Venera u Škorpiji i provokativna igra zavođenja

Olivera Petković

Piše: Olivera Petković,
astrolog i osnivač agencije Astrum

Venera u Škorpiji neretko ukazuje na hiperstrastvenu, duboko emotivnu, enigmatičnu, intrigantnu i magnetično privlačnu ličnost kojoj je provokativna igra zavođenja jedan od glavnih aduta u ljubavi. Kada je u pitanju zavođenje u ljubavi, u mnogim prilikama ostavlja utisak kao da sa sobom nosi nekakav skriveni čarobni štapić pomoću čije ljubavne čarolije lako može uspevati da očara i da osvoji u ljubavi onoga koga poželi.

Ljubavno šarmiranje i zavođenje je stoga, teren na kojem se obično najbolje snalazi tako da, kada je u pitanju ljubavna igra zavođenja, tron će biti njen, jer će se baš potruditi da pokaže brojne veštine i tehnike osvajanja u ljubavi koje poseduje a za koje se čak može reći da su gotovo nenadmašne. Za ovakav svoj takozvani talenat za zavođenje u ljubavi neće želeti drugima da otkriva kako to funkcioniše i kako uspeva u tome, čuvaće to samo za sebe kao slatku tajnu koja se ne deli sa drugima. Mnogi će se čak i plašiti ovakve jake konkurencije u ljubavi jer im neće biti lako da pročitaju njene prave namere niti da predvide njene sledeće korake na polju ljubavi.

Sa Venerom u Škorpiji ljubav je provokativna igra zavođenja, što zapravo predstavlja provokativan pristup flertovanju u ljubavi kojim se izaziva ljubavna čežnja u duši onoga kome je igra namenjena tako da prilikom praktikovanja ove ljubavne igrice izgleda kao da se ličnost poigrava sa onim čije srce želi osvojiti tako što će mu se prvo udvarati a onda će se zatim povlačiti ostavljajući utisak kao da provocira.

Venera
Image/photo by NASA

Takva ljubavna igra će uključivati pružanje nade u ljubavi a zatim određeno udaljavanje u cilju što boljeg postizanja efekta rađanja požudne strastvenosti i uvećanja ljubavne čežnje i najzad, rasta želje za ljubavlju a uz nastojanje da se samim tim i uvećaju šanse da "lov" u ljubavi bude što uspešniji.

Neko bi je zbog ovoga mogao smatrati i manipulativnom osobom ali radi se o tome da, kada joj se probudi interesovanje za nekim u ljubavnom pogledu, želeće da se potrudi maksimalno kako bi osvojila tog nekog na kojeg se namerila.

Želeće pritom i da taj neko stekne utisak kako nije lako osvojiva. Po pitanju praktikovanja igre u kojoj prvo izaziva nečije interesovanje pa ga onda zatim ostavlja u nedoumici izazivajući mu nemir i nespokoj u duši, u mnogim momentima će izgledati kao da izluđuje onoga koga želi osvojiti usled čega joj se može dodati i epitet opasne zavodnice tj. opasnog zavodnika (ukoliko je u pitanju horoskop muške osobe).

Pa ipak, ova individua generalno gledano ne voli da igrice zavođenja neko nastoji da primenjuje na njoj, što može biti prilično ironično.

Neko bi se zapitao odakle joj takve veštine zavođenja u ljubavi? Odgovor na pitanje o njenoj umetnosti zavođenja u ljubavi se najčešće nalazi u tome što joj mnoge ideje o ljubavnom šarmiranju i zavođenju jednostavno dolaze i od njene intuicije. Dakle, ova ličnost intuitivno i takoreći instinktivno sama izvodi "poteze u igri" i usput poput umetnika smišlja i improvizuje pravila sa ciljem da ljubavna igra uvek bude dovoljno zanimljiva, originalna i aktuelna.

Voljenu osobu će zavoditi na vrlo sofisticiran način, nekada sasvim direktno a nekada na neke skrivenije i manje očigledne načine pa će se dešavati i da taj neko ni ne shvati u kom trenutku tačno i na koji način je bio osvojen.

Kada je u već ostvarenoj ljubavnoj vezi ili u braku, u mnogim prilikama će ispoljavati želju za oslobađanjem svoje nestašne maštovitosti i hiperstrastvenosti u ljubavnom odnosu time doprinoseći da ljubavna veza/brak dugo vremena bude zanimljiva, sveža i uzbudljiva.

Nalik nekakvom ekspertu za emocije sa sklonošću ka introspekciji u mnogim situacijama će preispitujući i analizirajući težiti ka boljem razumevanju onoga što se u datom momentu dešava, ukoliko u nekom trenutku dođe do eventualnog javljanja većih emotivnih problema (a ukoliko joj je stalo do toga da očuva ljubavnu vezu), želeće da pokaže zainteresovanost za popravljanje utiska koji ostavlja u ljubavi kao i za poboljšanje kvaliteta slaganja na ovom životnom polju.

