Bik i Ribe slaganje - magična ljubavna romansa

Olivera Petković

Piše: Olivera Petković,
astrolog i osnivač agencije Astrum

Bik i Ribe

Bik i Riba kao ljubavni par neretko mogu pokazati da umeju biti vrlo usklađeni, jedno drugom posvećeni, deleći brojne iste ili slične životne vrednosti, mnoga podudarna shvatanja i ciljeve a među njima se može roditi duboko emotivna, nežna, romantična, senzualna, sanjalačka, maštovita i idealistička ljubav koja se može nazvati magična ljubavna romansa.

Kod mnogih potencijalnih ljubavnih parova sa ovom kombinacijom znakova u ljubavi se još kod prvih naznaka postojanja ljubavne privlačnosti među njima može uočiti prisustvo snažne ljubavne požude koja ih često dovodi u situaciju da gotovo neprestano misle jedno na drugo.

Međutim, nakon rađanja takve ljubavne čežnje mnogi od njih dolaze u situaciju da ne znaju kako da otpočnu ljubavnu vezu (iako osećaju da to žele čitavim svojim srcem, telom i dušom) pa se neretko dešava da dolazi i do vremenskih odlaganja i odugovlačenja po pitanju početka tj. započinjanja ljubavne veze i njihov ljubavni status postaje izuzetno komplikovan.

Onda kada, dakle, dođe do razvijanja jakih ljubavnih emocija među njima (sa prisutnom snažnom zajedničkom, dakle obostranom, željom za otpočinjanje ljubavnog kontakta), do eventualnih poteškoća može lako doći zbog pojave inertnosti i/ili stidljivosti po pitanju preduzimanja konkretnih koraka za otpočinjanje ljubavne veze jer će znak Ribe u većini slučajeva o takvoj ljubavnoj romansi samo čežnjivo sanjati i maštati i razmišljati o sakupljanju hrabrosti za preduzimanje nekih koraka koji bi doveli do razvoja ove ljubavne priče ali bez sasvim jasnih ideja za sprovođenje tih planova i u delo dok će Bik u mnogim situacijama biti vođen mišlju da treba strpljivo čekati da se stvari u ljubavi tako reći same od sebe dese tj. da stvari u ljubavi ne treba požurivati već da one treba da se dešavaju polako, natenane i nekim svojim prirodnim tokom.

Iz ovog razloga se neretko dešava i da potencijalni ljubavni par Riba i Bik bude spojen posredstvom nekih zajedničkih prijatelja, prijateljica, poznanika, kolega, koleginica itd. tako što će neko od njih prenositi ljubavne poruke, pozdrave i komplimente koje jedno drugom upućuju a moglo bi lako doći i do organizovanja ljubavnog sastanka na taj način.

Ali, zato, onda kada dođe do realizovanja prvog ljubavnog kontakta u smislu otpočinjanja ljubavnog zabavljanja, tada mogu jasnije pokazati potencijal koji poseduju po pitanju uspešnog razvijanja ljubavne priče koja bi mogla biti baš lepa i uzbudljiva ljubavna priča i prava magična ljubavna romansa.

I Bik i Ribe su sentimentalne, romantične duše sa izraženom osećajnošću pa su veliki izgledi da njihov ljubavni odnos bude pun nežnih dodira, zagrljaja, čulnih zadovoljstava, uzajamnog razumevanja, privrženosti i topline.

U osnovi ovo može biti prelepa i zanimljiva astrološka kombinacija ali ponekad se mogu primetiti i neka složenija i komplikovanija neslaganja a pogotovo u situacijama u kojima Riba neke stvari u životu posmatra suviše sa idealističkog stanovišta (stavljajući previše akcenat na duhovnost i na idealizam) a Bik na to istovremeno nastoji da gleda sa prizemnije praktičnije strane (stavljajući akcenat na materijalno i na realno opipljivu korist) ali mu nije lako da pronađe meru u tome pa pretera i tada obično dolazi do sukoba mišljenja među njima.

