, tako da u tom smislu često pokazuje veću efikasnost (u poređenju sa mnogim drugima) kada je u pitanju ispunjavanje najrazličitijih obaveza. Za to su dakle, zadužene naglašene kreativne sposobnosti i maštovit intelekt koji se ne plaši da u proces razmišljanja uključi i takva inovativna rešenja koja mogu u velikoj meri doprineti poboljšanju pristupa prilikom planiranja i ispunjavanja najrazličitijih aktivnosti.

Za ovu ličnost može se reći, uz to što je izuzetno maštovita, da je i vrlo intuitivna, misaona a pomalo je i tajnovita. U stanju je da neke stvari na čijoj pripremi u datom momentu radi, dugo vremena drži u tajnosti. Inače, voli da se osamljuje kada radi na nečemu bitnom jer neretko najbolje rezultate daje dok razmišlja i radi u miru i tišini.

Za sebe neće lako reći da je neko ko razmišlja o odustajanju od nekih svojih planova (čak i onda kada planovi postanu teže ostvarivi) već naprotiv trudiće se da i sebi a i drugima dokazuje koliko je uporna u nastojanjima da pronađe nove načine za ostvarenje planova pa ostavlja utisak da za nju nemogući zadaci gotovo da i ne postoje. Na putu uspeha trudiće se da ne zastajkuje pred teškoćama već će gledati da uz pomoć imaginacije i spremnosti na ulaske čak i u razne iskalkulisane rizike napravi takve kreativne promene od kojih joj neke zatim mogu omogućiti da jako efikasno prevaziđe probleme i da dođe do ostvarenja svojih ciljeva.

Kada je u pitanju stil komunikacije, obično nastoji na iskrenom ali, i pomalo detinjastom i duhovitom pristupu kako u usmenoj komunikaciji prilikom interakcije u međuljudskim odnosima tako i u pisanoj formi izražavanja kada sa drugima ostvaruje pismenu komunikaciju dopisivanjem porukama, mejlovima i sl. Kada je reč o komunikaciji u interpersonalnim odnosima, dešavaće se i da će se u mnogim situacijama prilično neprijatno iznenaditi polazeći od pogrešne pretpostavke da može uvek proceniti stepen iskrenosti sagovornika pa bi se usled takvih iluzornih očekivanja često puta moglo dešavati i da previše lično shvata i doživljava one situacije kada naknadno uvidi, ili pak samo stekne utisak, da kod nekih osoba nije postojala želja za iskrenim iznošenjem istine.

Dakle, kada je u pitanju komunikacija, često može biti uočljiv subjektivniji pristup u međuljudskim odnosima i želja za ostvarenjem bliskije i intimnije komunikacije sa drugima pa se usled pridavanja veće važnosti komunikaciji sa drugim ljudima često puta tokom života lako može desiti i da osećanja ove individue (koja mogu biti krhkije prirode) budu povređena i slomljena (jer neće uvek dobiti od drugih ljudi, odnosno od okoline, odgovor kakav očekuje) što zatim dovodi i do emotivne utučenosti i do mogućeg snažnijeg razočaranja u mnoge ljude.

Inače, ovo je neretko u pitanju veoma suptilna i osećajna ličnost koja se prečesto poistovećuje sa osećanjima i problemima drugih ljudi pokazujući ogromnu empatiju. U mnogim situacijama dopušta (doduše nesvesno) da sudbine, događaji i razne situacije drugih ljudi utiču neuobičajeno snažno na njeno raspoloženje uzrokujući lako upijanje čak i nekih negativnih emocija i dok samo sluša i posmatra dešavanja oko sebe.

Što se tiče komunikacije, interesantno je napomenuti i da Merkur u Ribama neretko otkriva i prisutan talenat postizanja uspeha u neverbalnoj komunikaciji, pokretima ruku i tela, mimikom lica, kontaktom očima, držanjem tela, pogledima... što se može pripisati takođe, i naglašenoj intuiciji jer ličnost s većom lakoćom može osećati kako treba sa drugim osobama da se u neverbalnoj komunikaciji u datom momentu povezuje oslanjajući se na intuitivno doživljavanje situacija i okolnosti u kojima se nalazi kao i na instinktivne reakcije što joj u mnogim prilikama "govori" kako da se trudi da postupa ispravno i odgovarajuće.

Autorka: Olivera Petković
TVOJA BUDUĆNOST - POGLEDAJ OVDE