Venera u Lavu - zaljubljeni u ljubav

Olivera Petković

Piše: Olivera Petković,
astrolog i osnivač agencije Astrum

Venera u Lavu Venera u Lavu u natalnoj karti u ovom položaju osvetljava suštinu čarobne i kraljevske prirode ljubavi. Venera u Lavu ukazuje na to da se u ovom biću najsvrsishodnije otelotvara ideal ljubavi koji se zasniva na principu stvaranja harmonije u životu motivisane ljubavnim htenjem. Na lestvici hijerarhije najviših životnih vrednosti, ljubav kao kategorija se nalazi na samom vrhu u životu ove ličnosti i sve ostale vrednosti mogu biti podređene svojoj moćnoj i vrhovnoj vladarki u carstvu najviših životnih vrednosti. Neke od ostalih sekundarnih vrednosti mogu robovati svojoj kraljici a neke mogu biti i njeni saveznici. U svakom slučaju ljubav je nepobediva gospodarica! Ljubav gospodareći na vrhu hijerarhije vrednosti poput Sunca što plamteći gospodari nebom, isijava zlatne zrake najlepših ljubavnih osećanja. Ljubav je sveprisutna u životu ove osobe i njome može biti motivisano celokupno njeno delovanje.

Ovo biće nastoji da izražava ljubav na otvoren, topao, nežan, romantičan i prirodan način jer je i samo to biće sastavljeno od ljubavi koja je jedan od osnovnih i glavnih "sastojaka" koji čine njegovu suštinu i koja je zadužena za način njegovog bivstvovanja. Osoba sa Venerom u Lavu može da sagori u plamenu sopstvenih strastvenih osećanja. Iz tog razloga je naglašena i snažnija potreba za strastvenim i romantičnim uživanjem u čulnim zadovoljstvima u ljubavi. Ova potreba čini da bude na neki način zavisna od čulnih kontakata u ljubavi što ne znači da će to biti razlog i povod da uplovi u neku ljubavnu romansu sa nekim isključivo zbog toga, već da može jače osećati prirodnu potrebu da doživi ljubav na celovit način kao potpuno sjedinjenje. Na taj način se zadovoljava dvostruka potreba: potreba za ostvarenjem užitka koji donosi razmena nežnosti i strasti kroz čin telesnog spajanja u ljubavi i potreba da na taj način jasnije pokazuje i da time dokaže svojoj voljenoj osobi svoju privrženost i ljubav.

Takođe, može biti naglašena i potreba za izražavanjem ljubavi na umetnički način tako da je neretko slučaj da u osobi sa Venerom u Lavu "čuči" duša pesnika koji pripada pravcu romantizma u umetnosti ili duša umetnika sa pevačkim sposobnostima koja voli da interpretira ili da sama stvara ljubavne balade.

Ova individua u ljubavi pruža mnogo i nesebično se predaje celokupnom svojom dušom i celim svojim bićem ali isto tako očekuje i da joj ljubav bude na pravi način uzvraćena. Često može ostavljati utisak i da je prezahtevna u ljubavi jer očekuje kraljevski tretman. Od voljene osobe traži potvrdu ljubavi u vidu pružanja različitih vidova svakodnevne pažnje jer voli da u svakom trenutku provedenom sa svojom voljenom osobom oseti da je nešto posebno i jedinstveno u njenom životu. Od zajedničkog života ili braka može očekivati da joj pruži : veliko uživanje, zabavu, dobijanje neke vrste holivudske pažnje i glamura (ponekad i luksuza) kao i puno poštovanja i divljenja da bi se osećala istinski kraljevski. Dakle, Venera u Lavu ukazuje na to da ljubav koja je potrebna ovoj individui ne može samo da se zasniva na razmeni uzajamnih ljubavnih osećanja već da bi trebalo da bude "potkovana" i nekom materijalnom sigurnošću. Razlog tome se nalazi u zajedničkoj energiji Venere (koja nije zadužena samo za ljubav već i za novac) i Sunca (koje je vladar Lava i koje kod Lava podstiče želju za većim uživanjem u trošenju) tako da javljanje osećaja sreće kod ove ličnosti može biti u većoj meri podstaknuto i sigurnim pristizanjem novca kojim se obezbeđuje materijalna sigurnost.

