Mesec u Devici - inteligentna osećajnost

Olivera Petković

Piše: Olivera Petković,
astrolog i osnivač agencije Astrum

Mesec u Devici Mesec u Devici u natalnoj karti neretko otkriva snažniju potrebu duše za češćim preispitivanjem svojih osećanja. Da bi se u određenoj životnoj situaciji donela konačna odluka o nečemu i da bi se formirao stav o određenoj stvari, osećanja treba da budu obasjana inteligencijom i usaglašena sa razumom. Ukoliko osećanja nisu u dovoljnoj meri analizirana, testirana i potkrepljena razumom koji predstavlja najmerodavnije oruđe kojim se osećanja "obrađuju", onda duša ovog bića sama odbacuje takve osećaje kao nešto nepotpuno, polovično i nesavršeno, i kao nešto što ne može da opstane samo po sebi. Kako bi se uspešnije izbegla loša procena situacije, do koje mogu lako dovesti varljiva osećanja, prisutna je i velika opreznost koja je ponekad toliko izražena da lako prelazi i u pravi skepticizam. Stvar je u tome da ovo biće samo želi da sebi osigura sigurniju i bezbedniju budućnost želeći da mogućnost donošenja nekih pogrešnih odluka svede na minimum.

Ovo je dakle, analitična i perfekcionistička ličnost koja nastoji da kreira svoj sadašnji trenutak u skladu sa svojim logičkim principima i metodama zaključivanja i pomoću svog argumentativnog i objektivnog uma. Život je onakav kakvim ga oblikuju super inteligentna osećanja ovog bića.

Mesec u zemljanom, promenljivom i Jin znaku Device ukazuje na to da je za ovu individuu karakteristično zdravorazumsko poimanje stvarnosti, naglašena je produktivnost i fleksibilnost duha i potreba za smišljanjem novih načina i strategija kako bi se stvari u životu menjale na bolje. Takođe, primećuje se i introvertnija priroda ove ličnosti koja mnoga svoja osećanja radije "zaključava" u sebi, povlačeći se u svoj unutrašnji svet koji se ne može uvek tako lako dokučiti. Mnoge stvari u životu nastoji da proveri poznatim i proverljivim iskustvenim činjenicama i retko kada se dešava da postupa instinktivno. Takođe, ne voli često da se poziva ni na svoju intuiciju jer je smatra nepouzdanom tako da se trudi da pre svakog važnog poteza i pre donošenja važne odluke prvo zastane, detaljno promisli o svemu, raščlani sve na sitne delove pa da onda polako, korak po korak rešava stvari i da zatim, donosi konačne odluke. Dakle, u životu se najčešće koristi empirijsko-induktivnom metodom želeći da sve dobro ispita i da proveri svaki pojedinačni detalj kako bi situacija bila kristalno jasna.

U životu je prisutna težnja za ostvarenjem vrlo konkretnih, opipljivih i vidljivih rezultata u bilo kojoj situaciji. Naglašena je i sposobnost stavljanja osećanja po strani onda kada od toga zavisi uspeh.

Ova osoba je zaista veliki radoholik, spremna da uloži puno truda i angažovanja onda kada je motivisana da ostvari neki određeni cilj, naročito na poslovno-finansijskom planu. Na poslu se naročito ističe po svojoj preciznosti i marljivosti u radu kao i po dobroj organizovanosti. Bolju efikasnost i krupnije rezultate neretko postiže onda kada je poslovni enterijer lepo uređen i čist.

Na ljubavnom planu ovakav Mesec daje snažnije indicije o zatvorenijoj ličnosti koja se ne pokazuje uvek naročito veštom kada je u pitanju ispoljavanje nežnosti i ljubavne strasti. Ispoljavanje osećanja u ljubavi često može biti prilično oskudno i stidljivije, što naročito prilikom upoznavanja kao i na početku ljubavne veze može dovesti do ostavljanja pogrešnog utiska nedovoljne zainteresovanosti za ljubav.

Osobine na koje se odnosi ovako pozicioniran Mesec mogu biti više ili manje prisutne i u zavisnosti od drugih relevantnih uticaja.

Mnoge osobe sa Mesecom u Devici su čak na lošem glasu da su u ljubavi proračunate. Zapravo, stvar je u tome da za sebe žele samo ono što smatraju najboljim odnosno savršenim. Usled takvih većih (često i nerealnijih) očekivanja na polju ljubavi i usled svoje naglašene težnje za dostizanjem savršene ljubavi, u mnogim situacijama dolazi do javljanja razočaranja zbog neispunjenih takvih očekivanja. Međutim, kada ostvare ljubavnu vezu o kakvoj sanjaju umeju itekako da uživaju u svojoj sreći pažljivo je čuvajući od drugih. Tajne iz svog intimnog ljubavnog života ne vole da dele ni sa kim već ih čuvaju i zadržavaju samo za sebe. U ljubavi im je potrebna čvrsta emotivna sigurnost a kada to dostignu jako su posvećeni, porodični, odani i okrenuti ka domaćinstvu. U ljubavnoj vezi/braku puni su razumevanja i topline i tu su da pomognu onda kada to zatreba i da budu na usluzi. Otvoreni su za razgovore, dogovore i za kompromise.

Dodatno, ovaj položaj Meseca otkriva i veliku ljubav prema čitanju kao i postojanje naglašene potrebe za konstantnim usavršavanjem znanja i veština kroz učenje i rad.

Autorka: Olivera Petković
TVOJA BUDUĆNOST - POGLEDAJ OVDE