Težnje ove individue u ljubavi su fokusirane ka postizanju duboke emotivne povezanosti kroz dugotrajniju ljubavnu vezu ili brak tako da će u nekom trenutku želeti i da uozbilji ljubavnu priču sa ciljem da ljubavna veza ima i dugoročniju perspektivu.

Tranzitna Venera u Škorpiji - gorko sladak ukus ljubavi

Kada je Venera u Škorpiji u tranzitu tada neretko donosi uzbudljive mogućnosti na polju ljubavi, kada će mnoge individue ispoljiti pojačanu želju za učestalijim i intenzivnijim uživanjem u uzbudljivim, strastvenim trenucima u čulnim nasladama u ljubavi. Iz želje za doživljavanjem veće, tzv. astronomske, količine ljubavnih strasti, u takvoj potrazi za zadovoljenjem sopstvene požudne strastvenosti i skrivenih fantazija na polju ljubavi mnogi će iskusiti i gorko sladak ukus ljubavi.

Za ovaj vremenski interval je često rezervisano javljanje izraženije želje za slobodnijim i neobuzdanim koketiranjem i flertovanjem na polju ljubavi, kada se češće može uočiti ponašanje koje će biti intendirano telesnim signalima upućenim od požudne, neukrotive strastvenosti i razigrane i divlje maštovitosti nastanjenih u najskrovijtijim dubinama duše u kojima su smeštene ljubavne potrebe, želje i fantazije.

Gorko-sladak ukus u ljubavi odnosi se na to da se mnogima može dogoditi nakon što okuse raskošan ukus slatkoće strastvenih trenutaka u ljubavi, da im nakon zadovoljenja slatkih ljubavnih fantazija ostane samo "gorak ukus u ustima" kada nešto ipak nedostaje i to shvate, npr. ukoliko bez obzira na magnetičnu fizičku privlačnost, nežnosti ipak nedostaje i toplih razgovora i veće bliskosti.

Dakako će biti i onih ređih i upornijih istraživača u ljubavi koji će imati i više sreće i sresti upravo onoga sa kim će deliti podudarne ili slične ljubavne ideale i sa kojim će uspeti da se povežu na dubljem nivou razumevanja nakon početne snažnije fizičke dopadljivosti ali mnogi će ipak napraviti pogrešan izbor u ljubavi.

Kod onih pojedinaca koji su u ovom vremenskom okviru u fazi pronalaženja ljubavnog partnera, prilikom takvih ljubavnih ekspedicija i potraga, Venera u Škorpiji neretko ukazuje i na buđenje većeg interesovanja i razvijanje ljubavnih emocija prema nekome ko će prvenstveno biti tajnovit, misteriozan, neobičan i inteligentan jer se u ovo vreme može javljati izraženija radoznalost i privučenost onima čija personalnost poseduje neku dubinu u smislu da će odmah na prvi pogled sudeći već po nečijoj samoj pojavi (u smislu manira, stila oblačenja itd.) biti očigledno da nije u pitanju neka površna osoba već naprotiv neko ko ostavlja upečatljiv utisak kompleksnosti sopstvene ličnosti čija su osećanja moguće vrlo duboka ali i komplikovana a ljubavni život poput neke zamršene dramatične priče pune uzbudljivih nesvakidašnjih dešavanja, intriga, afera, zapleta, požude i strasti.

U ovom vremenskom intervalu često može biti naglašen magnetizam ličnosti i uočljiva zavodnička intencija a nekima će se dešavati da tada imaju i snažniji utisak da su pravi magnet u ljubavi. Ljubavne težnje se u ovom periodu prevashodno usmeravaju u pravcu ispunjenja skrivenih i najdubljih želja i fantazija koje se odnose na doživljavanje uzbudljivog, strastvenog i egzotičnog ljubavnog iskustva koje će u sebi sadržati element tajnovitosti, misterioznosti a takođe, neretko će biti uočljiva i veća privučenost ka nečemu zagonetnom i efermnom.

Zanimljivo je spomenuti da se u ovom periodu možemo češće susretati sa komplikovanim ljubavnim situacijama jer se tada lako može pojačati želja za doživljavanjem nečeg tako uzbudljivog kao što bi na primer bio ulazak u paralelnu ljubavnu vezu koja će biti tajna veza pa se za vreme trajanja ovog tranzita češće i dešavaju emotivni problemi kao što je to obično slučaj u kojem su ljubavni partneri/ljubavnici akteri ljubavnog trougla.

Autorka: Olivera Petković
TVOJA BUDUĆNOST - POGLEDAJ OVDE