Mesec u četvrtoj kući - stub porodice

Olivera Petković

Piše: Olivera Petković,
astrolog i osnivač agencije Astrum

Mesec u četvrtoj kući neretko ukazuje na emotivno toplu, porodičnu, brižljivu, saosećajnu, duševnu i nežnu osobu okrenutu porodičnom životu, domaćinstvu, ognjištu, korenima i tradiciji, težeći ka očuvanju vrednosti porodično-bračnog života. Često je prisutna težnja ka postizanju emotivne sigurnosti i sklada na porodičnom i ljubavnom planu.

Osećanja i emocije najčešće ispoljava na nežan, iskren i topao način. Što se tiče emocija ranjive i krhke je prirode i mnogo puta se dešava da joj osećanja budu povređena. Pa ipak, bez obzira na to, u mnogim situacijama se dešava da donosi odluke "srcem a ne glavom" dopuštajući osećanjima da je vode kroz život. Kada je savladaju jake emocije ne libi se i da zaplače, ne krijući svoju tugu ili radost pred drugima.

Mesec u četvrtoj kući koja je vodena i angularna (ugaona) kuća obično upućuje na to da ovoj ličnosti porodica zauzima veoma važno mesto na hijerarhijskoj lestvici životnih vrednosti i da se, (kada se radi o ostvarenju i očuvanju porodičnog mira i harmonije), pokazuje vrlo odgovornom, posvećenom i privrženom. Nastoji da bude stub porodice jer duša ovog bića još od mladosti u svojim mislima nastoji da kreira planove o zasnivanju savršene porodice i porodičnog doma koji odiše toplinom i sigurnošću.

Neretko je prisutna veća vezanost za matičnu (primarnu) porodicu, uočava se i veći uticaj roditeljskog i porodičnog vaspitanja i nasleđa po pitanju shvatanja životnih vrednosti: porodice, ljubavi, braka...

Za ovu individuu porodica je svetinja a brak institucija. Prema članovima svoje porodice i prema svojoj voljenoj osobi nastoji da se odnosi zaštitnički i brižljivo ali ponekad može biti uočljivo i posesivno ponašanje. Sebe najčešće doživljava stubom domaćinstva, voli da uživa u skoro svim stvarima koje se tiču vođenja domaćinstva odražavajući svoj autoritativni duh i želju za preuzimanjem kontrole na ovom životnom polju.

Veoma uživa i u ulozi domaćina u familijarnim i prijateljskim okupljanjima, vodeći brigu o organizaciji takvih susreta u svom domu, u cilju stvaranja što pozitivnije atmosfere u kojoj će svima biti prijatno i u kojoj će uživati kao da su u sopstvenom domu.

Kada se radi o uređenju porodičnog doma i o ispunjavanju kućnih obaveza u vođenju porodičnog domaćinstva, pokazuje smisao za praktično usmeravajući svoju pažnju na konkretna rešenja i na mnoge ideje koje su realno izvodljive i primenjive u praksi.

Može biti vrlo naglašen uticaj majke (još iz detinjstva) ali ova ličnost se i sama u mnogim situacijama prema drugima ponaša kao da im je majka, nastojeći na predočavanju svog mišljenja, vođenju brige o tuđim problemima i želeći da se primenjuju saveti koje ona daje kao i da se postupa onako kako ona smatra da je za njih najbolje.

Često se primećuje i snažna emotivna vezanost za prošlost, odnosno za sećanja na neke ljude i događaje koja evociraju prijatne uspomene iz prošlosti.

Na ljubavnom planu, može biti uočljiva potraga za emotivnom sigurnošću i za postizanjem što čvršće ljubavne povezanosti odnosno za ostvarenjem skladnog i dugotrajnog braka. Ova osoba dakle, što se tiče ljubavne veze više preferira perspektivnu ljubavnu vezu na duge staze koja ima ozbiljne izglede za brak dok je u znatno manjoj meri privučena ljubavnim avanturama bez sigurne budućnosti.

Dodatno, ova pozicija Meseca kod nekih osoba nagoveštava i mogućnosti za češću promenu mesta stanovanja.

Autorka: Olivera Petković
TVOJA BUDUĆNOST - POGLEDAJ OVDE