Mesec u Strelcu - romantičar idealista

Olivera Petković

Piše: Olivera Petković,
astrolog i osnivač agencije Astrum

Mesec u Strelcu Mesec u Strelcu daje snažne indicije o mogućem aristokratskom poreklu (nasleđenom po ženskoj liniji) koje može poticati još iz davne prošlosti. Ovo je neretko u pitanju filozofski tip ličnosti, vedrog i optimističnog pogleda na život, otvorenog i spekulativnog uma, s prisutnom sklonošću ka priklanjanju idealističkim filozofskim pravcima i njihovim vrednosnim sistemima. Mnoga moralna načela, tradicionalna verovanja, politička i druga uverenja kao i filozofska stremljenja se obično prenose direktno vaspitanjem preko majke ili preko nekog drugog člana porodice po ženskoj liniji.

Mnogim vlasnicima ovakve natalne postavke Meseca upravo majka ili baka potiču iz imućne porodice koja neretko još iz davnina poseduje neko aristokratsko genetsko nasleđe. Ovakve porodice su često, upravo zahvaljujući svojoj dobroj materijalnoj situiranosti i usled viška slobodnog vremena i dokonosti mogle od sebe lakše i iznedriti velike slobodoumne filozofe i tako s kolena na koleno, u okviru porodičnog vaspitanja prenositi brojna stečena moralna načela i usađivati novim generacijama etičke kodekse ponašanja, pritom uvažavajući i individualnost i slobodu njihovog sopstvenog razmišljanja i delanja.

Dakle, mnoge majke ili drugi ženski članovi porodice prenoseći svoja brojna stečena znanja i raznovrsna životna iskustva, nastoje i da odgajaju svoje potomke tako da oni kroz život stiču svoju nezavisnost i slobodu u razmišljanju, delanju i izražavanju svojih misli, stavova, osećanja i ideja razvijajući pritom sopstveni osećaj za moral, pravdu i verovanja.

Neretko je u pitanju slobodnomisleća, filozofski nastrojena, pravdoljubiva, dobronamerna i blagonaklona osoba, vesele naravi, idealističnih gledišta sa naglašenim tendencijama ka romantizmu. Ovo biće je romantičar idealista koje nastoji da živi u skladu sa svojim sopstvenim sistemom životnih vrednosti a koje obično izgrađuje na čvrstim idealističkim temeljima.

Naglašeno je duboko uverenje u postojanje objektivnih vrednosnih kategorija Pravde i Dobra koje prožimaju srž svakog bivstvujućeg i učestvuju u svakom pojedinačnom primeru dobrote i pravednosti. Proširivanjem granica sopstvenih horizonata saznanja dolazi se do dublje spoznaje značenja ovih vrednosnih kategorija i do pravog znanja o putu ostvarenja zaista ispunjenog života i do pravog blagostanja.

Od krucijalnog značaja za ostvarenje zadovoljstva življenjem je dakle, nastojati prevashodno na sticanju duhovnog bogatstva. Jer, sticanjem duhovnog bogatstva se znatno lakše dolazi i do ostvarenja unutrašnje harmonije duše i do njenog blagostanja. A kada ličnost dosegne do takvog nivoa posvećenosti u duhovnom pogledu, tada zadovoljna sobom biva i znatno efikasnija u ostvarenju sreće i zadovoljstva i u ostalim sferama života.

Mnoga interesovanja i verovanja su usmerena ka dubljoj spoznaji realnosti u kojoj se egzistira s ciljem da se dokuči metafizički smisao stvarnosti, dobro skriven pod velom vidljive, čulne i iskustvene realnosti. Dakle, ovaj radoznao, ispitivački i nemiran duh se ne zadovoljava onim što smatra površnim stvarima u životu već teži da se, što je više moguće, u širinu rasprostre i da se vine u nepregledne duhovne visine kako bi pokušao da se približi uzvišenoj spoznaji realnosti i istinitom znanju.

Avanturističkog i mladalačkog je duha, obožava da putuje u cilju sticanja novih saznanja kao i u cilju dodatnog usavršavanja svog sopstva. Kosmopolita je, i gde god da otputuje, nastoji da se oseća kao kod svoje kuće.

Kada je reč o ljubavi, zaljubljive je prirode, nenadmašni je zavodnik i nepopravljivi romantik u duši. Pri sklapanju novih poznanstava, u društvu ume da ostavlja jako pozitivan i upečatljiv utisak. Najčešće ostavlja utisak pozitivno nastrojene, jako inteligentne i mudre osobe. Na polju ljubavi zavodi svojim očaravajućim osmehom, svojom prepoznatljivom harizmom i šarmom kao i dobro poznatim smislom za humor.

Sanjarenja i maštanja u ljubavi baziraju se na željama za ostvarenjem velike, romantične, istinske i idealne ljubavi koja može pružiti zadovoljstvo i uživanje kako na čulnom tj. telesnom nivou tako i na višem, duhovnom nivou. "Stepenicama" se duša postepeno uspinje od prizemnog, čulnog i iskustvenog doživljavanja ljubavi, sve do samog vrha, do uzvišene, natčulne i božanstvene prirode ljubavi. Ideja o takvoj ljubavi je u isti mah imanentna i transcendentna. Na put ostvarenja takve ljubavi kreće se s ogromnim entuzijazmom, s verom, nadom i strastvenom željom. Svako novo iskustvo duša posmatra i doživljava kao avanturu i izazov koji treba prihvatiti kao deo sazrevanja ličnosti i kao nešto što omogućava još bolje upoznavanje sa samim sobom, sa onim za čime se u ljubavi čezne, o čemu se mašta i budno sanja... Vremenom, postepeno, stiču se nova znanja i stiče se sposobnost pravljenja jasne razlike izmedju čulne/telesne ljubavi (koja nastaje kao rezultat pojačane potrebe za strastima i naslađivanjem u čulnim zadovoljstvima) i s druge strane, natčulne/duhovne ljubavi (koja nastaje posredstvom dubljeg umnog promatranja i koja, po sebi, teži ka zadovoljenju potreba višeg, duhovnog dela u ličnosti čoveka).

Ljubavi je dakle, palo u zadatak da proširuje vidike i da pomera granice saznatljivog kako bi se individua na tom putu, od prizemnog doživljavanja i iskušavanja nižeg oblika ljubavi, vinula u "nebeske visine" koje nude kompletnija zadovoljstva i uživanja u nešto drugačijem obliku ljubavi a koji se može dokučiti samo otvorenim umom. Takva uzvišenija predstava ljubavi daje sliku koja nije pod uticajem požudnih strasti i omogućava uživanja u trajnijoj sreći i u zadovoljstvima na duže staze za kojima filozofska duša ovog bića u suštini i izistinski oduvek već teži...

Dodatno, ovakav Mesec je neretko indikativan i za češću promenu mesta stanovanja a veoma su naglašene mogućnosti i za život i rad u inostranstvu.

Autorka: Olivera Petković
TVOJA BUDUĆNOST - POGLEDAJ OVDE