Sunce u osmoj kući - feniks u punom sjaju

Olivera Petković

Piše: Olivera Petković,
astrolog i osnivač agencije Astrum

Sunce u osmoj kući koja je vodena i sledujuća (sukcedentna) kuća generalno ukazuje na vrlo pronicljivu personu istraživačkog i detektivskog uma sa naglašenom dubokom emotivnošću, čija iskonska potreba za introspekcijom joj neretko pomaže na putu njenog prosvetljenja i pozitivne transformacije njene ličnosti.

Za ovu osobu se može reći da je feniks u punom sjaju u tom smislu što nastoji da pokazuje snagu i istrajnost da se, kad god je potrebno, uvek iznova "diže iz pepela" i da se trijumfalno vraća na put uspeha želeći da na kraju svakog svog životnog poduhvata zasija svom snagom svoje ličnosti, da dokaže svima da je dorasla mnogim životnim izazovima, da može da ostvari svoje velike ambicije i da se transformiše ponovo i ponovo.

Mitsko biće feniks
Feniks, autor slike: Friedrich Johann Justin Bertuch

U mnogim situacijama do izražaja dolazi naglašen magnetizam ličnosti, strastvena i senzualna priroda, zavidna snaga volje i želja za doživljavanjem iskustava u životu na celovit i potpun način usled čega su joj gotovo uvek sva čula u stanju pripravnosti. Često može biti uočljiva i izražena želja za preuzimanjem kontrole nad svojom sudbinom.

Ponekad mogu biti uočljive veće promene raspoloženja koje idu iz krajnosti u krajnost: od stanja euforije do osećanja veće zabrinutosti i neraspoloženja pa se u takvim epizodama života najčešće i rađa izrazita potreba da se pronikne u mnoge tajne koje skriva ljudska duša/psiha u cilju osvešćivanja što većeg broja emocija kako bi se uspostavila što bolja kontrola nad njima.

Sunce u osmoj kući neretko ukazuje na komplikovan psihički život tj. na moguće komplikovane emocije uz želju za što boljim sagledavanjem sebe i razumevanjem i osvešćivanjem/rasvetljavanjem sopstvenih osećanja koja su najčešće vrlo duboke prirode kako bi se došlo do dostizanja što bolje samokontrole i samim tim do pozitivne transformacije sopstvene ličnosti.

Osim želje za istraživanjem sopstvenog unutrašnjeg sveta, fokus interesovanja ovog bića se često usmerava i u pravcu istraživanja raznih tajni i misterija u svetu u kojem živimo kao i u čitavom univerzumu a koje nauka ne objašnjava uvek na zadovoljavajuć način, želeći da se uhvati u koštac sa nekim od teorija koje se smatraju najzanimljivijim i/ili najšokantnijim.

Neke od tema koje ovoj individui mogu biti naročito interesantne i privlačne za proučavanje su: značenje određenih simbola i tajnih kodova, mitovi, drevna znanja i tajne, čeprkanje po prošlosti, teorije o vanzemaljcima, tumačenje određenih astronomskih pojava, tekstovi o verovanjima o životu nakon smrti, taktike u poslovanju koje koriste milijarderi itd.

Dakle, ova ličnost obožava misterije i za sebe smatra da je veoma dobra u razotkrivanju tajni. Nastoji da otkriva i nešto drugačiju sliku mnogo čega što se zbivalo u prošlosti ali, ništa manje strastveno voli da se bavi i proučavanjem mnogih misterija i tajni aktuelnih u sadašnjem trenutku tj. u sadašnjosti.

Na emotivnom planu radije bira da svoja najdublja suptilna osećanja zadržava za sebe (mada mnoge osobe sa ovako pozicioniranim Suncem vole da flertuju i vole uzbuđenja i ljubavne igrice), ipak neretko teže dolazi do snažnijeg zbližavanja možda baš usled mogućeg neadekvatnog ispoljavanja nežnosti, privrženosti i najdubljih ljubavnih osećanja.

Na poslovnom planu je za ovu ličnost karakteristično da u mnogim situacijama pokazuje svoja očekivanja kako joj je potrebno da je osobe iz poslovnog okruženja poštuju i priznaju njene zasluge. Onda kada smatra da je zasigurno u pravu tada često ispoljava i potrebu da to i dokazuje, uz snažnu odlučnost da po tom pitanju "stvari izgura do kraja". Više puta u toku života dešavaće se i da se verbalno sukobljava sa autoritetima na poslu, a na privatnom/porodičnom planu u sukobe u komunikaciji najčešće ulazi sa ocem.

Sunce u osmom polju često otkriva i sklonost ka dominaciji i želju za upotrebljavanjem moći u cilju stvaranja povoljnih uslova za lakše postizanje neke pozitivne promene kao i to da ova ličnost veoma lako može postati opsednuta ostvarenjem nekog cilja.

Autorka: Olivera Petković
TVOJA BUDUĆNOST - POGLEDAJ OVDE