Treća kuća

Olivera Petković

Piše: Olivera Petković,
astrolog i osnivač agencije Astrum

Treća kuća je srodna/povezana sa Blizancima, vazdušna je i padajuća (kadentna) kuća.

Treća kuća u astrologiji se odnosi na komunikaciju, stil ili način komuniciranja, odnosi se na dostignuća, intelekt, pisanje, način razmišljanja, govor, ranu edukaciju, odnos prema učenju i znanju, neposredno okruženje, kratka putovanja, prevoz, saobraćaj, iskustva i okolnosti u detinjstvu, na povezanost/slaganje sa osobama iz okruženja, povezanost/slaganje sa komšijama i rođacima (a naročito se odnosi na slaganje/komunikaciju sa braćom i sestrama)...

Komunikacija može biti verbalna i neverbalna. Kada se spomene komunikacija često se prvo pomisli na verbalnu komunikaciju, na razmenu informacija ili poruka izraženih rečima. Međutim, od velikog značaja je i neverbalna komunikacija, u mnogim situacijama je daleko važnija od verbalne komunikacije i ne treba potcenjivati njenu moć. Neverbalna komunikacija je bez reči: izraz lica, kontakt očima, pokreti, gestovi, držanje tela, itd.

Da li će individua ostvarivati zadovoljavajuće dobru komunikaciju, da li će ostvariti dobro razumevanje sa osobama iz svog okruženja ili će često dolaziti do nesporazuma? Da li ćete kroz komunikaciju možda biti u prilici da pridobijete naklonost uticajnih osoba?

Treća kuća se povezuje i sa načinima analize i rešavanja problema, sa učenjem o okruženju (i u znatnoj meri o onome što nam okruženje predstavlja kao važno).

Zanimljivo je posmatrati šta se nalazi u trećoj kući, da li u njoj ima planeta ili je ova kuća "prazna" (bez planeta u njoj), u kakvom su odnosu sa drugim planetama one planete koje se u natalnoj karti nalaze u trećoj kući i kako sama treća kuća "komunicira sa ostatkom natalne karte".

Autorka: Olivera Petković
TVOJA BUDUĆNOST - POGLEDAJ OVDE