Sunce u četvrtoj kući - gazda domaćinstva

Olivera Petković

Piše: Olivera Petković,
astrolog i osnivač agencije Astrum

Sunce u četvrtoj kući obično ukazuje na porodičnu osobu koja nastoji da u porodici nameće svoj autoritet želeći da bude stub porodice i gazda domaćinstva. Dakle, nastoji da bude aktivno uključena u sva dešavanja u porodici: u porodičnim odnosima, u svim dešavanjima u porodičnom domu i u sve što se tiče domaćinstva. Želi da se za sve pita, da bude gazda u kući, da nadgleda ponašanje ostalih članova porodice, da joj oni iskazuju strahopoštovanje pa i da u većoj meri kontroliše situacije na porodičnom planu, u smislu da ponekad smatra da ima prava da zahteva i da joj ostali članovi porodice budu u svemu lojalni i da joj polažu račune za sve što rade želeći da i na taj način ispoljava svoju želju za dominacijom u porodici. Iz tog razloga, u mnogim situacijama ume da ostavlja i utisak preterano stroge osobe.

Na hijerarhijskoj lestvici životnih vrednosti porodica dakle, zauzima najviše mesto i sav fokus interesovanja se usmerava u pravcu svih dešavanja koja se tiču porodice, porodičnog doma i domaćinstva. Želja za aktivnim učestovanjem u svim dešavanjima na porodičnom planu potiče od potrebe za dostizanjem veće sigurnosti u okviru porodičnog života. Želja za ostvarenjem čvršće porodične sigurnosti se ogleda u težnjama za postizanjem skladnih porodičnih odnosa, za dostizanjem veće finansijske i materijalne/imovinske obezbeđenosti članova porodice i za održavanjem/negovanjem ugleda porodice.

Osoba kojoj je Sunce u četvrtoj kući često ispoljava i težnju da bude kontrolor i knjigovođa kućnog budžeta, želeći da vodi računa o prihodima i rashodima u kućnom budžetu i o načinima za vođenje čitavog domaćinstva. Kada je u pitanju novac, gotovo uvek će prioritet dati trošenju novca za kupovinu stvari za kuću i domaćinstvo dok će ispoljavati negodovanje kada se neko od ukućana ponaša rasipnički tj. kada troši veću količinu novca na neke luksuzne stvari koje se mogu smatrati nepotrebnim i/ili koje nisu namenjene za kuću.

Dakle, neretko je prisutna želja za sticanjem stvari za kuću i domaćinstvo i za uvećanjem imovine u cilju što bolje obezbeđenosti porodice u finansijskom i materijalnom pogledu. Takođe, iz tog razloga se često javlja i veće interesovanje za nasledstvo kao i za kupovinu nekretnina. Bitno je napomenuti i da će se ova ličnost truditi da sačuva stečeno i nasleđeno i da će pokazivati hrabrost i spremnost da odbrani svoja prava.

Ova ličnost je srdačna, druželjubiva, gostoprimljiva i ume da ceni tradicionalne vrednosti i da poštuje pretke. Tokom života će nastojati da održava kontakte i skladne međuljudske odnose sa mnogim članovima kako uže tako i šire familije.

Sunce u četvrtoj kući koja je vodena i angularna (ugaona) kuća nagoveštava evidentnu potrebu za emotivnom sigurnošću ali i naglašenu potrebu za uravnoteženim pristupom stvarima u životu jer snažna volja i podsvest ovde mogu dobro sarađivati a razum i osećanja su neretko u ravnoteži što čini dobru osnovu da ova individua u suštini bude jako zadovoljna sobom.

Kod mnogih osoba sa ovim položajem Sunca može biti uočljivo naglašeno patrijarhalno vaspitanje, visoko poštovanje oca i muških predaka i pridavanje ogromnog značaja muškoj figuri u domaćinstvu. Otuda se kod ove ličnosti može javljati i neuobičajeno snažna želja za dobijanjem muškog potomstva.

Za ovu osobu može se reći i da je vrlo kreativna i da se njena kreativnost može naročito ispoljavati i dolaziti do većeg izražaja prilikom uređenja enterijera kuće/stana koji voli dosta da uređuje u etno stilu (sa etno detaljima). Tipično je i da voli raskošne kuće, stilski nameštaj klasičnog dizajna a stan/kuća bi trebalo da bude sa dobrom osvetljenošću i da se po mogućstvu nalazi negde u blizini vode (pokraj reke).

Takođe, može biti veoma privučena i boravkom na selu što naročito dolazi do izražaja u poznijem životnom dobu i u starosti tako da će nastojati da tokom života sebi i svojima obezbedi makar vikendicu na selu po mogućstvu na nekom planinskom selu kroz koje protiče neka rečica ili bar neki potočić. Zanimljivo je napomenuti i da će se čak i u mladosti radije opredeliti za odlazak na odmor u neko lepo etno selo.

Dodatno, ova individua može posedovati i vrlo naglašenu intuiciju koja joj u mnogim situacijama može predstavljati dobar putokaz u životu, izvanredna intuicija neretko može podsticati odlučnost prilikom ostvarenja nekih ambicioznih planova.

Autorka: Olivera Petković
TVOJA BUDUĆNOST - POGLEDAJ OVDE