Rak i Strelac (Strelac i Rak) - Slaganje horoskopskih znakova

Rak i Strelac

Kada je u pitanju ljubavna kombinacija Rak i Strelac u osnovi nailazimo na dve suštinski različite prirode. Senzitivni Rak ima prirodnu sklonost da se u ljubavi snažno vezuje za svoju voljenu osobu, da svaka pora njegovog suptilnog bića bude ispunjena ljubavnim osećanjima i ljubavnim zanosom, da poklanja svu pažnju svojoj voljenoj osobi, da je ljubomorno čuva od drugih i da želi da je, za čitav svoj život poseduje samo za sebe. Avanturistički i slobodarski Strelac nalik je na pticu čija je granica nebo. Strelac često neće biti preterano oduševljen Rakovim romantičnim izlivima ljubavi koje čak može smatrati i osobinama slabića i dosadnijih osoba kao i onih koji su nedovoljno podsticajni za njegov ukus u ljubavi. Da bi voljena osoba probudila veće interesovanje kod Strelca poželjno je da deli iste ili slične ambicije sa njim i potrebno je da bude više avanturističkog duha, zanimljivija i duhovitija a u manjoj meri romantična. Strelac može biti i uplašen Rakovom tolikom željom za vezivanjem i obavezivanjem. Voda (Rak) gasi vatru, vatra (Strelac) se plaši vode. Rakova ponekad čak i preterana brižljiva posvećenost i prijemčivost koja se može uporediti sa majčinskom posesivnom ljubavlju može delovati destimulativno na vatrenu strastvenost Strelca tako da Strelac posle izvesnog vremena provedenog sa Rakom može steći utisak da ga ljubav sa Rakom na neki način "guši" i da ga ograničava.

Ovaj ljubavni par može imati i različita životna interesovanja tako da se češće može dešavati da ove osobe nemaju mnogo zajedničkih tema za razgovor u međusobnoj komunikaciji. Moguća je i povremena nedovoljna kompatibilnost na čulnom tj seksualnom nivou usled snažnije neusklađenosti zajedničkih emotivnih želja i potreba.

Rak kao kardinalni znak predstavlja glavnog inicijatora za uvođenje promena u cilju poboljšanja kvaliteta ljubavnog odnosa odnosno ljubavne veze dok Strelac kao promenljivi znak pokazuje spremnost za prihvatanje tih promena i nastoji da im se koliko može prilagodi ali to mu najčešće uspeva samo privremeno i na kraće staze što dovodi do sporijeg i do težeg unapređenja kvaliteta ljubavne veze ili braka. Iz ovog razloga obe osobe mogu često imati utisak da se ne pomeraju sa istog mesta i da njihov ljubavni odnos liči na neki začarani krug.

Strelac kao pozitivan (Jang) znak može doživljavati zajednički (bračni) život kao ljubavnu povezanost dve osobe koje neće ograničavati jedna drugoj slobodu i nezavisnost kada je u pitanju društveni život. Rak kao negativan (Jin) znak može biti zatvoreniji i nezainteresovaniji kada je u pitanju aktivnije održavanje nekih prijateljskih kontakata i češćih zajedničkih okupljanja jer može želeti da celokupno svoje slobodno vreme provodi u okviru svoje porodice a naročito sa svojom voljenom osobom. Raku čak šta više ponekad može biti neshvatljiva tolika želja za nekim vidom samopotvrđivanja u društvenim odnosima koja može biti svojstvena za znak Strelac. Strelcu kao vatrenom znaku može povremeno nedostajati više uzbuđenja i ljubavne strasti u vezi sa Rakom dok Raku kao vodenom znaku povremeno može snažnije nedostajati više nežnosti i posvećenosti od Strelca.

Bez obzira na ovakve startne razlike koje mogu često dolaziti do izražaja u ljubavnoj vezi Strelac i Rak, ove osobe se mogu itekako intenzivno voleti i očuvati svoju ljubav i na duže staze uz dovoljno strpljenja i uz postojanje obostrane spremnosti na usklađivanje međusobnih razlika. Takođe, kako bi se dobila celovitija slika o prirodi ovog ljubavnog odnosa i kako bi se "zavirilo" u njihovu zajedničku budućnost poželjno je protumačiti i sve ostale bitne faktore u ličnim (natalnim) horoskopima ovih osoba u cilju dobijanja detaljnijeg uvida u kompatibilnost ovog ljubavnog para.

TVOJA BUDUĆNOST - POGLEDAJ OVDE
Kontakt za saradnju s medijima