Venera u Ovnu - ogledalce, ogledalce, ko je najlepši na svetu

Olivera Petković

Piše: Olivera Petković,
astrolog i osnivač agencije Astrum

Venera u Ovnu prevashodno ukazuje na razvijanje i negovanje ljubavi prema sebi koja često navodi i na postavljanje pitanja: ogledalce, ogledalce, ko je najlepši na svetu, a onda kada je neko zadovoljan sobom i kada voli i ceni sebe pokazaće volju i sposobnost da svoje srce (dušu) otvori još nekome, da zavoli još nekoga (po mogućstvu sličnijeg sebi) koga će obasipati svojom ljubavlju i kome će iskazivati divljenje i poštovanje.

Brojni primeri iz prakse otkrivaju hiperstrastvenu, zaljubljivu ali i moguću narcisoidnu prirodu ove ličnosti, fantastičnih moći zavođenja, koja postavljanjem pitanja, ogledalce, ogledalce, ko je najlepši na svetu, o sebi često otkriva: zaljubljenost u sebe (u smislu postojanja naglašene samosvesti o sopstvenoj vrednosti i o posedovanju i raspolaganju brojnim kvalitetima koji će se neskriveno pokazivati na otvoren i ponosan način), veću sigurnost u sebe, samouverenost i nepokolebljivost negovanja visokog mišljenja o sebi, što su kvaliteti koji će joj u mnogim prilikama predstavljati glavne adute (ili barem dati veliku prednost) prilikom polaska u ljubavnu ekspediciju, u osvajački poduhvat u ljubavi.

Ogledalo

Čudesne moći zavođenja kojima može biti obdarena na polju ljubavi će se često ogledati u tome što druga strana (koja usmerava ljubavno interesovanje ka njoj) veoma lako u njoj može prepoznati iskrenu želju da nekoga u ljubavi usreći, da ga učini draguljem svoje ljubavi koji će obožavati, ljubomorno ga od drugih samo za sebe čuvati, ponoseći se onim koga voli kao ostvarenim dragocenim dostignućem koje u životu mogu osvojiti samo neustrašivi, najuporniji i najstrastveniji osvajači u ljubavi.

Neodoljiva privlačnost u ljubavi kojom se može u brojnim prilikama isticati se ogleda i u njenoj visokoenergičnoj, živahnoj i vatreno strastvenoj prirodi koja lako može biti zaslužna i za stvaranje utiska kod drugih da, kao da je za ljubav punu uzbuđena stvorena. Kada oglasi svoj zov ljubavi, prilikom ljubavne potrage će, dakle, mnogima biti neodoljiva i poželjna na ljubavnom planu jer će drugima često biti privlačna i sama pomisao na ostvarenje ljubavne veze sa nekim ko je tako zavodljivo privlačan poput nje, ko izgleda kao romantični avanturista sposoban da u trenutku rasplamsa plamen ljubavne strasti i da ga zatim održava dugo vremena, ko je pritom i tako zanimljiv i primamljiv i zbog ostavljanja utiska da u ljubavi može pružiti uzbudljivo ljubavno iskustvo puno sladostrastvenih trenutaka i zadovoljstava prilikom uživanja u čulnim nasladama ljubavi.

Veliku pažnju obraća i na svoj estetski izgled trudeći se da u većini prilika izgleda atraktivno, "vamp" i ekstra doterano uz obavezan poneki dodatak/element koji bi naglasio figuru i fizičku privlačnost na način da bi na mnoge posmatrače takva efektna fizička spoljašnjost ostavljala utisak fatalnog izgleda. Iz tog razloga će u brojnim situacijama zaslužiti i epitet talentovane i fatalne zavodnice i iskusne srcelomke. Neretko je uočljiva i velika nestrpljivost kada joj se u ljubavi probudi interesovanje za osvajanjem onoga ko joj se u datom momentu zasvidi pa je u skladu sa tim često karakteristično i da će želeti da u ljubavi zavodi po kratkom postupku, hitnim "ubrzavanjem procedure".