U natalnoj karti ženske osobe, Venera u Lavu ukazuje na to da osoba želi da bude centar sveta svom ljubavnom partneru, da bude kraljica njegovog srca, da joj se partner neskriveno divi, da je obožava, da je svakog dana uvek iznova osvaja i da je iznad svega poštuje. Voli izlaske a pogotovo na ekskluzivne i otmene lokacije koje odišu glamurom prestižom i luksuzom. Ova ličnost neretko zrači nesvakidašnjim optimizmom i njen osmeh na licu često govori mnogo više od reči. Neretko može biti vrlo prijatnog i upadljivo zanosnog fizičkog izgleda i blistavog sjaja. Nastoji da često bude lepo doterana, da se ulepšava i da neguje svoj izgled (s naglaskom na negu kose). Kada je u pitanju garderoba, ima vrlo istančan ukus po pitanju mode jer neretko može posedovati pravi smisao za lepotu. Imponuju joj komplimenti, pokloni i drugi vidovi pažnje.

U natalnoj karti muške osobe, ovako pozicionirana Venera često ukazuje na dostojanstvenog, dominantnog, hrabrog, energičnog, vitalnog, vernog, zaštitnički nastrojenog i neretko na muškarca atraktivnog izgleda i sa stilom. Naglašena je i potreba muškarca da svima pokaže koliko voli svoju ljubavnu partnerku i da je, ponoseći se njom, neretko vodi svuda sa sobom kako bi se i drugi divili njegovom izboru u ljubavi.

Već se i pri samoj pomisli na ljubav i na zaljubljenost praćenu jakim ljubavnim zanosom (erosom), aktiviraju osećanja neizmerne radosti, ushićenje, sreća, energičnost i uzbuđenje a celokupnim bićem ispunjava se nezasita želja i potreba za ljubavlju, u srcu se oseća večno plamteća želja za ljubavnom strašću koja gori poput večno žive vatre čineći da oni kojima je Venera u Lavu budu tako reći zaljubljeni u ljubav.

Bez preuveličavanja se slobodno može reći čak da je ljubav nešto poput potrebe, da je dakle neophodna a iz takve potrebe proizilazi i da vazduh koji se udiše treba biti ispunjen "česticama ljubavi". Maks Miler je napisao: "Cvet ne može da cveta bez sunca, a čovek ne može da živi bez ljubavi." Takođe, prisutno je i nastojanje da se mnogim stvarima u životu pristupa sa ljubavlju, da se radi ono što se voli s željom da život sačinjavaju češće aktivnosti prilikom kojih će izgledati gotovo kao da se, dakle, u takvim životnim trenucima ljubav oseća i u samom vazduhu.

Za vlasnike ove pozicije Venere u natalnoj karti se, dakle, s pravom može reći da odaju utisak kao su zaljubljeni u ljubav, odnosno kao da su zaljubljeni i u sam pojam ljubavi jer žele da mnoge stvari oko njih i unutar njih budu tako reći sazdane od ljubavi tj. da budu izgrađene na osnovama od topline, nežnosti i strastvenosti koje dolaze od sjaja ljubavi. Friedrich Von Schiller je napisao: "Šta je život bez sjaja ljubavi?" "U ljubavi ste nastali, u ljubavi cvetate."

Primarni pokretač stvari u životu ovih individua je dakle ljubav, tako da ljubav kao glavni akord u njihovom životu i kao glavna, motivaciona i pokretačka snaga ih u mnogim životnim situacijama inspiriše i podstiče na energičnije i strastvenije delovanje i preduzimanje mnogih životnih akcija.

Ova pozicija Venere neretko ukazuje i na vrlo ekstrovertnu, zabavnu, kreativnu, temperamentnu, širokogrudu, ekspresivnu i srdačnu prirodu ove ličnosti koja se u mnogim situacijama izdvaja i po svom blistavom optimizmu (koji širi u svom okruženju) kao i po svom prepoznatljivom širokom osmehu na licu (kojim kao da želi da pošalje poruku celom svetu da bi volela da uvek bude tako nasmejana i srećna i da je prijateljski nastrojena i otvorena za nova poznanstva, prijateljstva, saradnju pa i za razmatranje započinjanja ljubavnog partnerstva ukoliko je na ljubavnom planu sama).

U ljubavi se često ističe po svojoj hiperstrastvenosti, harizmatičnoj pojavi i po svom neodoljivo zavodljivom šarmu (a veliki procenat onih sa Venerom u Lavu je zaljubljive prirode i imaju "kraljevske apetite" u ljubavi). Nastoji da jasno, glasno i direktno izražava svoje želje, potrebe i svoja osećanja u ljubavi (sa većom količinom samopouzdanja) ne libeći se da na potpuno otvoren način i bez mnogo oklevanja ukazuje podjednako kako na dobre stvari u ljubavnom odnosu/vezi tako i na eventualne loše strane koje joj kod ljubavnog partnera smetaju. Dakle, obično ne voli da prećutkuje stvari u ljubavnom odnosu već teži ka tome da gotovo svaku situaciju u kojoj ima neku veliku dilemu ili nedoumicu blagovremeno razjasni u cilju postizanja skladnog i harmoničnog slaganja na polju ljubavi.

