Mesec u sedmoj kući - kao stvoreni za brak

Olivera Petković

Piše: Olivera Petković,
astrolog i osnivač agencije Astrum

Mesec u sedmoj kući koja je vazdušna i ugaona (angularna) kuća neretko ukazuje na emocionalno inteligentnu, ekstrovertnu, prefinjenu i uravnoteženu ličnost sa snažno razvijenim osećajem za pripadnost grupama i otvorenošću prema partnerstvima. Društveno je biće s razvijenom empatijom i sposobnošću pružanja ogromne količine ljubavi i dobročiniteljstva dragim, bliskim osobama iz svog okruženja. Svoja najdublja osećanja i emocije najčešće izražava na odmeren i razuman način, pažljivo birajući prigodne situacije i trenutke za to, kako bi lakše stvorila balans između svojih želja i potreba i onoga što drugi od nje očekuju.

Pristup stvarima u životu je najčešće vrlo uravnotežen, komunikacija diplomatska a ponašanje rafinirano. Prisutno je i nastojanje na smirenom i kulturnom rešavanju eventualnih nesporazuma uz često prisutnu želju za postizanjem harmoničnih interpersonalnih odnosa. Dakle, često je uočljiva težnja ka izbegavanju sukoba bilo koje vrste i želja za vođenjem mirnog dijaloga koji može obezbediti stabilnost situacije i uspostaviti skladan poredak stvari prilikom aktuelnih životnih dešavanja.

Mesečeva pozicija u sedmoj kući daje snažne indicije o postojanju većeg interesovanja za uzimanje učešća i davanja sopstvenog doprinosa u javnom životu, pa je stoga, često prisutna i želja za odabirom profesije i posla koji će imati jake veze s javnošću kao što to mogu biti zanimanja koja naročito imaju veze sa sledećim oblastima: politikom, muzikom, glumom itd. Bitno je napomenuti i postojanje naglašenog potencijala za ostvarenje veće popularnosti u javnosti kao i mogućnosti za ostvarenje zavidnog poslovnog i društvenog ugleda do čega se najčešće dolazi usled lako uočljivih talenata, sposobnosti i prepoznatljivih vrlina koje individua ispoljava i pokazuje na ovom životnom polju.

Ostvarenje srećnog braka može biti od krucijalnog značaja za dostizanje potpunog unutrašnjeg balansa (duševnog blaženstva). To može biti primarna težnja u životu individue i može predstavljati njenu glavnu životnu preokupaciju. Prisutna je dakle, težnja ka dostizanju većeg životnog ispunjenja kroz brak. Međutim, usled učestalijih dubljih razmišljanja na tu temu kao i usled veoma pažljivog i opreznog razmatranja mnogih prilika i šansi koje se mogu u životu pružiti, neretko je uočljiva i snažnija neodlučnost po pitanju stupanja u brak jer osoba može postavljati veoma visoke standarde i imati znatno veća očekivanja od ponuđenog.

Međutim, bez obzira na to, često se za osobu sa Mesecom u sedmom polju može reći da je kao stvorena za brak jer često upravo brak u životima ovih osoba zauzima vrhovnu poziciju na hijerarhijskoj lestvici životnih vrednosti. Bračne (i porodične) vrednosti ume visoko da ceni a ispunjavanju bračnih dužnosti najčešće prilazi s dužnim poštovanjem.

Sebe u braku vidi potpuno ravnopravnom i vrednom poštovanja, dovoljno tolerantnom, punom razumevanja i spremnom na otvorenu komunikaciju i razumne ustupke i kompromise a naročito u situacijama kada od toga u većoj meri zavisi održanje skladnog slaganja na ovom životnom polju. Ukoliko u ljubavi napravi pogrešan izbor bračnog partnera/partnerke, neće želeti da trpi u lošem braku već će nastojati na razvodu pa se neretko dešava i da osoba u potrazi za srećnim brakom ostvari i više brakova.

Dodatno, ovaj položaj Meseca ukazuje i na to da može biti karakteristična i snažna receptivnost u umetnosti i sposobnost natčulne percepcije metafizičke dimenzije umetnosti.

Autorka: Olivera Petković
TVOJA BUDUĆNOST - POGLEDAJ OVDE