Kada su u pitanju težnje na polju ljubavi, do većeg izražaja će dolaziti avanturistički i pustolovni duh vođen strastvenom željom za zadovoljenjem požudnih strasti uživanjem u čulnim zadovoljstvima ljubavi u sadašnjem trenutku. Naglašena eruptivna strastvenost u ljubavnom odnosu koja joj može biti vrlo svojstvena želeće stapanje sa nekim ko će, takođe, biti jednako ili približno strastven kako bi ljubavna veza figurativno izgledala kao "večno živa vatra". U brojnim prilikama ispoljavaće i romantične tendencije i nežniju stranu svoje ličnosti ali to bi moglo biti izraženije tek nakon boljeg upoznavanja prilikom dužeg zabavljanja u ljubavi.

Što se tiče iskazivanja osećanja u ljubavi, nastojaće da ljubavne emocije ispoljava na otvoren, nedvosmislen i ekspresivan način što se ponajviše odnosi na ispoljavanje uzbuđenja i vatrene strastvenosti u ljubavnom odnosu dok za ispoljavanje nežnosti može biti potrebno nešto više vremena. Praktikovaće direktan pristup prilikom zavođenja u ljubavi uz jasno pokazivanje iskrenih namera i želja po pitanju ljubavi.

Takođe, što se tiče ispoljavanja emocija, dešavaće se da se ekspresivnost prilikom ispoljavanja emocija ne odnosi samo na iskazivanje i ispoljavanje pozitivnih ljubavnih emocija već će takav način ispoljavanja emocija biti izražen i kod ispoljavanja i nekih negativnih emocija poput ljubomore, ljutnje, većeg neraspoloženja i sl. pa će u mnogim situacijama biti uočljive i plahovite i brzoplete reakcije kao i izgovaranje nekih oštrijih i neprimerenih reči koje bi bile izgovorene u afektu pod snažnim uticajem rasplamsanih vatrenih emocija.

Često može biti uočljivo i da na polju ljubavi ne trpi konkurenciju pa će u nekim situacijama do većeg izražaja dolaziti i takmičarski duh sa većom zainteresovanošću za "borbu" u ljubavi zarad osvajanja i zauzimanja pobedničkog trona u ljubavi ukoliko neko do te mere postane primarna želja njenog ljubavnog interesovanja da poželi da se u većoj meri aktivira, angažuje kako bi osvojila/ulovila tog nekog ko joj neprestano u mislima obitava.

Pokazivaće, takođe, i veće interesovanje za stupanje u brak ali težiće ka tome da u braku očuva dovoljno nezavisnosti i individualnosti jer ne voli nikome da se pokorava niti da od drugih zavisi. U ljubavnoj vezi kao i u braku neretko će ispoljavati i želju za uživanjem u osvajanju superiornijeg i dominantnijeg položaja želeći da se takmiči sa nekim sebi ravnim jer je mogu veoma uzbuđivati i takvi izazovi na polju ljubavi.

Venera u Ovnu Venera u Ovnu u natalnoj karti ukazuje na naglašen entuzijazam, strastvenost i impulsivnost. Ličnost nastoji da u ljubavi bude dovoljno opuštena i komunikativna i često može biti sklona slobodnijem i direktnijem pristupu na polju ljubavi. Mnoge individue sa Venerom u Ovnu veruju u ljubav na prvi pogled i mogu biti sklone češćem zaljubljivanju jer u ljubavi mogu biti snažno privučene fizičkim izgledom. Međutim, za održanje sklada kao i za dugotrajnost ljubavne veze, fizički izgled neće biti presudan, već će za to biti neophodna podudarnost stavova o shvatanju životnih vrednosti. Neretko može biti prisutna i konstantna potreba da se unosi ogromna količina ljubavi i strasti u sve što se radi i u sve čega se dotakne tako da ovakav uporni i istrajni duh predstavlja jako dobar temelj za postizanje mnogih životnih uspeha. Često može biti uočljiva i veća zahtevnost u pogledu očekivanja ne samo u ljubavi već i na poslovno-finansijskom planu tako da se može stalno tokom života težiti ka pomeranju granica sopstvenih mogućnosti u cilju unapređenja kvaliteta svog života.

