Venera u Strelcu - uzvišena, božanska ljubav

Olivera Petković

Piše: Olivera Petković,
astrolog i osnivač agencije Astrum

Venera u Strelcu Venera u Strelcu je peregrinirana što znači da nije ni u jednom od digniteta odnosno ne nalazi se ni u jednom od svojih osnovnih dostojanstava već je prinuđena da "sarađuje" i da deluje udruženo sa Jupiterom koji je vladar znaka Strelca. Ova pozicija Venere ne predstavlja njeno nepovoljno dostojanstvo jer se ovde ne radi o težnji za negacijom nežne i telesne/čulne ljubavi već se radi o tome da se duša ne zadovoljava na ovom nivou nego teži ka ekspanzivnom širenju svoje ljubavi i uzdizanju pojma ljubavi na viši, duhovni nivo. Iz ovog razloga, ovako pozicionirana planeta ljubavi podstiče želju za ostvarenjem dublje emotivne povezanosti sa voljenom osobom u ljubavnom odnosu. Kategorija slobode i kategorija dobra su ideje koje otelovljuju uzvišenu, duhovnu ljubav koja se često postavlja iznad ovozemaljskog niskog i materijalnog uživanja u čulnim predstavama ljubavi.

Venera u Strelcu ukazuje na to da osoba često vrlo jasno nastoji da gaji i da održava optimističan pogled u ljubavi. Svojom veselom, bezbrižnom i razdraganom pojavom unosi radost gde god da se pojavi i širi pozitivne vibracije u svom okruženju. U ljubavi poseduje sposobnost da svojom harizmatičnom ličnošću i svojim amorovim strelama za vrlo kratko vreme "ustreli", prodre i unese sreću i ljubavnu čežnju u celokupno biće svog ljubavnog objekta tj. u srce svoje voljene osobe. Iako kod ove osobe prevashodno može biti naglašena žudnja za avanturama kako u životu tako i u ljubavi, to ne dovodi nužno do zaključka da će osoba biti manje zainteresovana za ljubavnu vezu i za vezivanje u ljubavi tj. za brak. Naprotiv, ostvarenje srećnog i uspešnog ljubavnog partnerskog odnosa svakako predstavlja jedan od važnijih ciljeva ka čijem ostvarenju osoba teži tokom svog života ali, osoba će želeti da "uplovi" dublje u ljubavnu vezu samo ukoliko proceni da ta ljubav može da joj bude velika motivaciona snaga u životu koja će moći da joj proširi vidike i da joj omogući da doživi nešto novo u svom životu.

Za mnoge osobe sa Venerom u Strelcu važi da nisu sklone predrasudama već da nastoje da budu dovoljno tolerantne kada je u pitanju poštovanje različitosti. Ljubavni odnos odnosno ljubavnu vezu mogu doživljavati kao izazov koji može da im proširi vidike i da im oplemeni horizonte saznanja o životu i o svetu. Osim što teže da razvijaju i da usavršavaju svoju ličnost kroz ljubavni odnos, u životu mogu imati širok spektar interesovanja i više ciljeva koje žele da ostvare.

Ovako pozicionirana Venera u natalnoj karti često ukazuje i na visok nivo samopouzdanja, na ogromnu veru u sebe i na plemenitost, karakterističan je pozitivan stav prema životu uz konstantno prisutnu optimističnu veru u bolju i svetliju budućnost. Pošto Strelac razapinje svoju strelu na gore, Venera u ovom položaju podstiče težnju za ostvarenjem uzvišene ljubavi koja se na neki način može poistovetiti sa božanskom ljubavlju.

Ideal slobode zauzima važnu ulogu i predstavlja prvi princip i osnovno načelo koje je pokretač stvari. Suštinska priroda ovog bića se sastoji u težnji za slobodnim ispoljavanjem svoje individualnosti, u očuvanju svog integriteta kao i u ostvarenju čvršće nezavisnosti tako da, kada je u pitanju polje ljubavi ovoj osobi će najviše odgovarati neko ko neće sputavati i ograničavati njene aktivnosti jer veoma ceni svoju slobodu i ne trpi okove. Uz ideju slobode, ideja dobra takođe, predstavlja vrlo značajnu vrednosnu kategoriju na hijerarhijskoj lestvici životnih vrednosti. Ideja dobra se poistovećuje sa božanstvom dok se ostvarenje ovog životnog ideala ogleda u nastojanju na vođenju moralnog života. Dakle, naglašena je potreba za jasnim i otvorenim izražavanjem svojih moralnih načela kao i potreba osobe da bude uzor drugima, da im pomaže u izgrađivanju njihovih vrlina i da kod njih podstiče buđenje glasa savesti.

Venera u Strelcu ukazuje i na potrebu za usavršavanjem znanja i sposobnosti kao i na potrebu za sticanjem višeg obrazovanja. Naglašena je i ljubav prema putovanjima tako da postoji velika šansa da baš na nekom od svojih putovanja upozna i svoju veliku ljubav. U međuljudskim odnosima a naročito na polju prijateljstva osoba često ostvaruje dobru komunikaciju i skladno slaganje sa onima koji imaju sklonost ka duhovnom i koji dele njenu životnu filozofiju kao i sa onim osobama koje se bave nekim kreativnim aktivnostima, posebno pisanjem.

Autorka: Olivera Petković
TVOJA BUDUĆNOST - POGLEDAJ OVDE