Međutim, mnogi parovi sa ovom kombinacijom znakova u ljubavi pokazuju da se vremenom mogu jako uspešno prilagoditi i po takvim pitanjima (idealizam/materijalizam) i da mogu čak uspeti da jedno na drugo deluju i vrlo nadahnjujuće i inspirativno i u tom smislu da jedno drugom mogu proširiti vidike po pitanju mnogih tema a u mnogim situacijama ujedno mogu i jedno od drugog dosta toga i naučiti.

Bik i Riba je zemljano vodena astrološka kombinacija koja neretko ukazuje na to da se i mnogi snovi mogu pretočiti u realnost, pogotovo u tom smislu da mnoge od želja o čijem ostvarenju Riba sanja i mašta Bik može zaista i realizovati a, naravno, podrazumeva se da je potrebno da postoji dovoljno spremnosti na adekvatne kompromise među njima.

Kombinacija Bik i Ribe u ljubavi najčešće poseduje naglašen potencijal za ostvarenje dobrog slaganja i vrlo harmoničnog ljubavnog odnosa tj. ljubavne veze. Bez obzira na to što su Bikovi generalno više okrenuti ka praktičnoj strani života i vole da i u ljubavi snažno uživaju u čulnim zadovoljstvima, ipak često mogu pronaći zajednički jezik sa Ribama koje ljubav najčešće doživljavaju na jedan dublji način kao potpuno sjedinjenje dvaju duša i kao njihovo spajanje u Jedno biće. Ono što može u značajnijoj meri uticati na ostvarenje snažnije međusobne bliskosti kod ovog ljubavnog para je i obostrana potreba za ostvarenjem romantičnog ljubavnog odnosa koji često podrazumeva romantične izlaske sa večerama pod svetlošću sveća i uz dobro vino, duge i neobavezne šetnje parkovima, izlete u prirodu, svakodnevno opuštanje uz omiljene filmove i serije, svilenu posteljinu, itd. Takođe, ovaj ljubavni par često nastoji da se zajedničkim snagama suprotstavlja svim teškoćama svakodnevnice.

Ono što može povremeno izazivati javljanje nesporazuma u ovoj ljubavnoj vezi može biti nedovoljna spremnost Bika da sasluša i bolje razume neke želje, potrebe i osećanja kod Riba. Iz tog razloga može dolaziti do javljanja nekih neslaganja i nesuglasica jer Ribama se i češće može događati da nisu u ljubavi najispunjenije tj. lako se može događati da im neka očekivanja u ljubavi nisu ispunjena na priželjkivani način.

Bikovima u ovakvoj ljubavnoj vezi često može smetati potreba Riba da se povremeno povuku u neki svoj svet pun mašte i raznih ideala kao i potreba za sanjarenjem i pravljenjem nekih dugoročnijih planova iz razloga što su Bikovi sačinjeni od trenutka i realnosti oslanjajući se uglavnom na opipljive i prizemne stvari žele da realnim sagledavanjem mogućnosti dođu do ostvarenja veće sigurnosti u životu. Dodatno kombinacija Ribe i Bik u ljubavi može ukazivati i na izraženiju opasnost od povremenog javljanja snažnijeg emotivnog zahlađenja ljubavnog odnosa (naročito ukoliko su relevantni aspekti za ljubav u ličnim horoskopima kod ovog ljubavnog para nepovoljniji) iz razloga što se Bikovi ne pokazuju naročito veštim da pruže utehu i podršku Ribama u situacijama kada im je to potrebno a takođe Bikovima često može u većoj meri smetati i povremeno nervoznije ponašanje Riba.

Generalno uz adekvatan obostrani pristup u ponašanju, načinu komunikacije kao i uz postojanje dovoljno harmoničnih aspekata u ličnim horoskopima ovog ljubavnog para, postoje naglašene mogućnosti za ostvarenje vrlo istrajne ljubavne povezanosti i dugotrajne ljubavne veze.

Autorka: Olivera Petković
TVOJA BUDUĆNOST - POGLEDAJ OVDE
Vidi i ostala slaganja znakova: Kombinacije horoskopskih znakova