Mesec u petoj kući - magnet u ljubavi

Olivera Petković

Piše: Olivera Petković,
astrolog i osnivač agencije Astrum

Mesec u petoj kući neretko ukazuje na pozitivno nastrojenu, ekstrovertnu, srdačnu, emotivno toplu, ekspresivnu i širokogrudu osobu. Druželjubive i zabavne je prirode, trudeći se da u mnogim prilikama bude nasmejanog lica i vedrog duha. Nastoji da ostavlja dobar, pozitivan utisak na ljude oko sebe i da svojim delima i ponašanjem zavređuje tuđu pažnju i da zaslužuje poštovanje drugih ljudi.

Svoja osećanja i emocije najčešće ispoljava na sasvim otvoren, prirodan i spontan način a svoje namere, težnje i želje izražava vrlo direktno i bez ustezanja.

Poseduje dobro razvijeno "estetsko čulo" tj. urođeni smisao za lepo težeći da je čak i neke sasvim obične stvari iz svakodnevnog života zadovoljavaju u estetskom pogledu. U skladu sa tim, veoma vodi računa kako o svom izgledu, tako i o svojim emocijama, osećajući potrebu da joj svakodnevica uvek bude ispunjena osećanjima sreće i zadovoljstva na ovim životnim poljima.

Kada je reč o osećanjima u ljubavi, neretko je naglašena zaljubljiva priroda a može se reći i da je duša ovog bića zaljubljena i u sam pojam ljubavi. Pa ipak, trudi se da izbegava pravljenje grešaka u ljubavi učeći se najčešće na greškama iz mladosti svoje majke.

Mesec u petoj kući koja je vatrena i sledujuća (sukcedentna) kuća često ukazuje na dušu satkanu od uzburkanih ljubavnih emocija i na, tako reći nezasitu potrebu duše za strašću, nežnošću, pojačanom pažnjom i romantikom, odnosno na večno postojeću žudnju za ljubavlju. Može dakle, biti konstantno prisutna potreba za dobijanjem ogromne količine ljubavi u kojoj će vatreno-strastvena priroda ovog bića uživati svojim čulima i osećati sigurnost u svojoj duši.

Ovo biće je u ljubavi "večno živa vatra" a ljubavni život nalik je na "vulkan" snažno uzavrelih ljubavnih emocija koji "preti" da u bilo kom momentu "eruptira".

Takođe, naglašena želja da se u gotovo svakom trenutku bude "centar sveta" svojoj voljenoj osobi ponekad nameće i pojačanu želju za prenaglašenom kontrolom i dominacijom u ljubavnom odnosu pa i za eksplozivnim ispoljavanjem negativnih emocija poput posesivnosti i ljubomore. U mnogim situacijama se lako uočava i sklonost ka preteranom dramatizovanju ljubavne situacije.

Bez obzira na to, za mnoge osobe sa ovom Mesečevom pozicijom može se slobodno reći da su "magnet u ljubavi", odnosno da umeju da privlače ljubav i da poseduju naglašene mogućnosti za ostvarenje sreće u ljubavi (na šta naravno utiču i mnogi drugi relevantni faktori koje treba uzeti u obzir).

Bitno je napomenuti i da je ovo "umetnička duša" sa snažno izraženim reakcijama na umetnost i sa sposobnošću dublje percepcije umetnosti, a nije isključena ni mogućnost bavljenja nekom veštinom koja uključuje prisustvo umetničkog talenta i umetničkih sposobnosti.

Dodatno, ovaj Mesec nagoveštava i prisutnu veliku ljubav prema deci kao i mogući talenat uspostavljanja dobrog odnosa sa decom u smislu uspešnog vaspitanja dece.

Autorka: Olivera Petković
TVOJA BUDUĆNOST - POGLEDAJ OVDE