Stelijum u 4. kući - emotivna vezanost za porodični dom

Olivera Petković

Piše: Olivera Petković,
astrolog i osnivač agencije Astrum

Stelijum u 4. kući neretko ukazuje na snažniju zainteresovanost da se znatna količina vremena posvećuje razmišljanjima o prošlosti uz naglasak na evociranje uspomena iz prošlosti, na emotivnom, ljubavnom ali i na poslovnom i porodičnom planu. U tom smislu je povremeno prisutno nastojanje i da se iznova analiziraju neke od situacija iz prošlosti bilo da su to u pitanju prijatni trenuci ili i oni drugi, neprijatniji, takođe, nanovo se analiziraju i situacije koje se smatraju uspesima ali i one koje se smatraju neuspesima, pobede i porazi, itd. Pa ipak, to ne znači nužno i da se uvek efikasno uči iz svojih grešaka, dakle, i pored nastojanja na analiziranjima nekih ranijih situacija iz prošlosti moguće je i to da se čak i više puta ponavljaju neke od grešaka a pogotovo ukoliko je posredi suviše subjektivno doživljavanje događaja, okolnosti, odluka, postupaka, posledica nekih postupaka, itd.

Od krucijalnog značaja mogu biti životna stremljenja na postizanju dobre sigurnosti usled čega je moguća i veća privučenost razmišljanjima na temu sigurnosti a takođe i nastojanja na što efikasnijem otkrivanju šta je to što bi moglo pružiti bolju sigurnost po pitanju realizacije novih uspeha odnosno čvrst temelj za izgradnju novih uspeha. Za stelijum u 4. kući često može biti karakteristična snažnija emotivna vezanost za porodični dom i moguće je posvećivanje jako velike pažnje unapređenjima udobnosti porodičnog doma.

Što se tiče situacije na porodičnom planu, kod velikog broja individua sa ovako pozicioniranim stelijumom u natalnoj karti se dešava da situacija u porodičnim/familijarnim odnosima neretko utiče snažno i na stepen njihove zainteresovanosti za sadržajniju komunikaciju sa onima sa kojima nisu porodično/familjarno povezane.

Usled česte privučenosti razmišljanjima o prošlim vremenima, moguće je i češće javljanje nostalgičnosti a izjave su tada (u trenucima prisutnije i primetnije nostalgičnosti) neretko i takve da predstavljaju snažnije idealizovanje nekih prošlih vremena.

Neke od ovih ličnosti su strastveni kolekcionari predmeta a pogotovo bi se lako moglo dešavati da im bude zanimljivo čuvanje nekih predmeta koji su bili popularni u nekim vremenskim periodima koje smatraju lepšim i/ili lično za sebe jako značajnim (npr. nekih predmeta koji su bili popularni za vreme perioda detinjstva osobe).

Onda kada postoji zainteresovanost za umetničko stvaralaštvo lako se dešava da im inspiracija bude prošlost, neka prošla vremena, a pogotovo u umetničkom stvaralaštvu u smislu pisanja, dakle, pogotovo ukoliko postoji zainteresovanost za bavljenje književnošću (ali i u nekim drugim vidovima umetnosti, npr. u slikarstvu).

U brojnim situacijama je uočljivo i ispoljavanje većeg interesovanja ka jasnom pokazivanju poštovanja prema starijoj arhitekturi a moguća je i jako velika fasciniranost nekim starijim arhitektonskim stilovima.

Ličnost sa stelijumom u 4. kući neretko nastoji da što jasnije pokazuje svoju individualnost, svoje stavove i svoje emocije pogotovo u nekim okolnostima u kojima učestvuje u razgovorima/diskusijama o prošlim vremenima. Neretko unosi više emocija u komunikaciju (i/ili postaje energičnija u komunikaciji) u diskusijama sa onima koji u njenom prisustvu počinju da pokazuju svoju zainteresovanost za oštrije kritikovanje nekih prošlih vremena.

Četvrta kuća se pogotovo snažno povezuje sa porodicom i domom tako da stelijum u 4. kući često ukazuje i na brojna nastojanja na čvršćoj povezanosti u porodičnim/familjarnim odnosima i na moguću dublju emotivnu vezanost za kuću/dom, pogotovo za kuću (ili stan) u kojoj je osoba stanovala tokom nekih značajnijih perioda svog života, npr. u detinjstvu. Često se dešava i da se u porodičnim odnosima nesebično stavljaju potrebe članova porodice iznad svojih ličnih potreba.

Autorka: Olivera Petković
TVOJA BUDUĆNOST - POGLEDAJ OVDE