U braku ili u vezi ume da ispoljava i sklonost ka ostvarenju dominantnijeg položaja želeći da vodi glavnu reč u vezi/braku neretko osećajući i potrebu za obraćanjem u imperativu što bi dovodilo i do ostavljanja utiska kao da snažno želi da naređuje i da u većoj meri kontroliše situaciju u ljubavnom odnosu.

Može se reći da će ljubavnom situacijom biti zadovoljna onda kada može da dobije ono što želi a onda kada ne uspeva da dobije to što želi ispoljava sklonost ka preteranom dramatizovanju stvari ponašajući se čak i razmaženo i hirovito u određenim situacijama. Zapravo se obično samo radi o tome da joj je u mnogim situacijama potrebno da se oseća kao da se ceo svet okreće oko nje priželjkujući u ljubavnom odnosu gotovo svakodnevne potvrde ljubavi, "uzdizanje na kraljevski tron" i spektakularne dokaze ljubavi.

U ljubavnoj vezi ili u braku najviše od svega želi da se oseća izuzetno voljenom, da joj se što jasnije iskazuje poštovanje i da uvek bude jedina pa bi eventualno neverstvo u ljubavnoj vezi ili u braku mogla smatrati velikim "prestupom", takvo ponašanje najčešće izričito ne bi moglo biti iztolerisano jer bi se na tako nešto moglo lako gledati kao na nešto neoprostivo i kao na nešto što zaslužuje stavljanje tačke na takav ljubavni odnos i okretanje novog lista u životu.

Fokus interesovanja u ljubavi je najčešće usmeren ka postizanju što stabilnije ljubavne veze koja bi bila na duge staze, prisutna je veća zainteresovanost za brak, potomstvo i za porodicu. Želje po pitanju prekida samoće na ljubavnom planu se često odnose na ostvarenje ljubavne veze koja bi bila veoma strastvena, romantična, glamurozna i čarobna poput kraljevskih ljubavi iz bajki. U nastojanjima na prekidu samoće (dakle, u nastojanjima na ulasku u ljubavnu vezu) je na polju ljubavi lako mogu privlačiti moćne ličnosti, od većeg autoriteta kod kojih je lako uočljivo i dostojanstveno držanje i odlučan stav a onda kada se zaljubi i posveti ljubavnom odnosu sa nekim takvim (sa onim kojeg će smatrati dostojnim ozbiljne veze) pokazaće spremnost na ulaganje većeg truda i energije u cilju očuvanja ljubavi kako bi ta ljubav uspela i na duže staze.

Ono što, takođe, ovu ličnost karakteriše na polju ljubavi je i nezaustavljivo oslobađanje natprosečne i gotovo nadrealne količine ljubavne strastvenosti uz stavljanje akcenta na ekspresivnost u tom pogledu pa se njen ljubavni odnos u brojnim prilikama može opisati kao supernova ljubavnih strasti u kojoj ljubavne iskre lete na sve strane i gde sve pršti od strasti.

Međutim, kao što ume u brojnim prilikama da na vrlo ekspresivan način ispoljava ljubavnu strastvenost u ljubavnom odnosu prema onome koga voli dešavaće se takođe, da u nekim situacijama na eksplozivan način ispoljava i neke negativne emocije kao što je na primer ljubomora ali to će se obično ispoljavati u vezi u kojoj ne oseća dovoljnu sigurnost a ukoliko je ljubavna veza stabilna i takva da za nju procenjuje da ima potencijal da vremenom preraste i u brak to će se ipak znatno ređe dešavati (ili se uopšte neće ni dešavati).

Venera u Lavu ukazuje i na vrlo naglašeni talenat za glumu a prostorija u kojoj boravi ova ličnost bi često mogla biti ispunjena gromoglasnim smehom, muzikom, vedrim raspoloženjem i energičnošću jer će i ostale prisutne, na primer ukućane sa kojima deli životni prostor, podsticati na to da se više smeju, da pevuše i da budu uključeni u razne zanimljive aktivnosti po kući kojima će se prilaziti na zabavan i na kreativan način pa će izgledati i kao da se stalno nešto nesvakidašnje u kući dešava i kao da je sve dinamičnije a to se lako može uporediti i sa pozorišnom atmosferom jer bi neretko izgledalo gotovo kao u pozorištu gde je sve energično i u pokretu.

Autorka: Olivera Petković
TVOJA BUDUĆNOST - POGLEDAJ OVDE