Venera u Ovnu je znak novih početaka u ljubavi, tako da ovakav položaj usamljenima pruža povoljnosti u smislu lakšeg javljanja novih šansi za otpočinjanje novih ljubavnih veza dok, onima koji su u ljubavnoj vezi ili braku pruža mogućnosti za lakše prevazilaženje eventualnih problema u ljubavnom odnosu sa voljenom osobom tokom zajedničkog života. Ovo može biti i znak početka akcije, brzog planiranja stvari i preuzimanja inicijative. Dovoljno je samo da neka privlačna ideja zaokupira misli i pažnju ove osobe i već u sledećem trenutku pokazaće entuzijazam, spremnost i podstaknutost na akciju. Kada stvari ne idu planiranim tokom, biće uočljivo teže ispoljavanje osećaja razočarenja zato što će ličnost uglavnom biti sposobna da takvo razočarenje prihvati na dostojanstven način i da krene ispočetka.

Pozicija Venere u znaku Ovna je znak velikog entuzijazma ali, ukoliko je Venera u ovom položaju loše aspektovana postoji izraženija opasnost da ovakav početni entuzijazam osobu vrlo brzo napusti i da usled toga teže realizuje neke dugoročnije planove. Na polju ljubavi, pozicija Venere simbolizuje strast, nežnost i direktno i slobodno ispoljavanje emocija međutim, ukoliko u ovom položaju gradi određene nepovoljne aspekte sa drugim nebeskim telima "zaduženim" za ljubav, to može u značajnijoj meri otežati ispoljavanje najdubljih i najtananijih pozitivnih osećanja u ljubavi a u tom slučaju postoji i izraženija opasnost od ispoljavanja sklonosti ka povremenom zanemarivanju osećanja voljene osobe usled čega ova ličnost može češće ostavljati utisak postojanja želje za emotivnim distanciranjem u ljubavnoj vezi ili braku. U tom slučaju joj ponekad može biti teško i da zamisli kako se voljeno biće oseća i tada može izaći na površinu i druga egoističnija strana njene ličnosti.

Venera u vatrenom i kardinalnom znaku Ovna ukazuje i na izraženu tendenciju ka olakom i hrabrom prihvatanju nekih rizika u životu što rezultira ili neumornim, preduzimljivim i neustrašivim odnošenjem prema životnim problemima ili rezultira neodgovornim i nepromišljenim dovođenjem sebe u nepoželjne situacije, u zavisnosti od prirode aspekata koje Venera u ovom položaju gradi sa ostalim nebeskim nosiocima sudbine. Ovo neretko može biti i pokazatelj energičnosti, dinamičnosti, vitalnosti, nezavisnosti, radoznalog i pustolovnog duha koji voli da uživa u sadašnjem trenutku. Takođe, ova individua ne dozvoljava da je drugi oblikuju, jer kod nje često može dolaziti do buđenja snažnog i samosvesnog vođe u njoj koji tačno zna šta želi u svom životu i koji nastoji da do ostvarenja svojih zacrtanih planova dođe držeći se strogo svojih principa. Dodatno, ukazuje i na naglašen vatreni temperament i na kratak fitilj koji može doprineti ostavljanju utiska izuzetno ljutite persone koja i za najmanju sitnicu može reagovati burno i ispoljavati osećanja besa.

Harmonični aspekti Venere u ovom položaju u dodatnoj meri podstiču ispoljavanje pozitivnih karakteristika što može predstavljati ključ koji otvara vrata uspeha kada su u pitanju neki krupniji i ambiciozniji životni ciljevi. U tom slučaju novac i ljubavna strast predstavljaju glavne kategorije koje će ispunjavati život i koje će ga činiti lepšim i lakšim. Disharmonični aspekti mogu naprotiv u velikoj meri otežati ispunjenje punog potencijala, naročito na ljubavnom polju kao i na poslovnom i finansijskom planu.

Autorka: Olivera Petković
TVOJA BUDUĆNOST - POGLEDAJ OVDE