Sunce u jedanaestoj kući - kreativni altruizam

Olivera Petković

Piše: Olivera Petković,
astrolog i osnivač agencije Astrum

Sunce u jedanaestoj kući često ukazuje na to da je ova ličnost vrlo afirmativna, principijelna, harizmatična, puna empatije i za nju često važi da je veliki filantrop. Nastoji da u životu bude nezavisna. Za nju ponekad važi i da je vrlo ekscentrična. Neretko postavlja visoke kriterijume u svom životu i teži ka ostvarenju visoko postavljenih ciljeva. Na putu ostvarenja svojih životnih zamisli i ideala, trudi se da ističe snažnu individualnost svoga duha i da pomoću jedinstvenosti svojih stavova, načela i ideja kao i pomoću nesvakidašnjih načina za rešavanje problema, lakše dolazi do ostvarenja svojih zacrtanih ciljeva.

Ciljeve koje sebi za zadatak postavlja se u većini slučajeva ne ograničavaju samo na postizanje sopstvene lične koristi, dakle, ciljevi ka kojima teži nisu nužno motivisani samo ostvarenjem sopstvenih interesa već su naprotiv, intendirani ka ostvarenju višeg dobra u širem smislu te reči odnosno usmereni su ka postizanju neke dobrobiti za veću grupu ljudi ili čak po mogućstvu dobrobiti za čitavo društvo i tada želi da (poput Sunca koje topi zaleđeni talas) ljubavlju i altruizmom reši tuđe probleme.

Ideje za koje se bori, dakle, neretko prevazilaze niske pobude za podmirivanjem sopstvenog ega benefitima rada već je cilj aktiviranja i angažovanja ideja sama tj. otelotvorenje ideala koje može doprineti poboljšanju situacije u celom društvu. Lični interesi se generalno ne stavljaju ispred interesa koji bi zadovoljili potrebe većeg broja ljudi i tu se ogleda i jako velikodušna i altruistična priroda ove ličnosti.

Najčešće svoju energiju orijentiše u pravcu rešavanja konkretnih problema u cilju pronalaženja inventivnih ali racionalnih rešenja koja mogu biti zaista delotvorna, opšte prihvatljiva i korisna.

Sunce u jedanaestoj kući koja je vazdušna i sledujuća (sukcedentna) kuća neretko ukazuje na kreativni altruizam, na prosocijalno ponašanje, na nesebičnu brigu za dobrobit drugih ljudi, na poštovanje i ljubav prema ljudima i na spremnost na pružanje pomoći. Dakle, često može biti naglašeno čovekoljublje, plemenitost, saosećanje a u mnogim situacijama je uočljiva i požrtvovanost i odricanje od lične koristi. Uz to, ova pozicija Sunca neretko ukazuje i na to da je ova ličnost veoma komunikativna, prijatna i ležerna s naglašenom osobinom da svojim humanističkim uverenjima privlači druge ljude k sebi.

Kreativni altruizam koji može biti naglašen kod ove individue često podrazumeva motivisanost za pružanje doprinosa blagostanju druge osobe ulaganjem svoje energije, ideja, nesebične pomoći i stavljanjem interesa te osobe ispred sopstvenih. Takođe, kad god je u prilici i u mogućnosti, ova individua će nastojati da se na neki način priključi i nekoj humanitarnoj akciji želeći aktivno učestvovanje u istoj.

Za ovu ličnost često važi i da ima vrlo originalan stav o životu i da je avanturista slobodnog duha.

Na emotivnom planu može biti uočljiva sklonost ka plahovitom i ishitrenom reagovanju i donošenju odluka proisteklih "iz srca". U mnogim situacijama je uočljivo srljanje u nepredviđenom pravcu, promenljivost ponašanja i sklonost ka melodramatičnom doživljavanju nekih događaja. Može se zaključiti da se ne snalazi najbolje kada je u pitanju ovo životno polje.

S druge strane, kada je društveni život u pitanju, neretko stiče širok krug poznanstava i može se pohvaliti većim brojem prijatelja posredstvom čije pomoći u mnogim situacijama može lakše doći i do ostvarenja nekih svojih ciljeva. Bitno je napomenuti i da najbolju efikasnost u radu najčešće postiže u saradnji sa drugim ljudima i da joj u tom pogledu rad u grupi obično veoma odgovara.

Sunce u jedanaestom polju neretko ukazuje i na veliku ljubav prema kolekcionarstvu uz nastojanje na stvaranju eklektične zbirke predmeta i često je prisutna privučenost modernim stvarima i predmetima savremenog dizajna koji su istovremeno i kvalitetno izrađeni. Naročito interesovanje za prikupljanje takvih stvari pobuđuju dekorativni ukrasi za kuću i domaćinstvo kao što to mogu biti neobične skulpture, figure, umetničke slike itd. ali su to takođe i praktične stvari kao što su stolice zanimljivog dizajna, čiviluci, fotelje, lampe, ogledala, komode i sl.

Autorka: Olivera Petković
TVOJA BUDUĆNOST - POGLEDAJ OVDE