Merkur u drugoj kući - sofista

Olivera Petković

Piše: Olivera Petković,
astrolog i osnivač agencije Astrum

Merkur u drugoj kući neretko ukazuje na visoku inteligenciju, na enciklopedijski i pragmatičan um kao i na mogućnost razvijanja veštine uspešnog prenošenja znanja drugima. Često je tokom života prisutna velika ljubav prema sticanju novih znanja u cilju dodatnog proširivanja granica sopstvenih horizonata saznanja kao i cilju ostvarivanja realne i opipljive koristi od prenošenja stečenih znanja drugima.

Ovakva pozicija Merkura kod individue neretko podstiče javljanje većeg interesovanja za praktičnu sferu bivstvovanja, za postizanje vrlo konkretnih i opipljivih rezultata u uslovima koje diktiraju pravila realnosti. Osoba ne voli uzaludno da troši svoje dragoceno vreme i svoje angažovanje već nastoji da koristi svoja znanja i u praktične svrhe i nastoji da svoja znanja i naplaćuje.

Za mnoge osobe sa Merkurom u drugoj kući se može reći da su u razgovoru ubedljive, ovakva osoba je izuzetno vešt govornik kao sofista, i poput sofiste voli da prenosi svoje široko životno iskustvo drugima i da podučava druge brojnim korisnim znanjima iz stručnih oblasti ali i veštini življenja i upravljanja životom. Svrha toga je praktična a ne spekulativna jer osoba teži ka tome da se glavni izvor njenih novčanih prihoda sastoji upravo u naplaćivanju svojih stečenih znanja i sposobnosti.

Dakle, interesna sfera se najčesće fokusira u pravcu ostvarenja što bolje finansijske situacije i u cilju postizanja čvršće materijalne stabilnosti. Svi mentalni napori se tada usmeravaju ka ostvarenju vrlo konkretne, materijalno opipljive i vredne koristi.

Neretko je prisutna velika snalažljivost, sposobnost i umeće kada je u pitanju sticanje novca. Ova osoba obično kroz život stiče novac sama, svojim sopstvenim trudom, znanjem i angažovanjem i bez preteranog oslanjanja na tuđu pomoć. Ume jako da ceni svoj zarađeni novac i obično ga ne rasipa na neke suvišne i bespotrebne stvari ali je uvek spremna da rado potroši novac na ulaganje u sebe koje joj može obezbediti neku praktičnu korist u dugoročnijoj perspektivi.

Naglašena je svestranost, sloboda, naučnost i bespredrasudnost duha, dobra informisanost kao i snažnija želja za dodatnim obogaćivanjem intelekta korisnim znanjima iz različitih oblasti. Svoju izrazitu radoznalost ovo biće teži da zadovoljava i na putovanjima tako da je i iz tog razloga prisutna i velika ljubav prema putovanjima.

Prisutan je snažniji potencijal za ostvarenje većih uspeha i dobre finansijske satisfakcije u bavljenju nekom vrstom intelektualnog posla. Individua se dakle, bolje snalazi u poslovima koji uključuju mentalni napor i intelektualni rad i poseduje izražen potencijal za napredovanje u takvoj vrsti posla.

Ponekad međutim, može biti prisutno i postavljanje za cilj ostvarenje nekih nerealističnih i teže ostvarivih ciljeva na poslovnom planu pa je potrebno da osoba uvek stremi ka kreiranju i realizaciji onih planova koji su u skladu sa njenim realnim mogućnostima kako bi izbegla javljanje većeg razočaranja.

Kada je u pitanju komunikacija u međuljudskim odnosima, često je prisutna razvijena veština uspostavljanja vrlo konstruktivne komunikacije, naročito kada se radi o pregovorima i dogovorima koji se odnosi na sklapanje plodne saradnje oko nekih zaista vrednih pitanja i stvari.

Na ljubavnom planu ova ličnost je najčešće jako otvorena, elokventna, zabavna i opuštena. Najviše od svega ceni živ razgovor, teži otvorenom i direktnom udvaranju i obično vrlo iskreno otkriva svoje namere u ljubavi. Obično lako osvaja svojim šarmom i svojim načinom izražavanja. Ume da bude veoma nežna, romantična i posvećena u ljubavnom odnosu. U ljubavi preferira duge veze i teži ka ostvarenju čvrste emotivne sigurnosti. Veoma ceni porodične i bračne vrednosti.

Ovako pozicioniran Merkur je indikativan i za ostvarenje većih novčanih dobitaka i materijalnog bogatstva kroz brak ali to naravno zavisi i od mnogih drugih relevantnih činioca.

Autorka: Olivera Petković
TVOJA BUDUĆNOST - POGLEDAJ OVDE