Sunce u petoj kući - ljubav kao večno živa vatra

Olivera Petković

Piše: Olivera Petković,
astrolog i osnivač agencije Astrum

Sunce u petoj kući koja je vatrena i sledujuća (sukcedentna) kuća nagoveštava naglašenu potrebu za ljubavlju, strašću, nežnošću, lepotom i romantikom. Na ovu ličnost usamljenost jako loše utiče, teži da joj srce uvek bude ispunjeno ljubavlju i toplinom. Suština ljubavi se ovde ogleda u pronalaženju životnog saputnika koji će konstantno tokom celog života ovu osobu obasipati pažnjom, ljubavlju, nežnošću i koji će umeti da održava plamen ljubavne strasti za celi život.

Prisutna je dakle, težnja za ljubavnom strašću koja godinama ne jenjava i koja konstantno dobija novu energiju za održavanje takve plamteće ljubavne strasti koja treba biti nalik na "večno živu vatru".

Ljubav kao "večno živa vatra" je ono što dušu ispunjava srećom i najvećim zadovoljstvom. Takva ljubav treba biti poput Sunca koje večno na nebu plamteći sja.

Gete je napisao: Nema Sunca bez svetlosti, ni čoveka bez ljubavi i Nikad nije zaista ljubio onaj koji misli da je ljubav prolazna. U istinsku ljubav se, dakle, veruje - za njom se traga, od ljubavi se ne beži jer tek u ljubavi život cveta. A ljubav može da procveta kao cvet i na najkamenitijem tlu...

Cvet

Sunce u petoj kući daje jake indicije i o naglašenom kreativnom potencijalu tako da ličnost može biti veoma obdarena veštinom kreativnog načina ispoljavanja svojih osećanja, sposobnosti, talenata i ideja. Ova sunčeva pozicija neretko otkriva i da ova individua svoje lično ispunjenje teži da pronalazi u aktivnostima koje prvenstveno zadovoljavaju njen estetski ukus odnosno onaj kutak njene ličnosti koji je zadužen za "estetsko čulo". Sreću pronalazi u ljubavi, zadovoljstvima, lepotama u prirodi i umetnosti što je inspiriše i pomaže joj i u cilju lakšeg aktiviranja njene kreativnosti i ispoljavanja kreativnog potencijala koji poseduje.

U mnogim prilikama je prisutna težnja za zadovoljstvima (u čulnom obliku) kao posledica izrazite potrebe za uživanjem u lepoti, ljubavi (čulnim/telesnim nasladama ljubavi) i u komfornim (i luksuznim) stvarima u životu. Na stvari i situacije u kojima se može prepoznati šansa za postizanje takvih zadovoljstava posmatra se oportunistički s namerom da se što pre preduzme odgovarajuća akcija koja bi dovela do realizacije zadatog cilja.

Sunce u petoj kući često ukazuje na vrlo darovitu i simpatičnu osobu energičnog duha i željnu uspeha po pitanju dostizanja svojih ambicioznih ciljeva. Prepoznatljiva harizma, neodoljiv šarm i širok osmeh čine je dopadljivom i popularnom. Dostojanstvena, puna samopouzdanja, čvrstih stavova i jake volje samouvereno kreće u osvajanje životnih pobeda.

Prilikom nastojanja na kreiranju i realizaciji planova uočljiva je otvorenost za saradnju, entuzijazam, pozitivna energija i ogromna doza samopouzdanja. Prisutna je dakle, vera u uspeh, sreću i napredak. Optimizam je često na vrhuncu i želja za zadovoljstvima - za ubiranjem plodova svog truda i napora motivišuća je snaga koja je gura napred.

Ova pozicija Sunca neretko otkriva i vrlo naglašenu potrebu za roditeljstvom i na potencijal za ostvarenje vitalnog i uspešnog potomstva. Često može biti prisutna i veća zainteresovanost za pedagoški rad i/ili za obavljanje poslova u kojima se akcenat stavlja na zaštitu prava dece.

Autorka: Olivera Petković
TVOJA BUDUĆNOST - POGLEDAJ OVDE